Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Будівничі

української державності

Сила нації - в її єдності

«... Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі–України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у день Хрещення Київської Русі–України»

28 липня Україна відзначає
День Української Державності

Україна на шляху самоствердження

«Україна – це супер.

Україна – це ексклюзив»

День Української Державності

+ info

В. Зеленський

День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру.

День Української Державності

Україна на шляху самоствердження

Будівничі

української державності

«Україна – це супер.

Україна – це ексклюзив»

+ info

Україна на шляху самоствердження

В. Зеленський

Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. : спомини і роздуми / М.Шкільник ; упоряд. В.Верстюк. - Київ : Кліо, 2016. - 511 с.


Спогади і роздуми М. Шильника відтворюють доленосні для України події революції 1917-1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам'яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. На його думку, однією з них є дискредитація української ідеї П. Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» Росії.

Іванченко Р.П. Нове державницьке воскресіння України (1917-1918). Україна - східний щит Європи : уроки історії і сучасність / Р.П.Іванченко. - Київ : Прометей, 2021. - 207 с.


Науково-популярні розповіді цієï книги присвячені подіям столітньої давності, коли український народ розпочав в 1917 році - утретє в історії - свою боротьбу за самостійне державницьке життя i коли продовжувалось подальше нищення національної свідомості українців в епоху сталінського режиму політичними репресiями та голодоморами. І це робилося, як і раніше - в самодержавницький період, коли Україна в усі часи залишалася і залишається оборонним щитом для Європи від східних загарбників.

Бокієвський В.Ф. Історія хрещення Київської Русі / В.Ф.Бокієвський. - Київ : Кондор, 2013. - 63 с. : іл.


У виданні розглядаються як відомі, так і маловідомі історичні події, що супроводжували процес прийняття і поширення християнства в українських землях. Книга перенесе читача в атмосферу історико-культурних події, які відбувалися під час масового хрещення у 988 році мешканців Києва, а згодом й інших міст Руської держави князем Володимиром Святославовичем.

Грицак Я. Розмови про Україну : [пер. з пол.] / Я. Грицак - І. Хруслінська. - Київ : Дух і літера, 2018. - 359 с.


Ця книга є третя з ряду розмов Ізи Хруслінської з українськими інтелектуалами. Перші дві були з Оксаною Забужко та Йосифом Зісельсом. Але ця книга була хронологічно першою – вона була видана польською мовою ще у 2009 р. Головною темою розмови є придатність історії для розуміння того, що робиться в Україні і з Україною в останні десятиліття. Особливий наголос мають відносини України з її історичними сусідами – поляками і росіянами, а також українсько-єврейські взаємини. Але передусім йдеться про історичний вимір теперішніх проблем і викликів, з якими стикається Україна, – і наскільки знання історії дає можливість зрозуміти майбутні сценарії розвитку. Оскільки польське видання вийшло майже десять років тому, то багато чого у цій книзі передумано і переписано, зокрема з'явився новий розділ про розвиток подій за останнє неповне десятиліття.

Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть : у 2 кн. / В.О.Шевчук. - Київ : Кліо, 2019 - 2021. –


У виданні репрезентується ціла епоха нашої державності, а саме – віхи, становлення та руйнація Козацької держави, механізм її творення та складнощі цього процесу. Автор будує свою систему розмислів на аналізі державно-правових актів, договорів гетьманів із державами, а також на літературних джерелах – вишуканих зразках поетичного мистецтва. Згадуються мільйонні жертви, принесені на вівтар боротьби за волю й незалежність, котра тривала від повстання Северина Наливайка в кінці XVI століття й по Коліївщину 1768 р. Особлива увага приділена міжконфесійному становленню та діяльності гетьманів-державотворців. Книга доповнена рідкісним ілюстративним матеріялом.


У другій книзі видання автор акцентує увагу на спробах врятувати українську державність, зокрема на орієнтаційних ідеях Богдана Хмельницького, боротьбі Пилипа Орлика, Івана Скоропадського та Павла Полуботка за збереження Козацької держави, яка, попри всі зусилля, була приречена на швидку загибель. Автор будує свою систему розмислів на аналізі
державно-правових актів, договорів гетьманів із державами, а також на літературних джерелах — вишуканих зразках поетичного мистецтва. Окрема увага приділена «Історії русів» як одній з найвизначніших пам’яток національної самооборони. Книга доповнена рідкісним ілюстративним матеріалом.


Плохій С. Брама Європи : історія України від скіфських воєн до незалежності : [пер. з англ.] / С.Плохій. - 2-ге вид. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2019. - 495 с.


Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки «призвали варягів на царювання», як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність. «Брама Європи» — це правдива історія нашої країни, наших прагнень та життя! Пориньте у спогади предків та їхні долі, що вирішили наше сьогодення

Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 350 с., [8] арк. іл. - (Історія без цензури).Мета книжок цієї серії — розказати про українське минуле, опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне замовлення. Для того щоб створювати майбутнє, потрібні не лише воля і хоробрість, не лише наполегливість та щоденна праця, але й знання про нашу історію. Без цензури.

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Читач може познайомитися з думкою провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів. При цьому автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє кожному з нас самому виступити суддею в цих суперечках.

Кралюк П.М. Історія України "без брому". Розвиток державності на українських землях / П.М.Кралюк. - Харків : Фоліо , 2020. - 424 с. : іл. - (Великий науковий проект).


Книга Петра Кралюка «Історія України, яку можна читати «без брому». Розвиток державності на українських землях» розкриває історію державних змін на теренах України від прадавніх часів до нашого сьогодення. Усупереч висловлюванню відомого українського письменника і політика початку ХХ ст. Володимира Винниченка, мовляв, не можна українську історію читати без брому, тобто заспокійливого, автор акцентує увагу на тому, що бездержавність — явище, характерне для багатьох народів. Тому українці у своєму прагненні створити власну державу були далеко не одинокі. Проте, проживаючи в різних країнах і обіймаючи високі посади, вони зробили чимало для становлення, зокрема Угорського королівства, Речі Посполитої, Російської імперії, Османської імперії, і врешті-решт здобули свою державу.

Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / С. І. Білокінь. - Київ : Українські пропілеї, 2016. - 692 с.


Книга «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917— 1941 рр.» — результат ґрунтовної і тривалої дослідницької роботи одного із найвідоміших істориків і джерелознавців сучасності Сергія Білоконя.

Видання викриває та демонструє на загал засоби й механізми більшовицького терору в період Розстріляного відродження та боротьби за самостійність України. Це історія нерівного, драматичного і навіть трагічного протистояння інтелектуальних еліт і представників радянської держави та правлячої партії, які прагнули підпорядкувати або ж знищити все, над чим не мали контролю, — мистецтво, науку, пам’ятки історії — увесь культурний світ разом з його творцями й захисниками.

Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / С. І. Білокінь. - Київ : Українські пропілеї, 2016. - 692 с.


Книга «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917— 1941 рр.» — результат ґрунтовної і тривалої дослідницької роботи одного із найвідоміших істориків і джерелознавців сучасності Сергія Білоконя.

Видання викриває та демонструє на загал засоби й механізми більшовицького терору в період Розстріляного відродження та боротьби за самостійність України. Це історія нерівного, драматичного і навіть трагічного протистояння інтелектуальних еліт і представників радянської держави та правлячої партії, які прагнули підпорядкувати або ж знищити все, над чим не мали контролю, — мистецтво, науку, пам’ятки історії — увесь культурний світ разом з його творцями й захисниками.

Війна і міф. Невідома Друга світова / Укр. ін-т нац. пам'яті. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 270 с. : іл.


Співробітники Українського інституту національної пам`яті досліджують документи тієї доби. Дізнайтеся правду, яку приховували від нас! Чи правда, що пакт Молотова–Ріббентропа був вимушеним кроком для СРСР? Чи завжди Радянський Союз був непримиренним противником нацистів? Чи правда, що українські націоналісти масово винищували євреїв під час війни, особливо у Львові та Бабиному Яру? Сталін узгоджував військові дії з Гітлером? Бандера був агентом спецслужб нацистів? Кримські татари масово дезертирували на початку війни? На ці теми ще 30 років тому боялися говорити навіть із рідними!

Україна в добу "великого терору": 1936-1938 роки. - Київ : Либідь, 2009. - 540 с. : іл.


"Видання присвячено трагічним подіям періоду "Великого терору" в Україні. Спираючись на унікальні архівні джерела, автори-упорядники розкривають мотиви, основні напрямки, наслідки та технології репресивних акцій, здійснюваних у добу "єжовщини". Авторські розвідки доповнено добіркою друкованих уперше документів і матеріалів, відомостей про структуру і кадри НКВС УРСР.

Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / С. І. Білокінь. - Київ : Українські пропілеї, 2016. - 692 с.


Книга «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917— 1941 рр.» — результат ґрунтовної і тривалої дослідницької роботи одного із найвідоміших істориків і джерелознавців сучасності Сергія Білоконя.

Видання викриває та демонструє на загал засоби й механізми більшовицького терору в період Розстріляного відродження та боротьби за самостійність України. Це історія нерівного, драматичного і навіть трагічного протистояння інтелектуальних еліт і представників радянської держави та правлячої партії, які прагнули підпорядкувати або ж знищити все, над чим не мали контролю, — мистецтво, науку, пам’ятки історії — увесь культурний світ разом з його творцями й захисниками.

Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / С. І. Білокінь. - Київ : Українські пропілеї, 2016. - 692 с.


Книга «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917— 1941 рр.» — результат ґрунтовної і тривалої дослідницької роботи одного із найвідоміших істориків і джерелознавців сучасності Сергія Білоконя.

Видання викриває та демонструє на загал засоби й механізми більшовицького терору в період Розстріляного відродження та боротьби за самостійність України. Це історія нерівного, драматичного і навіть трагічного протистояння інтелектуальних еліт і представників радянської держави та правлячої партії, які прагнули підпорядкувати або ж знищити все, над чим не мали контролю, — мистецтво, науку, пам’ятки історії — увесь культурний світ разом з його творцями й захисниками.

День Української Державності

Україна на шляху самоствердження

Будівничі

української державності

«Україна – це супер.

Україна – це ексклюзив»

+ info

Будівничі української державності

Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

В. Липинський

Мить історії : 366 мініатюр про людей і події / Ю.І. Шаповал. - Київ : Парламентське видавництво, 2019. - 400 с. : іл.


Ця книжка відомого українського історика є результатом його подвижницької науково-популяризаторської, просвітницької праці на українському радіо. Кожна мініатюра – це філігранний есей, сповнений живої, свіжої інформації й водночас освітлений мудрим, часом іронічним, поглядом автора, що ховається здебільшого за подіями й персонажами, а проте присутній у всьому – і в доборі матеріалу, і в оригінальних ракурсах його висвітлення, своєрідній авторській мові й талановитому літературному стилі.

Сорока Ю.В. 100 важливих постатей України / Ю.В.Сорока. - Харків : Фоліо , 2019. - 205 с. : іл.


Книга «100 важливих постатей України» ясно дає зрозуміти, що не тільки боротьба за свободу і державність визначала хід історії країни. Україна подарувала світові багато талановитих людей — тих, хто звеличував нашу країну, будував державность, створював культуру.

На сторінках розповідається про громадян нашої країни , які заслуговують на пам’ять народу, адже кожен з них залишив свій незабутній слід в історії України.

Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: "Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна..." / Ф.Г.Турченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса, Центр іст. політології. - Київ : Парламентське видавництво, 2020. - 430 с. : іл. - (Політичні портрети).


У виданні розкривається політична біографія відомого діяча українського національно-визвольного руху Миколи Міхновського (1873–1924). На підставі широкого масиву історичних джерел, зокрема, архівних документів, споминів сучасників подій та історичних досліджень науковців, описуються дитячі і юнацькі роки Міхновського, процес його становлення як політика й ідеолога українського самостійницького руху. Особлива увага приділяється діяльності Міхновського в роки Української революції 1917–1921 рр., зокрема, його роль у формуванні Української Центральної Ради і створенні української армії. Розкриваються еволюція його політичних поглядів, обставини трагічної смерті.

Деревінський В.Ф. В'ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / В.Ф.Деревінський. - Харків : Віват, 2016. - 493 с. : іл. - (Гордість нації).


На сторінках цього видання вмістилося все його життя: від заслання до парламентської діяльності. Сьогодні це вже минуле, історія вчорашнього дня, навіть століття, але ніхто не заважає нам на мить повернутися в далекі 90-ті й уявити, а що було б, коли В’ячеслав Чорновол очолив би країну. Можливо, на нас чекав би зовсім інший шлях розвитку, без загравань із Росією, без «більшовицьких рудиментів»? Народний Рух — партія, що багато уваги приділяла поняттю нації. Вже багато років поспіль дехто стверджує, що Чорновола, її засновника, вбили через політичні мотиви. Чи зіграла в цьому якусь роль Росія, зацікавлена у проросійській орієнтації українців?

Кралюк П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний - творець української нації? / П.М.Кралюк. - Харків : Фоліо, 2019. - 170 с. : іл. - (Великий науковий проект).


Нова книга Петра Кралюка присвячена видатному полководцю, гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Автор приділяє увагу творенню образу цього персонажа як у історичній, так і художній літературі. Розглянуто його діяльність у контексті історичних подій на початку XVII ст. Провідною є думка, що Петро Конашевич-Сагайдачний часто опинявся в «точках біфуркації» і від його дій залежав подальший розвиток українських земель, зокрема це стосується чорноморських походів гетьмана, походу на Московію, а також участі в Хотинській битві. У цьому сенсі Петро Конашевич-Сагайдачний визначив низку векторів становлення новочасної української нації.

Яневський Д.Б. Проект "Україна", або Таємниця Михайла Грушевського / Д.Б.Яневський. - Харків : Фоліо, 2010. - 315 с. : іл.


Книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук Данила Яневського є другою частиною навчального посібника для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України. На сторінках цієї книги – альтернативне бачення суті «Української революції» під проводом Української Центральної Ради. Ви дізнаєтесь, яку історію написав видатний національний історик Михайло Грушевський і що приховують сучасні міфотворці про вітчизняну історію періоду1917-1918 рр., як було встановлено Брестський мир, хто фінансував Центральну Раду і що сьогодні відомо про вільних мулярів зразка 1917 року.

Дашкевич Я.Р. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. - 2-ге, випр. й допов. вид. - Львів : Піраміда, 2007. - 807 с.


Книга містить статті, розвідки та есе видатного вченого в галузі гуманітарних наук (передовсім української історії, філології й сходознавства) професора Ярослава Дашкевича. У збірнику представлені історіографічні студії автора про 58 знакових постатей минулого України - від доби середньовіччя до наших днів. Дослідження охоплюють як історичних осіб (король Данило Романович, Ґійом Левассер де Боплан, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Вільгельм Габсбурґ, Євген Коновалець, Роман Шухевич та ін.), так і визначних українських та зарубіжних інтелектуалів (Михайло Грушевський, В’ячеслав Липинський, Михайло Дра- гоманов, Іван Франко, Андрей Шептицький, Дмитро Донцов, Іван Крип’якевич, Омелян Пріцак, Даніель Бовуа та ін.). Протягом 1949-2006 pp. ці праці автора публікувалися в різних періодичних виданнях, матеріалах конференцій і монографіях в Україні, а також у Вірменії й Польщі українською та, почасти, російською мовами. 14 праць друкуються вперше. Для всіх, хто цікавиться минулим України.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років / Г. Касьянов. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Кліо, 2019. - 247 с., [12] арк. іл.


Книжку присвячено подіям, пов'язаним із виникненням і розвитком руху протесту в 1960-1980-х роках. У центрі уваги автора - протистояння української інтелігенції та радянської держави. Спроби національно-культурного відродження 1960-х років і його придушення, формування опозиції режимові, політичні течії в дисидентському русі, «український самвидав», репресії проти інакодумців, правозахисний рух - усі ці проблеми розглянуто в контексті загальної еволюції тоталітарної системи до її занепаду.

Для істориків, політологів, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Скицька У. #НАШІ на карті світу : історії про людей, якими захоплюється світ / У.Скицька. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. - 316 с. : іл.


«Ця книжка не підручник – а калейдоскоп випробувань та досягнень, розчарувань та здійснених мрій», – зазначає у передмові авторка. І справді, історія кожного героя – це вибухова суміш з їхньої наполегливості, збігу обставин та простого везіння. Ця книжка покликана насамперед познайомити з визначними досягненнями та повернути на рідну землю забуті імена «наших», зокрема Івана Пулюя з Тернопільщини, який раніше Рентгена відкрив Х-промені; Іллі Рєпіна – видатного портретиста XX століття, автора картини «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»; імунолога з Бердянська Володимира Хавкіна, який врятував мільйони життів від епідемії холери; Вільяма Сідіса з Бердичева з найвищим у світі рівнем IQ; Зіно Давідоффа – «короля сигар» з Чернігівщини; сина українських емігрантів Володимира Титли – одного з авторів оскароносного мультфільму «Білосніжка і семеро гномів» студії «Дісней»; доньку львівського банкіра Геді Ламар, яка винайшла принцип роботи Wi-Fi; харків’янина Юрія Кнорозова, який, не виходячи з дому, розшифрував писемність майя; чи оскароносного режисера Стівена Спілберга, чиї предки родом із Хмельниччини та ще десятки імен видатних людей, чиї історії захоплюють, мотивують і дають чимало підстав, щоби пишатися НАШИМИ.

Генерал Петро Григоренко / упоряд. О. Обертас. - Київ : Смолоскип, 2008. - 828 с. : іл.


Ця книга є першою спробою цілісно представити українському читачеві постать Петра Григоренка – генерала Радянської армії, видатного правозахистника, публіциста, члена-засновника Московської та Української гельсінської груп – як одного з найактивніших та найпослідовніших борців за громадянські та національні права та свободи в СРСР у другій половині ХХ століття.

У книзі зібрано статті й спогади про Генерала його сучасників і співробітників, маловідомі публіцистичні праці та спогади П. Григоренка, що знайомлять нас не лише з епохою, в якій жив Генерал, а й із еволюцією поглядів щирого комуніста – від критики Комуністичної партії до відкритої боротьби з тоталітарною владою, до борця за Українську незалежну державу.

Петро Григоренко у своїх творах постає перед очима читача військовим стратегом і гострим безкомпромісним публіцистом, точним мемуаристом і природженим правдошукачем, вірним товаришем і мужнім захистником всіх пригноблених та поневолених, філософом і борцем.

День Української Державності

Україна на шляху самоствердження

Будівничі

української державності

«Україна – це супер.

Україна – це ексклюзив»

+ info

«Україна – це супер. Україна – це ексклюзив»

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Л.Костенко

Губерначук С.С. Прадавність української мови / С.С.Губерначук. - Київ : Четверта хвиля, 2010. - 352 с. : іл.


У книзі представлені напрацювання автора як фахового філолога за кілька десятків років досліджень найдавніших початків української мови. Читачі довідаються, як ще з раннього кам'яного віку, коли людина почала виголошувати первісні членоподільні звуки, а за ними і звуконаслідувальні мовні одиниці, витворювалися, віками удосконалювалися і передавалися від покоління до покоління потужні зародкові прамовні пласти, які з часом стали основою формування розвоєвої бази української мови: первовічні вигуки й частки, корені багатьох слів, пов'язаних із первісним збиральництвом-мисливством, початковими хліборобством, тваринництвом, будівництвом, металовиробництвом, як і тотемічними та сонцепоклонницькими віруваннями тощо. У доісторичних часах автор простежує і деякі морфологічні, словотвірні, синтаксичні та образно-поетичні особливості нашої рідної мови. Підтвердженням висновків автора є найдавніші жанри української словесності: народні замовляння та казки, обрядові пісні сонцепоклонниць-кого походження, корінні імена особові, географічні назви, а також ведійські, античні та давньоукраїнські писемні джерела.

Радевич-Винницький Я. Історія української мови: іноетнічні персоналії / Я.Радевич-Винницький. - Львів : Апріорі, 2020. - 258 с.


Книга містить нариси життя і діяльності видатних особистостей неукраїнського походження, які позитивно вплинули на визнання, утвердження і розвиток української мови та її літературної форми. Видання адресоване широкому колу читачів, які цікавляться історичним шляхом української мови.

Піддубний С.В. Великий код України-Русі / С.В.Піддубний. - Київ : ФОП "Стебеляк", 2017. - 510 с. : іл.


Великий код України-Русі можна сміливо назвати родовідною книгою українського народу. Вперше в українській історіографії докладно розглядаються давньоукраїнські основи - Боги, герої, племена, держави, мова, дохристиянська релігійна система. До дослідження залучено широкий пласт літератури: праці Гомера, Гесіода, Есхіла, Геродота, Світонія, Біблія, Велесова Книга і багато інших джерел. Доводи та висновки автора ґрунтуються також на численних світлинах артефактів, пам`ятників, святилищ, на стародавніх картах тощо.

Береза Т. Слова, що нас збагачують : словник вишуканої української мови / Т.Береза. - Львів : Апріорі, 2016. - 382 с.


«Слова, що нас збагачують» – словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті, а почасти несправедливо «викоренені» з народної свідомості, слова у нашій мові. Автор звертається до творчості майстрів художнього пера та літературного перекладу, щоб читач наснажився різнобарв’ям словотвору рідної мови, її синонімічною розлогістю та величчю. Подані словникові одиниці, безумовно, збагатять словниковий запас кожного користувача та заохотять говорити рідною мовою якнайвишуканіше. Словник є продовженням торішньої праці «Гарна мова – одним словом», виданої в рамках спільного лексикографічного проекту «Авторської кухні словників» та видавництва «Апріорі».

Тараненко І. Ці дивовижні українці. Книга-мандрівка. Україна : від креативної агенції Green Penguin / [авт. ідеї та голов. ред.: І.Тараненко, Ю.Курова ; кураторка проекту і ред. М.Воробйова ; авт. текстів Є.Нєвєжина ; іл. А.Шостко]. - Київ : Media Friends, 2019. - [48] с. : іл.


«Ці дивовижні українці» — захоплива космічна мандрівка у світ України та людей, котрі її населяють. Космічна, бо Україна — це цілий всесвіт, де діє безвідмовний закон тяжіння українця до землі, де сяє, але не завжди гріє сонце свободи.

Тут тисячолітня історія та новітні українські ноу-хау, тут смачнюча бабусина їжа й таємничі прадавні символи. А все це разом складається в один неповторний код-орнамент, що поєднує нас у єдине ціле і робить українську галактику відмінною від інших. А ще мандрівка космічна тому, що українці — просто Космос! І цей проєкт — найкращий привід у цьому переконатись!

Попельницька О.О. Загадкова Україна. Таємниці та легенди / О. О. Попельницька. - Київ : Арій, 2020. - 351 с. : іл.


У цій книжці в популярній формі реконструйовано українські міфи, легенди, перекази та загадкові сторінки української історії на основі згадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці тощо. Прагнучи хоча б побіжно охопити найцікавіші аспекти української історії та міфології, починаючи від найдавніших часів, автор знайомить читача переважно з маловідомими міфами й легендами, намагаючись якомога повніше представити різні історичні епохи та персоналії. Зокрема розкриває таємниці стародавнього Трипілля, українських скарбів, переповідає легенди про карпатських духів, печерських святих і видатних історичних постатей та ще багато захопливого, нерозгаданого й таємничого. Видання розраховане на широке коло читачів.

Україна - єдина країна : традиції, обряди, побут; пам'ятки України; люди, що змінили Україну. - Київ : Глорія, 2016. - 297 с. : іл.


Всупереч складній та неоднозначній ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна, нам є чим пишатися і за що любити цю велику країну. Ця книга розповість вам про країну з багатою й непростою історією, яка чимало чого нас навчила. Один з розділів розповість вам про традиційні українські свята та обряди, про головні обереги українського народу, які забезпечували здоров’я, добробут і спокій у родині. Ви дізнаєтеся про природні дива України, неповторні замки і палаци, які вражають не тільки своєю красою, а й незабутньою історією. Також ви довідаєтеся про найвідоміші церкви та монастирі України, які зачарують вас своєю неповторністю, та забажаєте побачити їх на власні очі. Ви дізнаєтеся про визначних особистостей, які зіграли в історії України видатну роль, а також про славетних письменників, поетів, художників, спортсменів та інших осіб, які прославили Україну. На українській землі завжди жив миролюбний і мудрий народ, який здавна славиться своєю гостинністю. Україна – це єдина країна. Тільки ми, жителі України, поважаючи кожного мешканця в ній, зможемо побудувати сильну й успішну державу.

Семенюк С. Феномен українства / С.Семенюк. - Львів : Апріорі, 2013. - 662 с.


Ця книга – завершальний етап формування першої, суто української, а не іноземної, концепції історії українського народу. Вона має на меті остаточно спростувати і нейтралізувати наскрізь фальшиву концепцію Баєра, Міллера, Шлецера, Карамзіна та багатьох інших німецьких і російських шовіністів, які до невпізнання спотворили історію України-Руси та її народу. Книга базується не тільки на численних історичних фактах, які століттями приховувалися або усувалися на задній план, а й, і це також вперше в українській історіографії, на загальних закономірностях етнічного розвитку, що дає унікальну можливість зрозуміти не тільки минуле українського народу і його справжнє місце в історії європейської цивілізації, сьогодення та навіть спрогнозувати його розвиток упродовж наступних тисячоліть.

Фіцич Н. Культ предків : нетуристичні звичаї України / Н.Фіцич. - Харків : Фоліо , 2017. - 167 с. : іл.


Відома журналістка, авторка телевізійних проектів: документального циклу «Відкрита зона» (соціальні, історичні, культурологічні явища та персони), «Майстер-клас» (народні ремесла та майстри), «ПроОбраз» (видатні діячі культури), Наталка Фіцич цілий рік подорожувала Україною, фіксуючи за допомогою фото- і відеокамери старовинні обряди і традиції різних регіонів нашої країни. Ця книжка - результат роботи багатьох людей, яким не байдужа спадщина наших предків.

Усе найцікавіше про історію і звичаї України / К. Ю. Галушко [та ін.]. - Харків : Віват, 2018. - 319 с.


З цієї книжки ви дізнаєтеся багато цікавого про минуле нашої країни, про те, які люди й народи тут мешкали, які давні спільноти та держави існували, які події відбувалися. Ви прочитаєте про звитягу і віроломство, подвиги і зради, винахідливість і випробування, поринете у світ дивовижних народних звичаїв і обрядів, доторкнетеся до скарбниці народної мудрості і захопитеся невимовною красою наших місцин.

День Укрвїнської Державності

Будівничі

української державності

Україна на шляху самоствердження

«Україна – це супер.

Україна – це ексклюзив»

+ info

Матеріал підготували завідувачка відділу Регіонального центру інформації "Харківщина"
Харківської обласної наукової бібліотеки Сашкова Л.О. та головний бібліограф Конопля Л.М.

Дякуємо за увагу!