Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Kandidatske liste koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu"

zastupnički dom parlamentarne skupštine bosne i hercegovine

skupštine kantona
u federaciji bosne
i hercegovine

zastupnički dom parlamenta federacije bosne i hercegovine

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

BOSNE I HERCEGOVINE

Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine
iz reda hrvatskog naroda, Željko Komšić

Za člana Predsjedništva
BiH iz reda hrvatskog naroda glasaju svi građani sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine
iz reda hrvatskog naroda, Željko Komšić

Rođen je u Sarajevu 20. januara 1964. godine. Završio je osnovnu i srednju školu kao i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Školovao se i na Univerzitetu Georgetown u Washingtonu – School of Foreign Service.

Prvo zaposlenje dobio je u Republičkom fondu PIOBiH. Početkom rata priključio se Armiji RBiH, gdje je za vojničko držanje i pokazanu hrabrost 1995. godine dobio najveće vojno odlikovanje Armije RBiH – Zlatni ljiljan. Nakon rata uključio se aktivno u politički život BiH.

U periodu od 1996. do 1998. godine Komšić je radio u Federalnom ministarstvu za raseljena i izbjegla lica, a u periodu od 1998. do 2000.godine vršio je funkciju predsjednika Gradskog vijeća grada Sarajeva. Od 2000. do 2001. godine obavljao je funkciju načelnika Općine Novo Sarajevo. Godine 2001. Željko Komšić postao je prvi ambasador BiH u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Iz principijelnih razloga i zbog neslaganja s aktuelnom politikom 2003. godine je podnio ostavku na ambasadorsku funkciju.

Na toj funkciji Komšić je ostao do oktobarskih izbora 2006. kada je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, kao kandidat Socijaldemokratske partije BiH. Na Općim izborima u oktobru 2010 godine ponovo je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda i tu funkciju obnaša do 2014. godine.

Osnivač je i predsjednik Demokratske fronte od 2013. godine.

Na mjesto predstavnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH izabran je na oktobarskim Općim izborima 2014. i tu funkciju obnaša do Općih izbora 2018. godine.

U oktobru 2018. godine Željko Komšić izabran je treći put za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Oženjen je i otac kćerke.

Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine
iz reda hrvatskog naroda, Željko Komšić

Kandidatske liste koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Kandidatske liste koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Kandidatske liste koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 511 glasaju građani sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu i Kantonu 10

1. Almir Zulić
2. Gorana Beganović
3. Ratko Knežević
4. Elvisa Palić
5. Sejfulah Melkić
6. Amir Rekanović
7. Fikreta Pozderac
8. Edin Mujakić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 512 glasaju građani sa prebivalištem u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu

1. Begtašević Omer
2. Halilović Nermina
3. Goran Ćupina
4. Senita Salčinović

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 513 glasaju građani sa prebivalištem u
Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu

1. Dženan Đonlagić
2. Dalia Šabić
3. Senadin Lavić
4. Milan Dunović
5. Biljana Begović
6. Damir Pekić
7. Lana Velić
8. Sifet Podžić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 514 glasaju građani sa prebivalištem u
Srednjobosanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu

1. Vlatko Glavaš
2. Mensura Beganović
3. Edin Arnaut
4. Senada Ždralović
5. Mujo Ahmetspahić
6. Kruno Riđić
7. Sanela Agačević
8. Almir Saldum
9. Katarina Lovrinović
10. Sead Kratina

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 515 glasaju građani sa prebivalištem u
Tuzlanskom kantonu, Posavskom kantonu i Brčko Distriktu.

1. Zlatan Begić
2. Lejla Mehanović
3. Emir Imamović
4. Sevleta Arnautović
5. Amir Kulaglić
6. Amra Husić
7. Elmir Zaimović
8. Esad Purdić
9. Jasmina Bošnjić
10. Željko Dolušić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 401 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
VELIKA KLADUŠA, CAZIN, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BUŽIM, BOSANSKI
PETROVAC, SANSKI MOST I KLJUČ

1. Zekerijah Alagić
2. Radmila Tegeltija
3. Senad Kauković
4. Asmir Keranović
5. Nadja Murgić
6. Faruk Hasanagić
7. Armin Ćoralić
8. Neira Abdagić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 402 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
ODŽAK, DOMALJEVAC - ŠAMAC, ORAŠJE, GRADAČAC, DOBOJ ISTOK, GRAČANICA
I BRČKO DISTRIKT BiH

1. Alen Mujić
2. Amela Mahmutović
3. Mustafa Hrvić
4. Edisa Aljić
5. Midhat Alić
6. Nermin Helać
7. Kemija Vehabović
8. Admir Duraković
9. Halima Mehanović
10. Fahrudin Rovčanin

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 403 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
LUKAVAC,
SREBRENIK,
TUZLA I ČELIĆ

1. Mahir Mešalić
2. Dajana Čolić
3. Mustafa Ljaljić
4. Nahid Mehić
5. Ismihana Bešić
6. Rizah Džanić
7. Amela Ramić
8. Elvedin Tokić
9. Emina Ibrišimović
10. Almir Halilović
11. Vildana Korić
12. Amila Šećerbegović

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 404 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
TEOČAK, BANOVIĆI,
ŽIVINICE, KALESIJA,
SAPNA I KLADANJ

1. Meris Hajdarević
2. Nataša Marošević
3. Fuad Selimbašić
4. Hajrija Suljkanović
5. Dževad Mehić
6. Kristina Banović
7. Sabit Brđak
8. Adin Bećirović
9. Nusreta Husarkić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 405 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
DOBOJ JUG, TEŠANJ, MAGLAJ, ŽEPČE, ZAVIDOVIĆI, ZENICA I USORA

1. Alma Kratina
2. Šemso Fehrić
3. Emir Hamidović
4. Maja Petrović
5. Ernad Skula
6. Selma Bradarić
7. Ajdin Đidić
8. Amir Galijašević
9. Almira Malkić
10. Kenan Čamdžić
11. Alibašić Amina
12. Fuad Muhić
13. Asmira Ogrić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 406 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
KAKANJ, VAREŠ, OLOVO, VISOKO I BREZA

1. Hajrudin Žilić
2. Maja Berberović
3. Edin Čišija
4. Armin Bašić
5. Ema Sarač
6. Muamer Omerhodžić
7. Mersiha Čaušević
8. Sejfo Silajdžija
9. Samra Kamenjašević

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 407 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
HADŽIĆI, ILIDŽA, NOVI GRAD SARAJEVO, TRNOVO (FBIH), PALE (FBIH), FOČA
(FBIH) I GORAŽDE

1. Mirza Čelik
2. Amra Kunovac
3. Dževad Adžem
4. Elma Mujadžić
5. Hamza Ajanović
6. Esad Ibišević
7. Zinka Kurtović
8. Amar Mujkanović
9. Nevzeta Šoljić
10. Alen Svoboda
11. Zeineba Ekić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 408 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
JAJCE, DOBRETIĆI, DONJI VAKUF, TRAVNIK, BUGOJNO, GORNJI VAKUF -
USKOPLJE, NOVI TRAVNIK, VITEZ, BUSOVAČA, FOJNICA, KISELJAK I KREŠEVO

1. Mara Đukić
2. Amel Hadžiabdić
3. Nejra Pračić
4. Sefir Kalbić
5. Semko Lozić
6. Đenan Imamović
7. Suada Bakrač
8. Enes Glamočak
9. Larisa Kendić
10. Jakub Muslimović
11. Fatima Kobaš
12. Mahir Perenda
13. Delić Senada
14. Sanel Kasumović

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 409 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
PROZOR - RAMA, JABLANICA, KONJIC, GRAD MOSTAR, ČITLUK, ČAPLJINA, NEUM,
STOLAC I RAVNO

1. Kajan Sanel
2. Habibija Dženita
3. Subašić Zlatan
4. Maksumić Šida
5. Pobrić Adnan
6. Anesa Mešić
7. Džemal Nezirić

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U izbornoj jedinici 411 glasaju građani sa prebivalištem u
općinama:
ILIJAŠ, VOGOŠĆA, CENTAR SARAJEVO, STARI GRAD SARAJEVO I NOVO SARAJEVO

1. Dennis Gratz
2. Marijana Hrvić Šikuljak
3. Ćamil Cvrk
4. Milan Mandilović
5. Bibija Kerla
6. Damir Mašić
7. Enisa Resić
8. Zvonimir Ćorić
9. Lejla Omeragić
10. Muhamed Fazlagić
11. Muradija Džeko
12. Amir Ibrović

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštinu Unsko-sanskog
kantona

1. Sanil Hasić
2. Senita Handukić
3. Samir Ikanović
4. Denis Huskić
5. Esnefa Kajtazović
6. Nedžad Durić
7. Hasan Semanić
8. Anisa Begić
9. Šemsa Šahinović
10. Edvin Alijanović


11. Harisa Dizdarević
12. Admir Bajrić
13. Sanela Begić
14. Eveldin Hadžalić
15. Mustafa Kadić
16. Nervina Handžić
17. Božidar Živko
18. Jasmina Ćoralić
19. Nihad Sabljaković
20. Zlatan Jušić
21. Medina Eljazović
22. Mirsad Porčić
23. Suada Rekanović
24. Mujo Hasanagić
25. Adem Kulauzović
26. Amira Huskić
27. Senad Eljazović
28. Almina Porčić
29. Ćazim Durić
30. Edis Knežević
31. Amela Ljubijankić
32. Haris MehićKandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštinu Tuzlanskog kantona

1. Žarko Vujović
2. Sandra Imširović
3. Boris Krešić
4. Ivana Mijatović
5. Elvir Mujkanović
6. Senada Duraković
7. Nermin Lojić
8. Emir Halilović
9. Ramiza Bećirović
10. Almir Dorić11. Azra Ibrahimović
12. Elma Ikanović
13. Aida Hamzić
14. Elvir Softić
15. Sanel Mumić
16. Amra Kišić
17. Jasmin Škahić
18. Nihada Kamarić
19. Eldin Mujkić
20. Damir Gazdić
21. Nadira Pamuković
22. Faris Tursić
23. Ada Osmanović
24. Igor Hudić
25. Amir Jašarević
26. Jasna Srabović
27. Alija Mrkonjić
28. Azra Bašić
29. Mirza Mehinbašić
30. Asif Gavranović
31. Alma Spahić
32. Adis Šabačkić
33. Anisa Đuzić
34. Hasan Jahić
35. Armin Pejdah
36. Lejla Šehović
37. Rasim Ćorić
38. Sanela Čajić
39. Mirsada Baraković
40. Esad Brčaninović


Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

1. Goran Bulajić
2. Snježana Pandža
3. Hajrudin Fermić
4. Velma Avdić
5. Džanita Muratović
6. Emir Hrnjić
7. Alija Karamuratović
8. Nedžad Osmanović
9. Šahinović Enisa
10. Ahmet Fazlić11. Rasmina Mujčić
12. Malik Čorbo
13. Venira Tahirbegović
14. Sabahudin Salkanović
15. Mladen Žuljić Suljuzović
16. Ema Drinić
17. Fikret Muratović
18. Merima Hodžić Husičić
19. Adnan Sirovica
20. Kalmir Bajramović
21. Azra Skulić
22. Nisvet Čajlaković
23. Arnela Vugdalić
24. Haris Bajrić
25. Ferid Žilić
26. Sanja Nikolić
27. Avdo Ismić
28. Vlasta Kalas
29. Adis Prentić
30. Jasmin Softić
31. Selma Bajramović
32. Ibrahim Smajić
33. Elma Osmanović
34. Laris Maglić
35. Džemal Alibašić
36. Mersa Kuško
37. Mujezinović Almis
38. Mejra Beganović
39. Alojzije Derling
40. Berina Salkanović


Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona

1. Edin Hadžiahmetović
2. Aida Sirbubalo
3. Edin Tanjo
4. Gordana Šapčanin
5. Nihad Fehratović
6. Emina Delahmet
7. Admir Džemidžić
8. Nermin Stovrag
9. Brankica Bezdrob
10. Emir Dučić


11. Alma Hadžić
12. Arnes Bećo
13. Vesna Bogdanić
14. Jusuf Rahman
15. Muhamed Dučić
16. Redžita Kunovac
17. Safet Dedović
18. Lamija Kahvedžić
19. Selma Džemidžić
20. Anis Đozo
21. Irma Mašić
22. Mirsad Pjano
23. Jasmila Tulović
24. Suljo Đogo
25. Zaim Hodžić
26. Mubera Ramić
27. Mesud Kumro


Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštinu Srednjobosanskog kantona

1. Amir Orlović
2. Željka Matković
3. Muhamed Čurić
4. Jasmina Hadžiavdić
5. Rasim Žuljko
6. Radoslavka Grganović
7. Amer Habibić
8. Haris Pračić
9. Asja Tuco
10. Senad Balihodžić

11. Mersiha Hurem
12. Orhan Ibrahimi
13. Mirsada Sarać
14. Behaija Ramić
15. Adis Tolja
16. Ajla Konjalić
17. Ibrahim Haskić
18. Mihreta Jusufija-Behrem
19. Aziz Tanković
20. Sulejman Krnjić
21. Medina Begić
22. Himzo Ramulj
23. Adila Basara
24. Omer Sejdić
25. Tarik Mujanović
26. Alma Melić
27. Ibrahim Malkoč
28. Vanesa Kostreš
29. Fikret Milanović
30. Mahir Hadžiavdić
31. Lejla Duvnjak
32. Asim Grabus
33. Amira Basara
34. Mehmed Luković
35. Sejfo PolićKandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona

1. Zoran Mikulić
2. Sadina Hejub
3. Mirsad Klepo
4. Popovac Paula
5. Čorbadžić Zajko
6. Dabić Arnela
7. Škampo Alen
8. Klepo Nino
9. Mušanović Milenka
10. Macanović Aziz
11. Kevrić Aida
12. Aličić Fadil
13. Macić Sabaheta
14. Šito Džemal
15. Mirela Taslidža

Kandidatska lista koalicije "Željko Komšić - Za građansku državu" za Skupštinu Kantona Sarajevo

1. Albin Zuhrić
2. Marijela Hašimbegović
3. Ilijaz Pilav
4. Vedrana Vujović
5. Srđan Sužnjević
6. Nijaz Suljić
7. Aldijana Birdžo
8. Muhidin Zametica
9. Azra Hubana-Đulalić
10. Avdo Gljiva11. Seniha Burović
12. Mirza Ramić
13. Jelica Žižić
14. Sanel Dragolovčanin
15. Eno Gljiva
16. Nermina Halać
17. Bajro Čomor
18. Begzada Ibrahimović-Serdarević
19. Adnan Nišić
20. Zlatan Muzurović
21. Irma Karamehić
22. Muvedeta Zec
23. Anela Tabak
24. Miroslav Vujčić
25. Sabrija Guhdija
26. Nihada Gadžo
27. Suvad Kerla
28. Maja Hadžismajlović
29. Mirsad Begić
30. Selmir Kasapović
31. Edina Smječanin
32. Aladin Šepić
33. Sanela Salimović
34. Avdo Zubača
35. Faris Svraka
36. Nasiha Kahriman
37. Nermin Žiga
38. Nihada Šahović
39. Hadis Kulovac
40. Mirza Memišević