Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza 6, klasa3.

Transcript

Chrześcijanie

Start >

budują Kościoły

katecheza 6

Modlitwa

Panie Jezu, chcemy Cię dzisiaj

prosić o Boże błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i misjonarzy. A nam pomagaj być Twoimi świadkami w naszych środowiskach:
w domu i w szkole.
Ojcze nasz…

Powtórka z ostatniej lekcji

 1. O kim mówiliśmy na ostatniej katechezie?
 2. Czyim patronem jest wspomniany święty?
 3. Co sprawiło, że Kościół ogłosił go świętym?

Wysłuchaj opowiadania

kliknij w książkę

 1. O kim rozmawiali dziadkowie z Zuzią?
 2. Czego dowiedziała się Zuzia z książki, którą dostała?
 3. O czym marzył uczeń z Kipsing?
 4. Co o powstaniu kościoła w Kipsing powiedział dziadek?

Pytania do opowiadania

+ Read more

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ef 2,20

Posłuchajcie Słowa Bożego.

"Fundamentem, a zarazem kamieniem węgielnym wszelkiego budowania
jest Chrystus".

Co oznacza słowo „fundament”?

Czym jest kamień węgielny?

Kto jest fundamentem życia każdego chrześcijanina?

Jezus Chrystus

jest fundamentem wspólnoty Kościoła, czyli ludzi, którzy gromadzą się w kościele, by uczestniczyć w Eucharystii,
przyjmować Go do swego serca i słuchać Jego słów. Jezus Chrystus chce
być Panem twojego i mojego życia, spotykać się z nami w kościele. Wiedziała o tym także Święta Helena.

+ Read more

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi."

Author's name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

+ Read more

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pierwsi chrześcijanie spotykali się na Eucharystii w domach albo w katakumbach (podziemnych cmentarzach). Musieli się ukrywać, ponieważ byli prześladowani za wiarę w Boga. Później, gdy syn Świętej Heleny, cesarz Konstantyn Wielki, uznał wiarę
w Jezusa Chrystusa, chrześcijanie zaczęli budować kościoły. Święta Helena żyła około 300 lat po śmieci Jezusa. Uwierzyła, że jedynym, prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus. Przyjęła chrzest i powierzała swe życie Panu Jezusowi, poszukując krzyża, na którym umarł. Pomagała biednym i chorym, budowała kościoły.

Zastanówmy się, jak zbudowany jest kościół?

Kościoły były zazwyczj budowane na planie krzyża,
przypominają one słowa z Pisma Świętego, że fundamentem kościoła jest Chrystus.

+ Read more

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

1

2

3

5

4

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1

2

3

4

Najważniejsze części Kościoła

Część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku.

część przestrzeni kościoła, nawa węższa od nawy głównej, równoległa do niej.

Prezbiterium było uwieńczone obejściem czyli małymi kaplicami.

Nawa – część kościoła położona między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych.

Skrzyżowanie naw – obszar na przecięciu nawy głównej i prezbiterium z transeptem.

Prezbiterium jest to miejsce w kościele przeznaczone dla duchowieństwa i służy ono do sprawowania mszy św. W prezbiterium znajduje się ołtarz i głosi się Słowo Boże.

Jest to pomieszczenie, które jest na rzucie najczęściej półkola lub wieloboku, które zamyka pewną część obiektu np. nawy, prezbiterium, ramiona transeptu.

+ Read more

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Podsumowanie

Wiele starych kościołów zbudowano na planie krzyża. Jednakże nie jest to zasada, która obowiązuje architekta planującego, jak będzie wyglądał kościół.
Słowo „kościół”, gdy chodzi o budynek, piszemy małą literą. Gdy gromadzą się w nim chrześcijanie, tworzą wraz z Chrystusem, wspólnotę Kościoła. Fundamentem tej wspólnoty jest Jezus Chrystus. On karmi nasswoim Ciałem, naucza nas swoim słowem. W tym przypadku nazwęKościoła – kiedy mówimy o wspólnocie – piszemy wielką literą.

Kościół - rotunda św. Prokopa w Strzelnie, jest wzniesiony na planie koła.

Name Surname

Zadanie 1:
Poniżej znajduje się schemat układu kościoła.
W odpowiednie
miejsca wpisz: nawa główna, nawy boczne, prezbiterium

Name Surname

Lorem ipsum dolor

Name Surname

Lorem ipsum dolor

Name Surname

Zadanie 2:
Podpisz zdjęcia budynku i wspólnoty ludzi wierzących (wpisz
K lub k).

Praca z podręcznikiem

Modlitwa

Daj, o Panie, abyśmy za przykładem świętej Heleny
jak najwięcej zdziałali we wszystkim, co Twojej chwały dotyczy.
Wszakże nagradzasz i najmniejszy datek, który Ci składamy,
i odpłacasz dobrami wiekuistymi.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bibliografia

 • "Poradnik metodyczny trzecia klasa szkoły podstawowej Pan Jezus nas karmi" pod redakcją księdza Pawła Płaczka
 • https://www.pngegg.com
 • https://www.youtube.com
 • https://pngtree.com
 • https://ruda-parafianin.pl/swi/h/helena.htm
 • https://pl.wikipedia.org