Want to make creations as awesome as this one?

Roztoky

Transcript

Roztoky a ich vlastnosti.

Príprava roztokov presnej koncentrácie rozpúšťaním tuhých látok (NiSO4·7H2O).

Príprava roztoku s daným hmotnostným zlomkom (HCl). Hydrolýza solí.
Meranie pH roztokov. Meranie hustoty roztokov hustomerom a pyknometrom.

Koľko gramov tuhého heptahydrátu síranu nikelnatého potrebujeme na prípravu 100,0 cm3 vodného roztoku síranu nikelnatého s koncentráciou 0,150 mol∙dm-3.

4,213 g

0,421 g

2,106 g

Otázka 1/4

2,318 g

Otázka 2/4

Pre vodné roztoky ktorých solí očakávame zásadité pH?

NaCl

CH3COONa

(NH4)2SO4

Otázka 3/4

Pri meraní hustoty roztoku hustomerom je teleso hustomera nadľahčované vztlakovou silou. V ktorom roztoku sa ten istý hustomer ponorí najhlbšie?

V roztoku HCl s hustotou 1,095 g∙cm-3

V roztoku HCl s hustotou 1,150 g∙cm-3

V roztoku HCl s hustotou 1,025 g∙cm-3

V roztoku HCl s hustotou 1,045 g∙cm-3

Otázka 4/4

Aké pomôcky potrebujeme na prípravu roztoku s presnou koncentráciou?

Pyknometer, tyčinka, kadička, odmerný valec

Navažovačka, kadička, odmerný valec, frakčná banka

Kadička, tyčinka, odmerná banka, navažovačka

Varná banka, kadička, tyčinka, teplomer

Úspešne ste absolvovali vstupný test a nižšie sú uvedené linky na videá k úlohe

Gratulujeme!

🎉

Ako si pripraviť roztok s presnou koncentráciou

Príprava roztoku H2SO4

Meranie hustoty roztoku

Meranie pH roztokov, hydrolýza

Skúste to znova!

Chyba!