Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

J. Morseau - bio

START

WELKOMGet ready: wooclap.com/GITTJC

Psst ... tijd van de leerkracht ;-)

MEER FEEDBACK EN LEREN IN MINDER (VERBETER)TIJD

INDEX

Ken je WOOCLAP al? Instant feedback in je les!

INTRO: Wat is feedback voor jou?

Bill Gates

“We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.”

'TOETSEN' OM TE LEREN, van het leren OF als leren?

Pooja K. Agarwal (2018)

“Retrieval practice moet gebruikt worden als leerstrategie, niet louter als evaluatie.”

RETRIEVAL PRACTICE:'TOETSING' ALS LEREN

TOETSINGVAN HET LEREN

TOETSINGOM TE LEREN

RETRIEVAL PRACTICE

summatief evalueren

'TOETSING' ALS LEREN

Formatief EVALUEREN

+ info

+ info

RETRIEVAL PRACTICE:'TOETSING' ALS LEREN

HOE aan retrieval doen? van online quiz tot leeg blad

Een korte 'toets' of quiz.Je kan ook eenvoudigweg één of twee vragen stellen. LEREN LEREN: jezelf toetsen

Starttest

Laat leerlingen zoveel mogelijk noteren wat ze nog weten van de vorige les of het thema/ondwerp. LEREN LEREN: brain dump

Free recall

Oefenen met flascards kan voor woorden, begrippen, definities, ...Screenshot => zicht op studerenLEREN LEREN: memoriseren

flashcards

TOOLS & VB

TOOLs

INSPIRATIE

Je kan een entry ticket gebruiken om de leerlingen nieuwsgiering te maken of een nieuw thema in te leiden. kan ook aan retrievel doen met een entry ticket (en voorkennis activeren of oproepen). Op het einde van de les kan je een exit ticket gebruiken. Je krijgt heel wat inzicht in de beginsituatie van je leerlingen of je weet snel waar je leerlingen zich bevinden in het leerproces.

HOE aan retrieval doen? van online quiz tot leeg blad

een entry (of exit ticket)

TOOLS & VB

Activeren van de voorkennis

Bouwsteen 10 - Wijze lessen

“Van zodra je de leerlingen een vraag stelt waarbij ze zich informatie moeten herinneren, veroorzaak je een testeffect.”

De verpakking kan er telkens anders uitzien: variatie!

Zorg voor een parallel met de formatieve toetsing.

Zorg dat iedereen mee doet.

HOE aan retrieval doen?

Boek Wijze Lessen - bouwsteen 10

“Waar retrieval practice wordt ingezet als leermoment (om het onthouden en begrijpen van de leerstof te verbeteren), wordt formatieve toetsing meer gebruikt als evaluatiemoment (om het leer- en instructieproces bij te sturen)"

FORMATIEF EVALUEREN:'TOETSEN' OM TE LEREN

* bron: Excel Thomas More blog

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Terugkoppelling geven over het leerproces

Feedback vragen en geven

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

5 strategieën* om info te verzamelen

Klik hier voor voorbeeld.

 • examenvoorblad -> LPD op lln-niveau
 • zelf-evaluatie als onderdeel van het examen bespreken
 • duidelijker -> reflectie + portfolio

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

1.2 LEERDOELEN ALS FEEDBACK

Klik op de file voor een voorbeeld en om een artikel rond rubrics te lezen.

 • Concrete feedback
 • Doelen duidelijk.
 • Feed up + feedback + feed forward
 • Bij een volgende opdracht:
  • laat leerlingen de feedback meenemen
  • voorzie hier ruimte voor

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

1.1 Rubric of one

* bron: Excel Thomas More blog

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Terugkoppelling geven over het leerproces

Feedback vragen en geven

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

5 strategieën* om info te verzamelen

 • Meteen feedback
 • over les, leerstof, welbevinden, leerproces
 • verschillende vormen
  • Ga er nog mee aan de slag!

Feedback geven en krijgen

2.1 Exit tickets

Aan de slag met EXiT TICKETS

68 voorbeelden van exit tickets

Aan de slag: opdracht

post-its voor feedback en gedifferentieerd werken

Feedback geven en krijgen

Exit tickets

2.2 LEUKE TOOLS

Duidelijk zicht op wie welke vraag juist of fout heeft. Is er klassikale herhaling nodig? Individuele hulp?

Onmiddellijk feedback, zicht op je klas en dit bij aanvang (retrieval), tijdens de les (inoefening) of op het einde (exit ticket).

Exit tickets kan je gemakkelijk maken met CANVA of met exitticket.nl Eender welke quiz-tool kan ook dienen.

Leerlingen posten op deze online muur. Ze kunnen reageren, liken, feedback geven, sterren toekennen.

Socrative

Wooclap

PADLET

 • Concrete feedback.
 • Persoonlijker -> motiverender
 • Minder schrijf- of typwerk: sneller
 • Gesprek?
 • Mondelinge berichten toevoegen
  • aan taken (Google docs, ...)
  • in Google Classroom
 • Sneller?

Feedback geven en krijgen

2.3 MONDELINGE FEEDBACK GEVEN

Klik op de lamp voor de online voice recorder

-> Voeg audioclip rechtstreeks toe in de online opdrachten en taken van je leerlingen met TALK & COMMENT (add-on).

TIP DIGISPRONG:

Maak een eenvoudige audio-opname met feedback voor je leerling(en). Voeg het bestand toe aan de online opdracht of verstuur het bestandje naar je leerlingen.

TIP voor beginners

Mondelinge feedback:

 • gemakkelijk op te nemen;
 • toevoegen aan document, sociale media,...
 • Er verschijnt een playknop.

TALK & COMMENT

Videoberichten en -feedback posten op PADLET of FLIP (vroeger FLIPGRID)

ANDERE IDEEËN

* bron: Excel Thomas More blog

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Terugkoppelling geven over het leerproces

Feedback vragen en geven

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

5 strategieën* om info te verzamelen

 • Concrete feedback.
 • Hoofding maken = 1x goed doordacht werk
 • Tijdbesparend voor de leerkracht:
  • Veel feedback mogelijk in weinig tijd
 • CLIL-leerkracht? Naast inhoud ook op taal!

Klik hier voor vb.

Terugkoppelling geven over het leerproces

3.1 feedback IN toetsHOOFDING

Klik hier voor vb.

 • Leerlingen doen...
  • meer met je feedback;
  • nemen feedback bewuster mee;
  • groeien en oefenen in het 'leren';

Terugkoppelling geven over het leerproces

3.2 MEER DOEN MET PORTFOLIO

 • Leerlingen motiveren om...
  • regels kort samen te vatten;
  • regels écht te leren;
  • regels toe te passen;
  • zichzelf te controleren.
 • Voor de leerkracht is er ...
  • minder vebeterwerk?
  • minder uitleg geven nodig!

Terugkoppelling geven over het leerproces

3.3 SPIEKBRIEFJE TOETS

Een eerste keer... Na de grammaticales-> Laat de leerlingen de grammaticaregels kort samenvatten op een post-it note. 'Je mag een spiekbriefje maken.' - 'Echt?????' ! Post-its hebben het voordeel dat ze klein zijn (= beknopt). Laat de leerlingen een oefening maken met hun spiekbriefje. -> zo ook studeren?!-> Regels leren toepassen + zelf controlerenZeg aan de leerlingen om het spiekbriefje goed bij te houden (knipoog) voor de toets die binnenkort volgt. Wat op de toets?vb: 1 min spiekbriefje toelaten, net voor het indienen

Aan de slag met post-its voor feedback: spiekbriefje maken

* bron: Excel Thomas More blog

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Terugkoppelling geven over het leerproces

Feedback vragen en geven

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

5 strategieën* om info te verzamelen

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Peer feedback
 • Leerling werkt harder
 • Moet je als leerkracht altijd alles verbeteren?
 • Punten? Niet nodig om te leren!

4.1 ZELFevaluatie + peer

+ voorbeeld

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Peer feedback
 • Leerling werkt harder
 • Moet je als leerkracht altijd alles verbeteren?
 • Punten? Niet nodig om te leren!

4.2 POST-its voor feedback

Stap 1: Leerlingen maken de opdracht. Stap 2: Leerlingen krijgen elk een post-it en plakken dit op hun blad. Stap 3: Leerlingen krijgen aandachtspunten. Ze schuiven 1 stoel door en reviewen het werk van hun medeleerling op dit (of meerdere punten). Stap 4: Ze noteren feedback (ook positief) op de post-it note.

+ SLIDE

VOORBEELD - Korte schrijfopdrachten in de les. -> vb What did Tom Gates do yesterday?

Stap 1: Leerlingen maken de opdracht. Stap 2: Leerlingen gebruiken add-on LANGUAGE TOOL. Stap 3: Leerlingen posten antwoord op PADLET en reageren ook op elkaars boodschap (inhoudelijk). Stap 4: Ze noteren feedback op taal (ook positief) op de post-it note en bezorgen die eventueel aan een medeleerling die zijn/haar tekst kan bewerken en aanpassen.

VOORBEELD - Korte schrijfopdrachten in de les. -> vb My daily routines

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Peerfeedback voor het indienen
 • Leerling werkt harder
 • Moet je als leerkracht altijd alles verbeteren?
 • Punten? Niet nodig om te leren!

4.3 RUBRICS NOG MEER INZETTEN

+ artikel

 • Meer halen uit peer feedback
  • opdracht -> criteria rubric
  • objectieve, meetbare criteria
 • Op punten bruikbaar?
 • Als tussenstap?

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

4.4 PEER FEEDBACK MET RUBRIC

+ voorbeeld

 • Meer halen uit peer feedback
 • BLOG Blendy
  • zie info
 • zie video voor werkvorm

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Extraatje voor thuis

+ info

* bron: Excel Thomas More blog

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Terugkoppelling geven over het leerproces

Feedback vragen en geven

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

5 strategieën* om info te verzamelen

 • Zinvol voor elke leerling
 • Lln leert zelf bij!
 • Tools leren gebruiken, correct inzetten
  • vb vertalen met Google / Deepl
 • Evaluatiecriteria aanpassen

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

5.1 INZETTEN OP TAALTOOLS

NOG STERKER? -> investeer even tijd in het oefenen of kennis maken met taaltools

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Meer verantwoordelijkheid voor lln
 • Lln leert zelf meer bij
 • Minder verbeterwerk?

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

5.2 Meer van dat?Leerlingen nog meer zelf laten werken

+ TOOLS

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Meer verantwoordelijkheid voor lln
 • Lln moet zelf harder nadenken
 • VLotter werken?

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

5.3 Meer van dat?Leerlingen laten nadenken over feedback

+ GOOGLE DOCS

 • Leerlingen laten nadenken over en aan de slag gaan met strategieën / tips (vaardigheden).
 • Voorbeeld: via een form voor het lezen

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

5.4 Meer van dat?MEER AAN DE SLAG MET TIPS UIT HET PORTFOLIO

+ SCAN: FORM

 • Tijdbesparend (teksten, video's, ...)
 • Iedereen werkt mee
 • Feedback mogelijk
 • Tijd in de les: effectieve leer- en oefentijd
 • Differentiatie?

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

5.5 Flipped Classroom

+ info

 • Google Form met vragen bij video / audio
 • Wooclap -> student pace
 • Kahoot Assign
 • LessonUp -> Toets
 • Padlet -> mening schrijven, ...
 • Socrative
 • Wooclap

Andere ideetjes / APPS

VRAGEN STELLEN BIJ EEN LEESTEKSTHerhalen leerstof, ...

 • Google Form met vragen bij video / audio
 • Wooclap -> student pace
 • Kahoot Assign
 • LessonUp -> Toets
 • Padlet -> mening schrijven, ...
 • Youtube video
 • Vragen toevoegen
 • Link delen met je leerlingen
 • Feedback in je account

Andere ideetjes / APPS

EDpuzzle: interactieve video

+ Voorbeeld

Verschillende opties:-> een video met vragen-> een les met slides, vragen, video, game, ... -> een field trip, een 3D-afbeelding, ...

NEARPOD - interactieve video's en meer

+ info

+ voorbeeld

- Video's downloaden: gebruik deze tip- Video's opnemen / capteren

TIP 2: VIDEO's downloaden of opnemen

- Creeer je eigen YouTube-kanaal- Download en upload je videomateriaal (zichtbaar of niet). - Gebruik je eigen YouTube-videos voor opdrachten.

TIP 1: je eigen Youtube-kanaal

 • Tijdbesparend bij schrijfopdrachten
 • Leerling werkt harder
 • Verbeterwerk sneller
 • Resultaten beter -> meer leerrendement

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

5.2 Whole Class Feedback

+ info

Stap 1: Leerlingen maken de schrijfopdracht. Stap 2: Leerkracht gaat diagonaal door de werkjes en noteert de aandachtspunten / veel voorkomende fouten.Stap 3: Leerlingen krijgen aandachtspunten / veel voorkomende fouten opgelijst in de volgende les. Ze herwerken hun tekst en gaan actief met de feedback aan de slag. Stap 4: Ze dienen hun schrijfopdracht een tweede keer in.

VOORBEELD OPDRACHTKorte schrijfopdrachten in de les. -> vb My favourite subjects, schoolday and teacher

* bron: Excel Thomas More blog

Activeren van de verantwoordelijkheid van de leerlingen in het eigen leerproces

Activeren van de medeleerlingen als informatiebron

Terugkoppelling geven over het leerproces

Feedback vragen en geven

Verhelderen leerdoelen en succescriteria

5 strategieën* om info te verzamelen

THANK YOU!

Visual thinking

THE END

THE END

UP TO YOU

THE END

Painting a true picture of education, one tap at a time.

Teacher Tapp (app)

Uitsmijter

Formative toolshttps://www.youtube.com/watch?v=jpCUnezxYjM -> BLOOKET