Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

20

23

20

23

החוקר
הצעיר

תחרות
תחבורת העתיד

כנס חקר
ארצי

תחרות
צילום

הרצאות
(zoom)

התנסויות
(zoom)

יוזמות לאקטיביזם

חידון
אינטראקטיבי

גופים ירוקים
מארחים

חדרי
בריחה

בתי ספר
מארחים

שבוע חלל

29.01.23-02.02.23

100
C שיא


א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JANUARY

FEBRUARY

APRIL

MARCH

MAY 2023

03.05.23

08.01.23

הגשת העבודות הזוכות לועדה המארגנת את שבוע המדע (מועד אחרון)

הגשת תוצרים לועדת שיפוט ארצית

(מועד אחרון)

הגשת תוצרים לועדת שיפוט מחוזית

(מועד אחרון)

מפגש זינוק מורים (ZOOM)

הכרזה על העבודות הזוכות

05.03.23

01.06.23

16:00

22.05.23

הזמנה

אתגר החוקר הצעיר - כל הפרטים במסמך אחד

2022

2023

30.10.11

06.11.22

30.10-10.11.22

14.11.22

14.11-01.12.22

15.12.22- 19.01.23

26.02-26.03.23

Pitch

14.05-18.05.23

19.04-04.05.23

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

JANUARY

FEBRUARY

APRIL

MARCH

MAY 2023

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

29.12.22

06.02.23

20.02.23

21.03.23

01.06.23

אודות התוכנית

הזמנה למפגש זינוק

פרסום התמונה לשיפוט הקהל

הכרזה על הזוכים

למחוז

הקלטה של
מפגש הזינוק

מצגת שלבי התחרות

עשרה טיפים לצילום מוצלח, ירון בן חורין

JANUARY

FEBRUARY

APRIL

MARCH

MAY 2023

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

JUNE 2023

JANUARY

FEBRUARY

APRIL

MARCH

MAY 2023

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

JUNE 2023

#0001

חקר מדע אזרחי של תופעות הקשורות לשינויי האקלים - ״אי חום עירוני״, מאגרי הפחמן בעצים של ישראל, השפעת עננים על שינויי אקלים, הים התיכון – זירת התחממות גלובלית, טיפול בפסולת.

רפאלה בביש

חגית מזרחי

"אני מוחה כי אכפת לי מהעתיד"

תלמידים הפגינו נגד משבר האקלים

נעה פישר


+ להמשך קריאה

תוכנית גלוב

המטרה להוביל שינוי ולחזק את תחושת השייכות והאחריות כלפי הסביבה המקומית והגלובלית מתוך גיוס ציבור נרחב לפעולה.

+ להמשך קריאה

לפרטים נוספים פנו למנהל.ת אשכול פיס הקרוב אליכם

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

29.11.22

15.03.23

30.04.23

01.05.23

28.05-01.06.23

חלופות בהערכה
יום עיון חדר בריחה

הקלטת המפגש

שיעורים פרטיים לפיתוח חדרי בריחה באתר מקפצה

לרשות התלמידים עומדים מפגשים באתר מקפצה שיסייעו בפיתוח של כלי בריחה, השיעורים חינמיים אך נדרש רישום מוקדם.
השיעורים יסייעו לתלמידים לקדם פיתוח של מגוון כלים ולייצר מגוון חידות, כלים חזותיים וכו לטובת בניית חדרי בריחה.

הנחיות לתחרות

מחוון לתחרות

LO
GO

JANUARY

FEBRUARY

APRIL

MARCH

MAY 2023

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

JUNE 2023

JANUARY

FEBRUARY

APRIL

MARCH

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

JUNE 2023

MAY

How are we going to evaluate?

Evaluation calendar

28

29

30

31

1

4

5

6

7

8

11

12

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

1

2

3

4

8

9

10

11

12

15

Examen 4

16

17

18

19

22

23

25

26

1

2

3

4

31

5

23.02.23

27.03.23

16.04.23

21.05.23

24.05.23

07.06.23

פתיחת ההרשמה
וקבלת אתגר א

הגשת אתגר א

קבלת אתגר ב

הגשת אתגר ב

פרסום תשובות אתגר ב
ומשלוח משימות הכנה לקבוצות העולות לגמר

אירוע הגמר

STEM