Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

WELKOM


Get ready:
wooclap.com/GITTJC

START

J. Morseau - bio

Vind me op Linkedin

INDEX

MEER FEEDBACK EN LEREN IN MINDER (VERBETER)TIJD

Psst ... tijd van de leerkracht ;-)

INTRO: Wat is feedback voor jou?

Ken je WOOCLAP al? Instant feedback in je les!

“We all need people

who will give us feedback.
That’s how we improve.”

Bill Gates

'TOETSEN' OM TE LEREN, van het leren OF als leren?

RETRIEVAL PRACTICE:'TOETSING' ALS LEREN

“Retrieval practice moet gebruikt worden als leerstrategie, niet louter als evaluatie.

Pooja K. Agarwal (2018)

+ info

+ info

Formatief EVALUEREN

'TOETSING'

ALS LEREN

summatief evalueren

RETRIEVAL PRACTICE

TOETSING

OM TE LEREN

TOETSING

VAN HET LEREN

Lees deze BLOG-post op Excel Thomas More rond formatief evalueren.


Surma e.a. (2019) stellen in Wijze lessen, 12 bouwstenen voor een effectieve didactiek dat: ‘Retrieval practice is een van de meest effectieve aanpakken voor het leren, onthouden en toepassen van informatie. Door de robuuste impact op het geheugen vormt deze methode voor de leraar een belangrijk onderdeel van instructie. Onderzoek toonde aan dat retrieval practice het leren drastisch verbetert in vergelijking met herlezen of opnieuw bestuderen van de leerstof. Telkens wanneer we informatie uit het langetermijngeheugen proberen te herinneren, wordt het geheugen voor die informatie versterkt én het vermogen vergroot om die informatie in de toekomst succesvol te herinneren.’


In bouwsteen 10 uit het boek Wijze Lessen, gebruik toetsing als effectieve leer- en oefenstrategie, wordt de kracht van toetsing (of quizzen) als leerstrategie beschreven. Wanneer studenten oefenen om actief informatie op te halen uit hun geheugen (retrieval practice), versterkt hun geheugen meer in vergelijking met passievere technieken, zoals herlezen. Het helpt de studenten om leerstof beter en langer te onthouden. Het is dus zinvol om regelmatig toetsen of quizzen te organiseren waarbij vragen worden gesteld over de eerder geziene leerstof.

Daarnaast wordt in bouwsteen 6 “achterhaal of de hele klas het begrepen heeft” beschreven hoe belangrijk het is om regelmatig na te gaan of je studenten de leerstof hebben begrepen en onthouden. Door de les te starten met een quiz krijg je daar als docent beter zicht op, en kun je waar nodig eventuele hiaten of misvattingen meteen remediëren en zo het leren van studenten versterken.


Boekentip: Wijze lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek (free download)

Blogtips:

Lees deze BLOG-post op Excel Thomas More rond formatief evalueren.

RETRIEVAL PRACTICE:'TOETSING' ALS LEREN

Bekijk deze video's!

Op Klasse vind je nog andere, interessante video's in de reeks leerstrategieën.INSPIRATIE

TOOLs

TOOLS & VB

flashcards

Oefenen met flascards kan voor woorden, begrippen, definities, ...

Screenshot
=> zicht op studeren

LEREN LEREN:
memoriseren

Free recall

Laat leerlingen zoveel mogelijk noteren wat ze nog weten van de vorige les of het thema/ondwerp.


LEREN LEREN:
brain dump

Starttest

Een korte 'toets' of quiz.

Je kan ook eenvoudigweg één of twee vragen stellen.

LEREN LEREN:
jezelf toetsen

HOE aan retrieval doen?

van online quiz tot leeg blad


Je kan de leerlingen één of twee vragen stellen.

Ze kunnen antwoorden ...

 • noteren op een blad papier of whiteboard
 • mondeling, voorbeeld think - pair - share (info)
 • insturen via een tool (online), een open vraag in bijvoorbeeld: Wooclap, Mentimeter, ...
 • op een Padlet-pagina posten
 • in een online forum antwoorden (& reageren op elkaar en feedback geven)
  • Google Classroom -> toevoegen 'vraag'


Tools om een korte quiz mee te maken:

 • LearningApps: eenvoudige oefeningen aanmaken (puur als oefening): woordzoeker, matching, een racespel, ...
 • Socrative: eenvoudige app, vlot inzetbaar
  • voordeel: feedback per vraag duidelijk en zichtbaar. Op deze screenshot kan je onmiddellijk zien dat heel wat leerlingen moeite hadden met vraag 1.
 • Kahoot
  • of eens iets anders? Gebruik eens app Blooket, je kan de quiz laten maken in een 'game mode'. Extra fun! Bekijk misschien eens deze video?
  • of probeerde je Quizizz al eens?
 • Nearpod: interactieve (video) quiz
 • Wooclap of LessonUp voor een interactieve quiz of les
 • Edulastic: een quiz maken, zeker een tip voor de collega's wiskunde

Je kan de leerlingen dit laten doen op...


Laat de leerlingen ...

 • een one-minute paper schrijven (info & inspiratie op deze site) (= aandacht leren leren: samenvatten)
 • een Twitter bericht schrijven (met de Tweet generator) en die posten op v.b. een Padlet-muur
 • een bericht op een Padlet-muur laten plaatsen
 • een chatbericht in Google Classroom, op Padlet, ...


Je kan dit ook op een gestructureerde manier doen.

 • Je kan ze de grammatica van de les laten samenvatten op 1 post-it note. (= aandacht leren leren)
 • Je geeft hen een mindmap of schema om aan te vullen. (= aandacht leren leren)
 • Je geeft enkele vragen zoals hieronder:
Je kan de leerlingen flashcards zelf laten maken of jij maakte ze aan. Je kan ook bestaande sets zoeken en die aan je eigen account toevoegen.

-> app: QUIZLET

 • Je kan sets delen met je leerlingen, leerlingen kunnen ze delen met elkaar.
 • Je kan de set ook als live quiz gebruiken (Quizlet live) als alternatief voor Kahoot bijvoorbeeld.
 • Nadeel: niet meer gratis voor de leerlingen

-> app Wozzol om woordkaartjes mee te maken (voorlopig gratis)

-> niet online? Flashcards maken met CANVA (sjablonen)


-> app: Wooflash

 • Adaptief of lineair
 • Je klassen en leerlingen opvolgen
TOOLS & VB

een entry (of exit ticket)

HOE aan retrieval doen?

van online quiz tot leeg blad

Je kan een entry ticket gebruiken om de leerlingen nieuwsgiering te maken of een nieuw thema in te leiden.
kan ook aan retrievel doen met een entry ticket (en voorkennis activeren of oproepen).
Op het einde van de les kan je een exit ticket gebruiken.

Je krijgt heel wat inzicht in de beginsituatie van je leerlingen of je weet snel waar je leerlingen zich bevinden in het leerproces.

Een quiz:


Je kan een (online) quiz maken als entry of exit ticket. Er komen heel wat tools aan bod in deze vorming.


Snelle voorbeelden van entry en exit tickets:


entry ticket ideeën en tools:

- Een open vraag of stelling(en) geven.

- Een braindump, 60 second paper of een post-it opdracht

- Een woordenwolk met woordenschat

- Een brainstormbord met vb activiteiten die ze vorig weekend gedaan hebben

 • Google: Jamboard
 • Whiteboard.fi (zie verder) voor een witbordje
 • Miro of Mural (voor gevorderden, groepsopdrachten, brainstorm, projectwerk)

- Een herhalingsquiz

- Inschatten kennis thema / woordenschat (zie verder bij 'self-assessment table')


exit ticket ideeën en tools:

- een exit ticket op papier
- een exit ticket digitaal (zie tools quiz)
- een schriftelijke reactie waarop je kan reageren met Padlet of
SlackZelfevaluaties:

Je kan een self-assessment table laten invullen (als entry of exit ticket). Dit zijn voorbeelden uit CLIL lessen (CLIL matters).
Inspiratie voor CLIL-leerkrachten? Klik hier! (site CLIL matters)

HOE aan retrieval doen?

Zorg dat iedereen mee doet.

Zorg voor een parallel met de formatieve toetsing.

1

2

3

4

De verpakking kan er telkens anders uitzien: variatie!

“Van zodra je de leerlingen een vraag stelt waarbij ze zich informatie moeten herinneren, veroorzaak je een testeffect.

Bouwsteen 10 - Wijze lessen

Activeren van de voorkennis

“Waar retrieval practice wordt ingezet als leermoment (om het onthouden en begrijpen van de leerstof te verbeteren), wordt formatieve toetsing meer gebruikt als evaluatiemoment (om het leer- en instructieproces bij te sturen)"

Boek Wijze Lessen - bouwsteen 10

FORMATIEF EVALUEREN:'TOETSEN' OM TE LEREN

5 strategieën* om info te verzamelen

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

Feedback vragen en geven

Terugkoppelling geven over het leerproces

1

2

5

3

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

* bron: Excel Thomas More blog

1.2 LEERDOELEN ALS FEEDBACK

1

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

 • examenvoorblad -> LPD op lln-niveau
 • zelf-evaluatie als onderdeel van het examen bespreken
 • duidelijker -> reflectie + portfolio
Klik hier voor voorbeeld.

Voorblad examen -> leerplandoelen verwoord op niveau van de leerling

Examen inkijken = dit invullen en reflectieblad invullen (met tips uit portfolio erbij)


Dit staat op het voorblad van het examen (voorbeeld 1ste trimester, 2de jaar)

1.1 Rubric of one

1

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

 • Concrete feedback
 • Doelen duidelijk.
 • Feed up + feedback + feed forward
 • Bij een volgende opdracht:
  • laat leerlingen de feedback meenemen
  • voorzie hier ruimte voor
Klik op de file voor een voorbeeld
en om een artikel rond rubrics te lezen.

Lees zeker eens deze blog van Schoolsmakers over werken met rubrics.


Voorbeeld van een rubric of one:

! Tip om eventueel sneller te werken: werken online (Google docs, ...)


5 strategieën* om info te verzamelen

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

Feedback vragen en geven

Terugkoppelling geven over het leerproces

1

2

5

3

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

* bron: Excel Thomas More blog

2.1 Exit tickets

2

Feedback geven en krijgen

 • Meteen feedback
 • over les, leerstof, welbevinden, leerproces
 • verschillende vormen
  • Ga er nog mee aan de slag!
Aan de slag met post-its voor feedback

2

PADLET

Wooclap

Socrative

Leerlingen posten op deze online muur. Ze kunnen reageren, liken, feedback geven, sterren toekennen.

Exit tickets kan je gemakkelijk maken met CANVA of met exitticket.nl

Eender welke quiz-tool kan ook dienen.

Onmiddellijk feedback, zicht op je klas en dit bij aanvang (retrieval), tijdens de les (inoefening) of op het einde (exit ticket).

Duidelijk zicht op wie welke vraag juist of fout heeft. Is er klassikale herhaling nodig? Individuele hulp?

2.2 LEUKE TOOLS

Exit tickets

Feedback geven en krijgen


FROM: http://blog.whooosreading.org/google-classroom-questions-feature


Share the knowledge!
 • Tweet
 • Share
 • Pin
 • Mail

BY ANDIE WORSLEY

Most 21st Century educators have heard of Google Classroom, the amazing, free web-based platform creative by Google. According to support.google.com, “Classroom saves time and paper, and makes it easy to create classes, distribute assignments, communicate, and stay organized.”

According to me, an elementary educator, “Classroom is a game changing tool that sparks student interests and makes my life as a classroom teacher so much easier!”

If you haven’t implemented Google Classroom in your classroom yet, I’m going to share six simple, yet engaging, ways to begin implementing the most basic (and most wonderful) feature of Google Classroom: The question feature.


If you’re anything like me, you squealed with excitement when Google launched the new question feature in Fall 2015. Immediately, my mind began racing with hundreds of ideas about how to use this new component of Google Classroom.

Since you may get bored (and feel overwhelmed) reading a list of 100+ great ideas, I’ve decided to cut that list down to these six simple ideas.

1. MORNING QUESTION

Ask a question first thing in the morning to get students’ minds warmed up for the day. This could be a question about a skill or topic from the day before, or a question regarding a future skill or topic so students can “show what they know.” Better yet, it could simply be a brainteaser or riddle for students to solve.

2. EXIT TICKET

You may want to use the question feature as an exit ticket. Post a question about something you covered in your classroom that day to gather formative assessment data to fuel your instruction for the next day. The best part: You can read student responses right from your phone, tablet or laptop anytime.

Tip: Turn the ‘students can reply to each other’ feature off for these types of questions.

3. DISCUSSION STARTER

Do you participate in read alouds in your classroom? Do your students engage in discussions with accountable talk? If so, let the question feature spark those discussions. Post a question from your daily read aloud within Google Classroom, leave the ‘Students can reply to each other’ feature turned on and let them go for it.

I love reading my students’ discussions, especially when they use accountable talk like, “I agree with… I disagree with… Because…” Discussions with accountable talk show me who really understands the text.

4. POSE QUESTIONS WITH STATE-TESTING VOCAB FOR GUIDED READING

Do your students suffer from the dreaded state assessments? Do you do guided reading? If you answered “yes” to either of those questions then this next idea is for you. Use the question feature to post a general question using fun state testing vocabulary like “significant” or “impactful” for students in different guided reading groups to respond to. Not only will this help engage your students with testing style language, it will also give you a chance to reflect on student understanding during guided reading.

5. STUDENT-CREATED DISCUSSION QUESTION

Let your students take the wheel! Post a student-created discussion question in Google Classroom. Not only will the student that created the question feel a sense of pride, but his or her classmates will put a lot of thought into answering a question that was created by one of their peers. Win-Win!

6. PAIR A QUESTION WITH A LINK

Did you know you can post a link to go along with your question? Link to an educational video or a great digital resource t your question to increase student ownership and create a flipped lesson, all at the same time! The best part, just as you can see which students have completed a Google Classroom assignment, you can also see which students have answered the question.

As with any technology integration tool, you need to lay down ground rules about what is and isn’t appropriate to post when responding to a question. You may want to play around with what works best in your classroom regarding whether or not to leave the ‘Students can reply to each other’ and ‘Students can edit answer’ features on.

In the seven years I’ve been teaching, no other tool has compared to Google Classroom. It has been one of the easiest and most effective tools for me to implement in my classroom. I hope you’ll give one of these six simple question ideas a try in your own classroom.


2.3 MONDELINGE FEEDBACK GEVEN

2

Feedback geven en krijgen

 • Concrete feedback.
 • Persoonlijker -> motiverender
 • Minder schrijf- of typwerk: sneller
 • Gesprek?
 • Mondelinge berichten toevoegen
  • aan taken (Google docs, ...)
  • in Google Classroom
 • Sneller?
TIP voor beginners

Maak een eenvoudige audio-opname met feedback voor je leerling(en). Voeg het bestand toe aan de online opdracht of verstuur het bestandje naar je leerlingen.


TIP DIGISPRONG:

-> Voeg audioclip rechtstreeks toe in de online opdrachten en taken van je leerlingen met TALK & COMMENT (add-on).


Klik op de lamp voor de online voice recorder

TALK & COMMENT

Mondelinge feedback:

 • gemakkelijk op te nemen;
 • toevoegen aan document, sociale media,...
 • Er verschijnt een playknop.

ANDERE IDEEËN

Videoberichten en -feedback posten op PADLET of FLIP (vroeger FLIPGRID)

5 strategieën* om info te verzamelen

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

Feedback vragen en geven

Terugkoppelling geven over het leerproces

1

2

5

3

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

* bron: Excel Thomas More blog

3.1 feedback IN toetsHOOFDING

3

Terugkoppelling geven over het leerproces

Klik hier voor vb.

 • Concrete feedback.
 • Hoofding maken = 1x goed doordacht werk
 • Tijdbesparend voor de leerkracht:
  • Veel feedback mogelijk in weinig tijd
 • CLIL-leerkracht? Naast inhoud ook op taal!

3.2 MEER DOEN MET PORTFOLIO

3

Terugkoppelling geven over het leerproces

 • Leerlingen doen...
  • meer met je feedback;
  • nemen feedback bewuster mee;
  • groeien en oefenen in het 'leren';Klik hier voor vb.

Voor een opdracht: tips selecteren uit het portfolio


3.3 SPIEKBRIEFJE TOETS

3

Terugkoppelling geven over het leerproces

 • Leerlingen motiveren om...
  • regels kort samen te vatten;
  • regels écht te leren;
  • regels toe te passen;
  • zichzelf te controleren.
 • Voor de leerkracht is er ...
  • minder vebeterwerk?
  • minder uitleg geven nodig!Een eerste keer... Na de grammaticales


-> Laat de leerlingen de grammaticaregels kort samenvatten op een post-it note.

'Je mag een spiekbriefje maken.' - 'Echt?????'

! Post-its hebben het voordeel dat ze klein zijn (= beknopt).

Laat de leerlingen een oefening maken met hun spiekbriefje. -> zo ook studeren?!

-> Regels leren toepassen + zelf controleren

Zeg aan de leerlingen om het spiekbriefje goed bij te houden (knipoog) voor de toets die binnenkort volgt.

Wat op de toets?
vb: 1 min spiekbriefje toelaten, net voor het indienen

Aan de slag met post-its voor feedback: spiekbriefje maken

5 strategieën* om info te verzamelen

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

Feedback vragen en geven

Terugkoppelling geven over het leerproces

1

2

5

3

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

* bron: Excel Thomas More blog

+ voorbeeld

4.1 ZELFevaluatie + peer

4

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Peer feedback
 • Leerling werkt harder
 • Moet je als leerkracht altijd alles verbeteren?
 • Punten? Niet nodig om te leren!

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron


Als korte eindopdracht schrijven de leerlingen een kort tekstje in de past simple tense.

1) Stap 1: enkel instructie stap 1 staat op het bord, ze schrijven hun tekstje.

2) Stap 2: Ze 'evalueren' of checken hun eigen tekstje aan de hand van de korte checklist.

3) Stap 3: Daarna doet een medeleerling hetzelfde.


slide uit de les:


4.2 POST-its voor feedback

4

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Peer feedback
 • Leerling werkt harder
 • Moet je als leerkracht altijd alles verbeteren?
 • Punten? Niet nodig om te leren!

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

VOORBEELD - Korte schrijfopdrachten in de les.

-> vb What did Tom Gates do yesterday?

+ SLIDE

Stap 1: Leerlingen maken de opdracht.


Stap 2: Leerlingen krijgen elk een post-it en plakken dit op hun blad.

Stap 3: Leerlingen krijgen aandachtspunten. Ze schuiven 1 stoel door en reviewen het werk van hun medeleerling op dit (of meerdere punten).

Stap 4: Ze noteren feedback (ook positief) op de post-it note.

Voorbeeld uit de les

VOORBEELD - Korte schrijfopdrachten in de les.

-> vb My daily routines


Stap 1: Leerlingen maken de opdracht.


Stap 2: Leerlingen gebruiken add-on LANGUAGE TOOL.

Stap 3: Leerlingen posten antwoord op PADLET en reageren ook op elkaars boodschap (inhoudelijk).

Stap 4: Ze noteren feedback op taal (ook positief) op de post-it note en bezorgen die eventueel aan een medeleerling die zijn/haar tekst kan bewerken en aanpassen.

+ artikel

4.3 RUBRICS NOG MEER INZETTEN

4

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Peerfeedback voor het indienen
 • Leerling werkt harder
 • Moet je als leerkracht altijd alles verbeteren?
 • Punten? Niet nodig om te leren!

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

+ voorbeeld

4.4 PEER FEEDBACK MET RUBRIC

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

 • Meer halen uit peer feedback
  • opdracht -> criteria rubric
  • objectieve, meetbare criteria
 • Op punten bruikbaar?
 • Als tussenstap?

Opdracht: maken van een fairybook page


De criteria van de peer evaluation komen overeen met de opdracht.+ info

Extraatje voor thuis

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

 • Meer halen uit peer feedback
 • BLOG Blendy
  • zie info
 • zie video voor werkvorm

5 strategieën* om info te verzamelen

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

Feedback vragen en geven

Terugkoppelling geven over het leerproces

1

2

5

3

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

* bron: Excel Thomas More blog

5.1 INZETTEN OP TAALTOOLS

5

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

 • Zinvol voor elke leerling
 • Lln leert zelf bij!
 • Tools leren gebruiken, correct inzetten
  • vb vertalen met Google / Deepl
 • Evaluatiecriteria aanpassen
NOG STERKER?

-> investeer even tijd in het oefenen of kennis maken met taaltools

+ TOOLS

5.2 Meer van dat?

Leerlingen nog meer zelf laten werken

5

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Meer verantwoordelijkheid voor lln
 • Lln leert zelf meer bij
 • Minder verbeterwerk?

Ga aan de slag met de volgende taaltools.


1. Oxford text checker (link)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/text-checker


WERKWIJZE 1

Leerlingen maken een schrijfopdracht.

 • voegen tekst toe in de text checker

 • maken screenshot van de tekst en het resultaat (telling woorden)

 • bekijken de A1 / A2 / … woorden (afh. van het jaar / niveau)

 • gaan op zoek naar synoniemen, …

 • inzetten op rijke woordenschat


WERKWIJZE 2

Leerkracht voegt zelf de tekst toe in de text checker

 • Niveau woordenschat gebruik bepalen.

 • Evaluatie met rubric (of one):

  • schrijfdurf

  • inzetten op variatie / niveau gebruik woordenschat

  • rijkheid van de taak


2. Werken met REVERSO als manier om je tekst te proeflezen.


a) grammar & spelling check


b) dubbelklikken = synoniemen krijgenc) 'rephrase' optie: suggesties om dingen anders te formuleren: het verkennen waardFlipped Classroom (FC) is een instructiestrategie waarbij studenten inhoud voorafgaand aan de les zelfstandig doornemen (bv. door het bekijken van lesopnames of kennisclips), zodat er tijdens de les voldoende tijd besteed kan worden aan het actief verwerken van de inhoud (bv. door relevante problemen op te lossen, opdrachten, groepswerk, quizzen …). Tijdens die actieve verwerking in de les kunnen studenten rekenen op ondersteuning van de docent en is er voldoende ruimte voor interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en docent. Dit kan ingezet worden in het gewone live lesgeven, alsook in afstandsonderwijs en blended learning.

+ GOOGLE DOCS

5.3 Meer van dat?

Leerlingen laten nadenken over feedback

5

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Meer verantwoordelijkheid voor lln
 • Lln moet zelf harder nadenken
 • VLotter werken?

Flipped Classroom (FC) is een instructiestrategie waarbij studenten inhoud voorafgaand aan de les zelfstandig doornemen (bv. door het bekijken van lesopnames of kennisclips), zodat er tijdens de les voldoende tijd besteed kan worden aan het actief verwerken van de inhoud (bv. door relevante problemen op te lossen, opdrachten, groepswerk, quizzen …). Tijdens die actieve verwerking in de les kunnen studenten rekenen op ondersteuning van de docent en is er voldoende ruimte voor interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en docent. Dit kan ingezet worden in het gewone live lesgeven, alsook in afstandsonderwijs en blended learning.

Ga aan de slag met GOOGLE DOCS

Gedeelde documenten in Google Drive, eventueel in Google Classroom


Wat kan je allemaal doen?
Uiteraard is het eerste wat de leerling moet doen: de tekst goed nalezen en de juiste tools inzetten. Worden woorden rood, ... onderlijnd? Dan gaan ze die eerst zelf verbeteren.
Bijkomend kan je de add-on LanguageTool voor Google Chrome installeren en laten gebruiken.
 • Puntjes op i: suggesties taal, register, leestekens ...
 • Synoniemen: leer je tekst herwerken met synoniemen (taalrijkheid)


1. Comment of feedback toevoegen aan een Google Document (presentatie, ...).
 • Geef feedback die aan het denken zet.
 • Werk met een comment bank: archief aan zinnetjes, feedback.

2. Suggesties doen.

 • Tekst leerling wordt doorgehaald, je typt je suggestie.
 • Wanneer de leerling aanvaardt, vervangt jouw suggestie hun stukje tekst).

3. Leerlingen laten feedback actief verwerken.
 • Leerlingen kunnen de comment boxes wegklikken, de suggesties al dan niet aanvaarden.
 • Bestand -> versiegeschiedenis (terug kijken naar vorige versie)Tijdbesparend? Ja! Je kan een comment bank aanleggen.

 • Kan je vlot typen?
 • Comment = laat de leerling nadenken
 • Zelf verbeteren, herwerken = comment wegwerken
 • Versiegeschiedenis bekijken? 2 versies met elkaar vergelijken
 • Eventueel mondelinge feedback toevoegen met de add-on Talk & Comment


Bekijk deze tutorial.+ SCAN: FORM

5.4 Meer van dat?

MEER AAN DE SLAG MET TIPS UIT HET PORTFOLIO

5

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

 • Leerlingen laten nadenken over en aan de slag gaan met strategieën / tips (vaardigheden).
 • Voorbeeld: via een form voor het lezen

Flipped Classroom (FC) is een instructiestrategie waarbij studenten inhoud voorafgaand aan de les zelfstandig doornemen (bv. door het bekijken van lesopnames of kennisclips), zodat er tijdens de les voldoende tijd besteed kan worden aan het actief verwerken van de inhoud (bv. door relevante problemen op te lossen, opdrachten, groepswerk, quizzen …). Tijdens die actieve verwerking in de les kunnen studenten rekenen op ondersteuning van de docent en is er voldoende ruimte voor interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en docent. Dit kan ingezet worden in het gewone live lesgeven, alsook in afstandsonderwijs en blended learning.


+ info

5.5 Flipped Classroom

5

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

 • Tijdbesparend (teksten, video's, ...)
 • Iedereen werkt mee
 • Feedback mogelijk
 • Tijd in de les: effectieve leer- en oefentijd
 • Differentiatie?Flipped Classroom (FC) is een instructiestrategie waarbij studenten inhoud voorafgaand aan de les zelfstandig doornemen (bv. door het bekijken van lesopnames of kennisclips), zodat er tijdens de les voldoende tijd besteed kan worden aan het actief verwerken van de inhoud (bv. door relevante problemen op te lossen, opdrachten, groepswerk, quizzen …). Tijdens die actieve verwerking in de les kunnen studenten rekenen op ondersteuning van de docent en is er voldoende ruimte voor interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en docent. Dit kan ingezet worden in het gewone live lesgeven, alsook in afstandsonderwijs en blended learning.

VRAGEN STELLEN BIJ EEN LEESTEKST

Herhalen leerstof, ...

Andere ideetjes / APPS

 • Socrative
 • Wooclap


 • Google Form met vragen bij video / audio
 • Wooclap -> student pace
 • Kahoot Assign
 • LessonUp -> Toets
 • Padlet -> mening schrijven, ...


+ Voorbeeld

EDpuzzle: interactieve video

Andere ideetjes / APPS

 • Youtube video
 • Vragen toevoegen
 • Link delen met je leerlingen
 • Feedback in je account


 • Google Form met vragen bij video / audio
 • Wooclap -> student pace
 • Kahoot Assign
 • LessonUp -> Toets
 • Padlet -> mening schrijven, ...


Edpuzzle heeft een eigen videokanaal met instructievideo's! Je kan in de bibliotheek - als je een account maakt - eens neuzen tussen de vele video's die er al zijn!


+ voorbeeld

+ info

NEARPOD -

interactieve video's en meer

Verschillende opties:

-> een video met vragen
-> een les met slides, vragen, video, game, ...
-> een field trip, een 3D-afbeelding, ...

Voorbeelden van Nearpod-activiteiten

Voorbeelden van Nearpod-activiteiten


Voorbeeld les Engels 2de jaar:


TIP 1: je eigen Youtube-kanaal

- Creeer je eigen YouTube-kanaal

- Download en upload je videomateriaal (zichtbaar of niet).
- Gebruik je eigen YouTube-videos voor opdrachten.

TIP 2: VIDEO's downloaden of opnemen

- Video's downloaden: gebruik deze tip

- Video's opnemen / capteren

Surf naar deze website en plak de URL van je video in het venster. Kies voor 'convert' en 'download'.

-> Je kan ook van een video een audiobestand maken.

Download de video en upload je video meteen in je eigen YouTube account.


Video's opnemen van je scherm of jezelf opnemen terwijl je een presentatie doorloopt, dat kan!

-> screen-o-matic voor schermopnames

-> Panopto voor schermopnames, of kennisclips die je voor je leerlingen maakt (opname scherm + webcam combo)

+ info

5.2 Whole Class Feedback

5

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Leerling werkt harder
 • Verbeterwerk sneller
 • Resultaten beter -> meer leerrendement
De 4 R's van de 'whole class feedback'Beluister eens een podcast over feedback. (link naar site en podcast)


VOORBEELD OPDRACHT


Korte schrijfopdrachten in de les.
-> vb My favourite subjects, schoolday and teacher

Stap 1: Leerlingen maken de schrijfopdracht.


Stap 2: Leerkracht gaat diagonaal door de werkjes en noteert de aandachtspunten / veel voorkomende fouten.

Stap 3: Leerlingen krijgen aandachtspunten / veel voorkomende fouten opgelijst in de volgende les. Ze herwerken hun tekst en gaan actief met de feedback aan de slag.
Stap 4: Ze dienen hun schrijfopdracht een tweede keer in.

5 strategieën* om info te verzamelen

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

Feedback vragen en geven

Terugkoppelling geven over het leerproces

1

2

5

3

4

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

* bron: Excel Thomas More blog

Visual thinking

THANK YOU!

UP TO YOU

THE END

THE END

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

THE END

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Uitsmijter

Teacher Tapp (app)

Painting a true picture of education,

one tap at a time.

Formative tools

https://www.youtube.com/watch?v=jpCUnezxYjM
-> BLOOKET