Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zrážanie, filtrácia, odstreďovanie. Príprava hydratovaného oxidu železitého a hlinitého. Sušenie, žíhanie.

1. téma

Start

Aký druh zmesi dokážeme oddeliť filtráciou?

Suspenzia

Otázka 1/4

Homogénna zmes

Emulzia

Akým spôsobom dokážeme urýchliť proces filtrácie?

Otázka 2/4

Znížením tlaku nad filtrom

Znížením tlaku pod filtrom

Zvýšením tlaku pod filtrom

Pri príprave hydratovaného oxidu hlinitého sa použijú rôzne chemikálie a vznikne niekoľko medziproduktov. Označte zlúčeninu, ktorá je rozpustná vo vode.

NaOH

Otázka 3/4

Al(OH)3

Al2O3∙xH2O

V záverečnom kroku prípravy čistého hydroxidu hlinitého bude potrebné použitím určitého roztoku znížiť pH filtrátu s obsahom tetrahydroxidohlinitanu sodného. Pridaním akého roztoku môžeme znížiť pH filtrátu?

Otázka 4/4

Roztoku NaCl

Roztoku NaHCO3

Roztoku (NH4)2SO4

CHYBA

Späť

Tvoja odpoveď nebola správna. Skús to znova

Gratulujeme!

Práve ste úspešne absolvovali vstupný test. Nižšie sú linky k videám úloh

Inštruktážne video prípravy Al2O3·xH2O

Ako si vyrobiť skladaný filtračný papier?