Want to make creations as awesome as this one?

Klasa 3,katecheza 5.

Transcript

Święty Tarsycjusz
i jego posługa

Katecheza 5

START

Modlitwa

Panie Jezu, chcemy Cię dzisiaj prosić o Boże błogosławieństwo dla biednych, chorych, smutnych.

Otwieraj serca ludzi, by nieśli pomoc tym, którzy są w potrzebie.
Aniele Boży…

Nawiązanie do poprzedniej katechezy

SECTION 01

 1. Jak możemy pomagać misjom?
 2. Dlaczego Pan Jezus pochwala dar wdowy?
 3. Kim są chrześcijanie?

Wysłuchaj opowiadania,
kliknij w kasetę.

 1. Dokąd poszła Zuzia z mamą?
 2. Kiedy wujek Paweł nakreślił na czole Zuzi znak krzyża?
 3. Czyja historia przypomniała się mamie, kiedy Zuzia mocno się do niej przytuliła, aby być blisko Pana Jezusa?
 4. Kto opowiedział Zuzi historię Tarsycjusza?

Jezus obecny w Hostii

Pan Jezus pozostaje z nami pod postaciami chleba i wina,

bybyć zawsze blisko nas.
Na następnej stronie posłuchajcie Słowa Bożego.

Pan Jezus mówi: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (…)
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki (…) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

J 6,35.51a.56

+ info

1. Jak Pan Jezus nazywa siebie?

2. Co stanie się z tym, kto będzie spożywał ten chleb?

Chlebem życia jest Ciało Pana Jezusa, które możemy przyjmować w Komunii Świętej. Wy właśnie teraz przygotowujecie się do tego wyjątkowego spotkania z Panem Jezusem.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Na następnych stronach obejrzycie prezentację,
w której jest ukazana biografia świętego
- patrona ministrantów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Tarsycjusz był młodym Rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I.

Posługa akolity była w tym czasie jednym z niższych święceń.
Podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Decjusza, w połowie III wieku, do więzienia trafiło coraz więcej wyznawców Chrystusa.

Życiorys

Zanosił Pana Jezusa więźniom

Wspólnota Kościoła nie zostawiała ich samych. Kapłani i diakoni, przychodząc do więźniów z Komunią Świętą, by ich umocnić, narażali sie na rozpoznanie i uwięzienie.
Tarsycjusz, przypuszczając, że z powodu młodego wieku ( miał wtedy około 9 lat) uda mu się niepostrzeżenie dotrzeć do wiernych skazanych na śmierć męczeńską, wyraził gotowość chodzenia do więzienia z Chrystusem Eucharystycznym.

Życiorys

W ten sposób udało mu się wiele razy dotrzeć do skazanych na śmierć i wzmocnić ich wiarę.

Pewnego dnia, kiedy niósł Najświętszy Sakrament schowany na piersiach, zaczepili go rówieśnicy, widząc, że coś ukrywa.

Życiorys

Tarsycjusz zaczął uciekać przed nimi.

Pogańscy chłopcy ruszyli za nim w pogoń,
by sprawdzić, co to za skarb.
Chłopcy powalili go na ziemię, obrzucali kamieniami i kopali.
Święty jednak nie dał sobie wyrwać
Pana Jezusa.

Życiorys

Z pomocą nadszedł mu żołnierz rzymski, Kwadratus, setnik, chrześcijanin, doskonale zorientowany w sytuacji. Przepędził całą tę zgraję. Jednak chłopca nie dało się już uratować. Zmarł wkrótce z upływu krwi, na skutek ran odniesionych w obronie Chrystusa Eucharystycznego. Ciało Świętego "Męczennika Eucharystii" chrześcijanie pochowali ze czcią w katakumbach świętego Kaliksta. W roku 1675 relikwie św. Tarsycjusza przeniesiono do Neapolu, gdzie umieszczono je w osobnej kaplicy przy bazylice św. Dominika.
Wspomnienie św Tarsycjusza obchodzone jest 15 sierpnia a więc w dzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Święty Tarsycjusz wierzył, że w Hostii jest Pan Jezus.
Z wielką miłością chciał zanieść Go innym. Był gotów oddać życie, broniąc Najświętszego Sakramentu przed znieważeniem. Jest patronem ministrantów.
Zastanówmy się, jak możemy okazywać miłość i szacunek Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Stosowny ubiór do Kościoła

W świątyni ubraniem właściwym jest strój skromny, zakrywający ramiona,

oraz uda.

+ info

Zachowanie w Kościele

Kiedy wchodzimy do kościoła, pamiętajmy, żeby

uklęknąć, przywitać się z Panem Jezuem czyniąć znak krzyża.

Gdy przechodzimy przed tabernakulum albo spotykamy księdza, który

niesie Komunię Świętą do chorego, przyklękamy na jedno kolano.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Słowniczek liturgiczny

Bursa liturgiczna sztywna torebka, którą wykorzystuje się do przechowywania cyborium z komunią święta. Bursy zrobione są najczęściej z tej samej tkaniny co ornat. Ksiądz udając się do chorych wykorzystuje bursę albo zestaw do chorych.

Cyborium (puszka) i custodia – to naczynia służące do przechowywania lub przenoszenia Najświętszego Sakramentu

Patena – złota taca, na której kładzie się Hostię.

Monstrancja – przedmiot (naczynie liturgiczne), w którym umieszcza się Ciało Pana Jezusa. Monstrancję widzisz zazwyczaj podczas adoracji albo procesji (np. procesji Bożego Ciała).

Patroni ministrantów

Lorem ipsum dolor sit amet

Święty

Dominik Savio

Lorem ipsum dolor sit amet

Święty

Jan Berchmans

Lorem ipsum dolor sit amet

Święty

Alojzy Gonzaga

Patroni ministrantów

polski święty

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Święty

Stanisław Kostka

Praca z podręcznikiem

Zadanie 1:

Rozwiąż rebus i wpisz poniżej rozwiązanie.

Zadanie 2:

Uzupełnij słowa modlitwy
(wykorzystaj wyrazy z ramki)

Zadanie 3:

Podpisz przedstawione przedmioty.

Modlitwa

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.

I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen.

Bibliografia

 • "Poradnik metodyczny trzecia klasa szkoły podstawowej Pan Jezus nas karmi" pod redakcją księdza Pawła Płaczka
 • https://www.pngegg.com
 • https://www.youtube.com
 • https://pngtree.com
 • http://www.gosprzydowa.pl/lso/patron.html
 • https://ministranci.diecezja.kielce.pl/abc-ministranta/nasi-patroni/sw-tarsycjusz/