Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Skeleton and muscular system

Układ szkieletowy i mięśniowy

SKELETON

SZKIELET

SKULL

CZASZKA

BONE

SKELETON
OF TRUNKS

SZKIELET KLATKI PIERSIOWEJ

SPINE

KRĘGOSŁUP

SKELETON OF THE UPPER LIMBS

SZKIELET KOŃCZYN GÓRNYCH

Radius

Ulna

SKELETON OF THE LOWER LIMBS

SZKIELET KOŃCZYN DOLNYCH

MUSCLES

UKŁAD MIĘŚNIOWY

Czaszka

Szkielet

Kość udowa

Kość ramienna

Klatka piersiowa, żebra, kręgosłup

Kończyna dolna, piszczel, strzałka, miednica

Kończyna górna, kość łokciowa, kość promieniowa, łopatka, obojczyk

FONCTION ONCE
Element niezbędny i stosowany jeden raz na slajdzie. Zawiera zbiór funkcji i rozszerzeń.

Element ONCE niezbędny i kopiowalny, należy zgrupować z obiektem, który można będzie kliknąć tylko jeden raz na slajdzie (zgrupowany obiekt zniknie po kliknięciu).

Variable ONCE - EFFACAGE IMMEDIAT opcjonalna. Element ten wskazuje czy zgrupowane obiekty mają zniknąć natychmiast po zniknięciu. Niepotrzebny jeśli po klinięciu następuje zmiana slajdu. Niezbędny w przypadku linków zewnętrznych lub otwarcia okna.

Variable ONCE - PERMANENT opcjonalna. Element ten jest niezbędny aby zniknięcie elementu zostało zachowane po ponownym otwarciu genially. Zgrupowane elementy nadal nie będą widoczne - przy otwarciu genially w tej samej przeglądarce, w czasie tej samej sesji.

ONCE - REINITIALISE LA PAGE opcjonalna, należy zgrupować z obiektem/przyciskiem, który służyć będzie do odświerzenia slajdu, na którym znajduje się przycisk.

ONCE - REINITIALISE TOUT LE GENIALLY opcjonalny, należy zgrupować z obiektem/przyciskiem, który służyć będzie do odświerzenia wszystkich slajdów. Niezbędny w przypadku użycia variable ONCE - PERMANENT.