Want to make creations as awesome as this one?

ot.educaciopa@diba.cat

More creations to inspire you

VANDANA SHIVA

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

VIRTUAL LIBRARY

Interactive Image

TRAIN

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

POWER OF IDEAS

Interactive Image

Transcript

Trànsit: Mitjana de la quantitat de NOx i PM10 emeses per font d’emissió a la zona del Barcelonès i rodalies (PQACAT, 2017)

Radiació solar: El NO2 reacciona amb els compostos orgànics volàtils (COV) en presència de radiació solar intensa i es forma l’ozó troposfèric (O3)

Incineradora: genera diòxid de nitrogen NO2, partícules en suspensió PM i compostos orgànics volàtils COV.

Obres al carrer: genera partícules en suspensió (PM).

Indústria: diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM)

Estufa de biomassa amb mala combustió: pot generar benzopirè (BaP) si no disposa dels filtres adients. Consultar la informació: Crema bé, respiraràs millor.