Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

mutyzm wybiórczy

- O lęku bez lęku

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

DLA szkół podstawowych i PONADPODSTAWOWYCH

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Jana Pawła II w Ostrołęce
Kontakt: aczujak@sp10.ostroleka.edu.pl

REGULAMIN

KLASY I - III (szkoły podstawowe)

KLASY IV - VIII (szkoły podstawowe)

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

ROK SZKOLNY 2022/2023

Autor projektu: Anna Czujak

PLAKAT

REKOMENDACJA

O PROJEKCIE

Honorowy Patronat dla Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

"Mutyzm wybiórczy - o lęku bez lęku" przyznali:


 • Rzecznik Praw Dziecka


 • Wojewoda Mazowiecki
 • Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego


 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego • Ośrodek Rozwoju Edukacji


 • Mazowiecki Kurator Oświaty

 • Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego"
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne • Polskie Towarzystwo Logopedyczne


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Mutyzm wybiórczy - o lęku bez lęku"
został objęty patronatem medialnym:


- miesięcznika "Wychowawca"- tygodnika społeczno-oświatowego "Głos Nauczycielski"