Want to make creations as awesome as this one?

אסתי עצמוני

More creations to inspire you

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

הליכה

כהלכה

נלמד אתשיר הלמור

4

נכין עטיפהלמחברת

ובמשחקקלפים

5

נבין את שם הספר

2

ונצפה בסרטונים

מה זה זה"ב

לא חוצים את הכביש לבד - שיר

נכיר את הלמור

נשחק במשחק גלגל הזה"ב

3

1

נצפה בסרטון חציית כביש

מצגת לשיעורים הראשונים בזה"ב

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

הליכה

כהלכה

נלמד אתשיר הלמור

4

נכין עטיפהלמחברת

ובמשחקקלפים

5

נבין את שם הספר

2

ונצפה בסרטונים

מה זה זה"ב

לא חוצים את הכביש לבד - שיר

נכיר את הלמור

נשחק במשחק גלגל הזה"ב

3

1

נצפה בסרטון חציית כביש

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

Esty Azmoni

050-3937378

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

הליכה

מה משמעות השם זה"ב

לחצו עלי

כהלכה

למחיאות כפיים לחצו עלי

במצגת למעלה מימין יש לכם 3 אייקונים עפרון, כף יד, ואצבע בעזרתם ציירו, הזיזו ולחצו על אלמנטים במצגת

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

בואו נשחק בגלגל הזה"ב בואו נבדוק אם המילה זה"ב כתובה נכון

Esty Azmoni

050-3937378

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

משחק גלגל הזהב

הליכה

למחיאות כפיים לחצו עלי

כהלכה

במצגת למעלה מימין יש לכם 3 אייקונים עפרון, כף יד, ואצבע בעזרתם ציירו, הזיזו המחישו ולחצו על אלמנטים במצגת

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

לפניכם כרטיסים ועליכם לשים לב האם המילה זה"ב כתובה נכון

Esty Azmoni

050-3937378

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

הליכה

כהלכה

למחיאות כפיים לחצו עלי

משחק קלפים

במצגת למעלה מימין יש לכם 3 אייקונים עפרון, כף יד, ואצבע בעזרתם ציירו, הזיזו המחישו ולחצו על אלמנטים במצגת

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

נצפה בכריכת הספר ונבדוק אם שמו מתאים להוראת זה"ב

הליכה

כהלכה

במצגת למעלה מימין יש לכם 3 אייקונים עפרון, כף יד, ואצבע בעזרתם ציירו, הזיזו המחישו ולחצו על אלמנטים במצגת

מדרש תמונה לכריכת הספר הליכה כהלכה בקשו מהילדים לצפות בכריכה המונחת לפניהם, סמנו עם העפרון המובנה במצגת למעלה אלמנטים להמחשה ע"ג הכריכה מצד ימין

נקודות לשיחה מדרש תמונה בקשו מהילדים לצפות בכריכת הספר המצוי בידםונסו הקריאו את שם הספר "הליכה כהלכה" ובדקו אם הם מכירים סימני דרך כל שהם

- הליכה על פי הכללים, מה משמעות המושג הליכה כהלכה הליכה כמו שצריך

התייחסו לתמרורים איזה תמרור מבין התמרורים המוצגים בכריכה הם מכירים

בעטיפה רואים את הלמור במרכז הכריכה, הסבירו להם שתיכף תלמדו עליו ותצפו בסרטונים משעשעים

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

ללי

נכיר את דמות הלמור המלווה אותנו במהלך השנה

Esty Azmoni

050-3937378

הליכה

כהלכה

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

נקרא על הלמור פתחו עמ' 6 בספר ונגלה מיהו הלמור החמוד

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

קטע קריאה מוקלט

במצגת למעלה מימין יש לכם 3 אייקונים עפרון, כף יד, ואצבע בעזרתם ציירו, הזיזו המחישו ולחצו על אלמנטים במצגת

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

Esty Azmoni

050-3937378

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

הליכה

כהלכה

לעוד סרטונים על הלמור

נצפה בסרטון על הלמור שילווה אותנו במהלך השנה

בסרטון הלמור נגלה כמה ידידותי הוא לילדים

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

https://www.youtube.com/watch?v=WXM8tUnSJ3o&t=5s

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

https://www.estyazmoni.com/

הליכה

כהלכה

נלמד ונשיר את שיר הלמור שילווה אותנו במהלך השנה

נשמח מאוד אם מורים ישלחו אלינו הקלטה וסרטוני וידיאו בהם הילדים מבצעים את השיר ואנו נעלה את הביצועים + לאתר חיוכים בדרכים קרדיט לביה"ס

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

ללי

באתר חיוכים בדרכים ניתנת לכם גישה לעטיפות נוספות ולדפי העשרה נוספים

Esty Azmoni

050-3937378

https://www.estyazmoni.com/

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

נכין עטיפה למחברת

הליכה

כהלכה

נכין עטיפה למחברת זה"ב

https://www.estyazmoni.com/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

Esty Azmoni

לא חוצים את הכביש לבד! אף פעם נעזר במשמרות הזה"ב

050-3937378

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

הליכה

כהלכה

סרטון אנימציה - כללי חצייה, אך זיכרו להבהיר לילדים שלא חוצים את הכביש לבד,לחצו על המקרופון לשמיעת השיר

סביר להניח שיחידת הלימוד הראשונה ארוכה אך מאוד חווייתית לתלמידים חלקו אותה ל-2 חלקים

לא חוצים את הכביש לבד - שיר

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

Esty Azmoni

050-3937378

מחברת ספרי לימוד בזהירות בדרכים

הליכה

כהלכה

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מחרי

2 ספרים מקסימים להוראת זה"ב בכיתה א' לבחירתכם:

בצעד ראשון מלווים אחי ורות את התלמידים

בסימני דרך מלווה הלמור את התלמידים סימני דרך ספר חדש יותר מלווה בסרטונים ובאתר

מחיר הספרים 30 ש"ח ובסכום זעום זה אתם מסודרים שנה שלמה עם ספרים צבעוניים ואטרקטיביים, ותקבלו גם ערכת לימודים מושלמת למהלך השנה.

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.

ספרי למידה חווייתיים, משעשעים, מחורזים, עם המון עבודות יצירה

למעבר לאתר חיוכים בדרכים

הליכה

כהלכה

כל הזכויות שמורות לאסתי עצמוני הלמור מוגן בסימן מסחרי

https://www.estyazmoni.com/ חיוכים בדרכים אסתי עצמוני, ספרי לימוד בזה"בזהירות בדרכים לילדים, דפי עבודה, ספרי לימוד בזה"ב לכיתה א' בטיחות בדרכים לכיתה ב' המחברת אסתי עצמוני שספריה פרצו דרך בהוראת הזה"ב במערכת החינוך...חיוכים בדרכים

יחידת לימוד ראשונה נועדה רק למלמדים בספר "סימני דרך" בכיתה א-ב בזהירות בדרכים מאת אסתי עצמוני, זיכרו כל הזכויות שמורות.