Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DOSSIER D'INICI DEL CURS 2022-2023

EQUIP DOCENT

CONSELL ESCOLAR

CALENDARI DE CURS

INFORMES A LES FAMÍLIES

REUNIONS D'INICI DE CURS

NORMES DE FUNCIONAMENT

AFA

Escola

Miquel Utrillo

+

+

+

+

+

+

+

Benvolgudes famílies,

L’equip de mestres ens adrecem a vosaltres per donar-vos la benvinguda al nou curs escolar.
Amb aquest dossier, us volem informar d’uns aspectes bàsics de funcionament de centre on serà necessària la vostra col·laboració.
Us recordem que tant els i les mestres de l’escola, com l’equip directiu, com el personal no-docent estem a la vostra disposició sempre que sigui necessari.
No dubteu en contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment.

CONTACTE AMB L'ESCOLA

+

MENJADOR

+

PROJECTE DE DIRECCIÓ

Novetat

NOVETATS D'AQUEST CURS

Novetat

+

+

EQUIP PROFESSIONAL

ESCOLA MIQUEL UTRILLO

Cicle dels menuts

Cicle dels petits

Cicle dels

grans

Cicle dels

mitjans

Equip directiu

Altres professionals

EQUIP PROFESSIONAL

Especialista de música: Manel Sabaté

Especialistes d'anglès: Rosa Burrull, Marta Hernández i Estefania Gómez

Especialista d'educació Física: Jesús Teixidó

Especialista en Educació Especial: Carles Arbó

Especialista en Religió: Esteve Ferré


Equip d'Assessorament Psicopedagògic: Mireia Rossell


Vetlladores escolars: Virginia Pérez, Virginia Martínez i Marta Cimorra.


Administrativa: Assumpta Barber

Conserge: Aleix Òdena


Responsable del menjador: Eva Micó

Responsable de la ludoteca i l'acollida matinal: Gabriela Dellepiane

CONSELL ESCOLAR

ESCOLA MIQUEL UTRILLO

 • El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació de les activitats que s’hi porten a terme. S’entén com el marc on es debaten temes que afecten a l’organització, funcionament i línia d’escola.
 • Actualment està format per:
Òrgans unipersonals:

Director: Pau Canut
Cap d’estudis: Enric Canalda
Secretària: Jèssica Solé
Representants dels mestres:
Mar Grau, Noemí López, Abigail Arnavat, Ana Zambrana i Carles Arbó.
Representants de famílies:
Oscar Vilanova, Marcela Scheveloff, Marta Serra, Lourdes Castro, Marc Macià, Mercè Muntaner i Berta Muñoz.
Representant personal d’administració serveis:
Aleix Òdena
Representant de l’Ajuntament:
David Martínez ( Regidor d’ensenyament )

CALENDARI DE CURS

ESCOLA MIQUEL UTRILLO


 • Del 5 al 30 de setembre hi haurà jornada lectiva continuada (de 9h a 13h). La resta de l'horari (de 13h a 15:3h0 i de 15:3h0 a 16:30h) estarà organitzat per l'empresa del menjador.
 • El curs serà de jornada partida del 3 d'octubre de 2022 al 2 de juny de 2023 amb l'horari següent: de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h (recordem que fem entrades esgraonades).
 • A part del mes de setembre, hi haurà jornada continuada el dia 21 de desembre de 2022 i, també, del 5 al 22 de juny de 2023.
 • Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
 • Les vacances de Setmana Santa seran del 3 al 10 d'abril de 2023 (ambdós inclosos).
 • A més de les festes nacionals i locals, les festes de lliure disposició, acordades entre tots els centres educatius de Sitges, seran :


 • Dilluns 31 d'octubre
 • Divendres 9 de desembre

PODEU VEURE EL CALENDARI EN AQUEST ENLLAÇ:

 • Dilluns 20 de febrer
 • Dimarts 21 de febrer

 • Dimarts 2 de maig

INFORMES PER A LES FAMÍLIES

ESCOLA MIQUEL UTRILLO

 • A Educació Infantil es lliuren dos informes d’avaluació durant el curs: El primer, a finals de gener; i el segon, el dia 22 de juny (final de curs).

 • A Primària, se’n lliuren tres coincidint amb la finalització de cada trimestre.

 • D’acord amb el nou decret d’avaluació i amb el currículum d’educació actual, els informes a les famílies aniran adequant-se a les necessitats del centre. L'avaluació és un aspecte fonamental de l'aprenentage i tots els agents implicats hi han de poder participar.


"L'avaluació té dues finalitats, una és regular els aprenentatges i l'altra és comprovar què s'ha après."

REUNIONS D'INICI DE CURS

ESCOLA MIQUEL UTRILLO


És molt important que assistiu a les reunions d'inici de curs.


Aquest curs, l'Equip Directiu farà una reunió online dimarts 4 d'octubre a les 18h per a presentar els aspectes globals del curs així com el nou projecte de direcció (rebreu la informació al vostre correu).

A més, cada nivell tindrà la seva reunió de curs per parlar d'aspectes pedagògics i d'organització d'aula. Aquestes reunions seran presencials, en diferents dates i en dos horaris, unes a les 17h i d'altres a les 18h:


A LES 17H:

 • I3: Dimecres 21 de setembre
 • I5: Dilluns 3 d'octubre
 • 1r: Dimecres 28 de setembre
 • 2n: Dilluns 26 de setembre
A LES 18H:

 • I4: Dilluns 26 de setembre
 • 3r: Dilluns 3 d'octubre
 • 4t: Dimecres 28 de setembre
 • 5è: Dimecres 21 de setembre
 • 6è: Dilluns 19 de setembre

ESCOLA MIQUEL UTRILLO


Entrada d'alumnes

Natació escolar

Sortida d'alumnes

Vela

escolar

NORMES DE FUNCIONAMENT

Les següents normes responen a la necessitat del bon funcionament del centre i són d'obligat compliment per tota la comunitat educativa.

Recordem que l’assistència a classe és necessària i, a primària, és també obligatòria.
No venir a l'Escola diàriament implica que l'alumne/a no disposa de les mateixes oportunitats que els seus companys d'assolir els objectius del curs.

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • Els alumnes d’Educació Infantil i Primer, tant pel matí com per la tarda, entraran a l'escola acompanyats d'algun familiar. A partir de segon, tots els nens i nenes hauran d'entrar sols.
 • Si algun dia l’alumne no pot venir a classe, els pares o tutors ho justificaran per escrit via correu electrònic o amb l'agenda al mestre/a corresponent, bé abans de que falti (si és una absència coneguda amb antelació), bé amb posterioritat (si no ho ha estat).
 • Aquest any, continuem fent entrades i sortides esgraonades. Tothom sap la seva hora i la seva zona d'entrada. Preguem que sigueu molt puntuals.
 • Els germans/es poden entrar per la mateixa porta i fer servir la zona d'espera.
 • Entrar quan han passat més de 10 minuts de l'hora suposa la interrupció de l’activitat lectiva, cosa que va en perjudici dels alumnes que sí arriben puntuals, per això, qualsevol alumne/a que arribi més tard de les 9h15 haurà d'entrar a l'Escola acompanyat d'un adult i passar per secretaria.
 • En el cas que s'arribi passades les 9h15 i la porta ja estigui tancada caldrà esperar a les 10h per poder entrar, sempre i quan no hi hagi un motiu justificat.
 • Si l'alumne/a arriba sol/a a l'Escola i es troba la porta tancada, entrarà i s'esperarà a secretaria fins el canvi de classe.

 • Per qüestions de seguretat NO podem entregar cap alumne a algú no autoritzat.
 • Els/les alumnes d’Educació Infantil i 1r seran lliurats a les persones autoritzades, que els estaran esperant a les zones indicades.
 • Els alumnes de Primària sortiran per les portes del pati, excepte els que no estiguin autoritzats per marxar sols que us esperaran amb el mestre en el punt acordat.
 • Durant l’horari de classes i de menjador escolar els alumnes només podran sortir del centre en cas que els vinguin a buscar els pares/mares o tutors legals o la persona autoritzada per aquests.
 • Els patis de l’escola NO són espais oberts fora de l’horari lectiu (o en els caps de setmana acordats amb l'Ajuntament): el recinte escolar queda tancat i ningú pot fer-ne ús sense l’autorització pertinent.

Tots els alumnes des de primer de primària fins a quart de primària realitzen una sessió de natació a la setmana, durant tot un trimestre. Aquesta activitat forma part del currículum d'educació física i permet als infants desenvolupar les seves habilitats motrius bàsiques en un entorn privilegiat, el medi aquàtic. L'activitat es durà a terme dins de l'horari lectiu i durant la franja del matí:


2n TRIMESTRE: des del dimarts 10 de gener de 2023 a dimecres 29 de març de 2023

- 2n: Dimecres de 9h45 a 10h30

- 3r: Dimarts de 10h30 a 11h15

- 4t: Dimecres de 10h30 a 11h15


3r TRIMESTRE: des del dimecres 12 d'abril de 2023 a dimecres 21 de juny de 2023

- 1r: Dimecres de 10h30 a 11h15


Aquesta activitat consta de 10 sessions que les faran l'alumnat de cinquè. L'activitat es farà en horari de tarda, de 15h a 16h30. Els alumnes que dinin a casa tenen l'opció d'anar directament al Club Nàutic o de venir a l'escola a les 14h45 per baixar amb la resta de la classe (els que es queden a dinar). El dia de vela, un familiar d'entre tots els de la classe haurà d'acompanyar els alumnes, juntament amb una mestra, en el trajecte de l'escola al Club Nàutic (després podrà marxar). És important que aquest acompanyant estigui acordat abans de començar la primera de les sessions.


Aquest curs, els alumnes de 5è es dividiran en 3 grups:


- Grup 1: Dijous, des del 6 d'octubre al 24 de novembre


- Grup 2: Dimarts, des del 24 de gener al 21 de març


- Grup 3: Dilluns, des del 20 de març al 29 de maig


A més, l'escola disposa d'un document amb les Normes d'Organització i Funcionament de Centre que aquest curs estem actualitzant.


AFA

ESCOLA MIQUEL UTRILLO

QUI SOM?

QUÈ APORTEM?

COM PUC AJUDAR?

ENS TROBARÀS A ...

L'associació de famílies d'alumnes (AFA) de l'escola és una associació sense ànim de lucre. Representa la voluntat de la nostra comunitat educativa de col·laborar activament en l'àmbit de l'escolarització dels nostres fills i filles. Som una AFA molt activa i amb un paper clau en el creixement i millora de l'escola dels nostres fills i filles.


L'AFA participa activament en la formació de l'alumnat i contribueix en la millora de la qualitat del sistema educatiu de la nostra escola.

S'encarrega del servei d'acollida i ludoteca, de les activitats extraescolars, del servei de menjador, dels tallers i casal d'estiu i de la fotografia escolar anual. També participa de manera directa en l'organització de les festes de l'escola i cada any col·labora econòmicament en diferents projectes educatius del centre.

Podeu trobar tota la informació a: http://www.afautrillo.cat/

- Al despatx de l'AFA a l'edifici d'administració

- Al telèfons: 93 894 66 02 i 603 836 400

- I als correus:

ampautrillo@escolamiquelutrillo.cat

hola@afautrillo.cat

Us animem a fer-vos socis i col·laborar en el seu correcte funcionament.


Es paga una quota de soci anual.

Per associar-vos només heu d'omplir l'imprès de sol·licitud de soci on es demanen les dades personals.


ANIMEU-VOS!

PROJECTE DE DIRECCIÓ

ESCOLA MIQUEL UTRILLO

EL PROJECTE DE DIRECCIÓ

QUÈ ÉS?

D'ON VENIM?

ON ANEM?

Cada quatre anys es renova el Projecte de direcció del centre que es presenta, s'avalua i s'aprova per una comissió formada per inspectors, mestres, direccions d'altres centres i, també, famílies.

El Projecte de Direcció

El Projecte de Direcció intenta desplegar i seqüenciar els objectius bàsics del Projecte Educatiu de l'Escola.

Més enllà del nou rol del mestre a l'aula, considerem que hi ha tres factors clau que afavoreixen aquest canvi: la metodologia emprada, l’ús que es fa de la tecnologia i, finalment, l’adequació dels espais. Són tres puntals indissociables que cal tenir sempre present. Apostem per una metodologia cada cop menys dirigida per tal d’afavorir l’autonomia i els interessos de l’alumnat, l’adaptació de nous espais per flexibilitzar els aprenentatges, un canvi en l’organització dels agrupaments i les franges horàries, i l’ús de la tecnologia per facilitar-nos l‘accés a la informació i la interacció amb el món.

El nou projecte de direcció, a més, vol potenciar, sobretot: la personalització de l'aprenentatge, la tutorització individualitzada, la millora dels resultats acadèmics i una major implicació de tota la comunitat educativa.

Per tant, les actuacions realitzades durant els propers cursos aniran encaminades a assolir objectius relacionats amb aquest aspectes.

MENJADOR

ESCOLA MIQUEL UTRILLO

Aquest any, l'empresa encarregada del menjador i de les activitats del migdia de l'escola és Jocs i Taula. És una empresa contractada per la nostra AFA i aposta pels productes de proximitat així com el tracte familiar que encaixa perfectament amb la manera de funcionar de l'escola.

Els menús, cuinats amb cura des de la nostra cuina, s'adapten a tot tipus de necessitats (al·lèrgies, intoleràncies, malalties, ideologia...), fins i tot s'ha incorporat alimentació Halal per a aquell alumnat de religió musulmana.

Fa poc, es va renovar tot el mobiliari i, aquest curs hem començat a utilitzar plats de ceràmica, els de veritat, els de casa.

Els propis alumnes es serveixen el menjar i serveixen a la resta de la taula.

CONTACTE AMB L'ESCOLA

ESCOLA MIQUEL UTRILLO

Com ja sabeu, a l'escola utilitzem l'entorn de Google per Educació tant a l'aula (a partir de tercer de primària) com en la comunicació família -escola.

Cada família té el seu usuari de correu corporatiu i és el correu a on us enviem les notificacions i des d’on podreu parlar amb els vostres tutors/es. Si algú no recorda la contrasenya que es posi en contacte amb l'escola.

Recordem que per temes administratius el correu que heu d'utilitzar és administracio@escolamiquelutrillo.cat

* Atenció, heu de tenir l'usuari Google activat per poder accedir-hi

93.894.35.46

escolamiquelutrillo@escolamiquelutrillo.cat

Camí de la Fita s/n, 08870, Sitges.

Correus d'escola
i mestres

administracio@escolamiquelutrillo.cat

I no oblideu seguir-nos a les xarxes

CICLE DE MENUTS

Anna Alonso

Noemí López

Nayade Garcia

Sara Casanovas

Alba Barbosa

Cristina

Escudero

Abigail Arnavat

CICLE DE PETITS

Agnès Baylina

Conxi San segundo

Mireia Llansó

Anna Pasqual

Rosa Banqué

Jesús Teixidó

Lara Garcia

Ana Sisó

CICLE DE MITJANS

Mar Grau

Carles Arbó

Sílvia Gómez

Manel Sabaté

Irene

Alonso

Ester

Cadafalch

Jessica Solé

Marta Hernández

CICLE DELS GRANS

Pat Carrera

Ana Zambrana

Marc Busom

Olga Vilaseca

Estefania Gómez

Anna Peñarroya

Laura Rodríguez

EQUIP DIRECTIU

Enric Canalda

Pau Canut

Jessica Solé

ESCOLA MIQUEL UTRILLO


Continuem apostant per la transformació educativa

Nova llei,

Nou currículum

Projecte FAIG

#AQUIPROUBULLYING

NOVETATS DEL CURS

Implantem la cultura del benestar a l'escola

Novetats

NOVA LLEI, NOU CURRÍCULUM

Ens reafirmem en la nostra manera de treballar

Amb l'entrada de la nova Llei d'Educació LOMLOE arriba també un nou currículum d'Educació Infantil i d'Educació Bàsica (primària + ESO).

Per als que no sigueu experts en la matèria, cada comunitat té el seu propi currículum, i aquest marca els aprenentages que s'han de dur a terme a cada etapa educativa així com la seva organització.

Aquest nou currículum segueix apostant per l'aprenentatge basat en competències, la funció formativa de l'avaluació, la inclusió i personalització dels aprenentatges, l'autonomia de centre i la globalització dels aprenentatges.

Com ja sabeu, a l'escola fa anys que s'està trebalallant en aquesta línia, la qual cosa reafirma la nostra tasca docent i el nostre plantejament metodològic.

L'aplicació d'aquest currículum a les aules serà progresiva. Aquest curs ja s'aplicarà als cursos de 1r, 3r i 5è.

Tota la informació del nou currículum AQUÍ

Info

PROJECTE FAIG

Continuem apostant per la transformació educativa

D'entre tots els centres educatius de Catalunya, el CESIRE* n'ha escollit 30 (15 escoles i 15 instituts) per acompanyar-los en un projecte d'innovació pedagògica que estarà a l'avantguardia educativa.

Es tracta d'un projecte d'acompanyament en la creació i utilització d'espais makers o fablabs.
Durant els propers 3 cursos implementarem la filosofia maker a l'Aprenentatge Basat en Projectes de l'escola per continuar dissenyant Experiències d'Aprenentatge amb Sentit.

És un projecte que no va de màquines, sinó de persones. Però també hi ha màquines involucrades. Se'ns dotarà d'un espai tipus fablab on no hi faltarà de res: impresores i escaners 3D, talladores i gravadores laser, plotter, equipament audiovisual, brodadores digitals… es formarà els mestres per poder implementar-ho a les aules.

I l'escola Miquel Utrillo ha estat escollida

*Centre de Recursos Pedagògics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa

PROJECTE #aquíproubullying

Implantem la cultura del benestar a l'escola

L’assetjament escolar constitueix un fet que afecta greument la convivència en els centres educatius. Afecta directament els alumnes que el pateixen i els que el provoquen, però també els seus companys, tant a nivell personal, acadèmic com relacional.

És important conèixer bé aquest fenomen i identificar les situacions d’assetjament per poder ajudar a l'alumnat i donar-los eines que els permetin gestionar millor els conflictes relacionals, de manera que, en cap cas, puguin ser vulnerables a patir-lo, permetre actuacions abusives o tenir conductes agressives o assetjadores.

Per tot això, el curs 21-22 tot el claustre vam iniciar una formació adreçada a la prevenció i detecció dels cassos d'assetjament.

Aquest curs 22-23, començarem a establir protocols i actuacions de prevenció específics en els diferents cicles amb un objectiu principal:

FORMAR ALUMNES CAPAÇOS DE GESTIONAR LES SEVES EMOCIONS I LA RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES, PER TAL DE GENERAR UN BON CLIMA DE CONVIVÈNCIA.