Want to make creations as awesome as this one?

Pan Jezus mówi do nas przez kapłanów

Transcript

Katecheza 14

Pan Jezus mówi do nas
przez kapłanów

Modlitwa

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:

święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

1

Przypomnienie
wiadomości

Na poprzedniej katechezie dowiedzieliście się,
iż Pan Jezus mówi do ludzi przez Pismo Święte.
Zastanówcie się -
Kto ma za zadanie głosić
słowo Boże?
Kogo Pan Jezus powołał do tego w szczególny sposób?
Posłuchajcie opowiadania, z którego dowiecie się,
co na temat kapłanów wie Zuzia.

Opowiadanie

– Mamo, jaki ten ksiądz Mateusz jest mądry! Fajne były te wstążki i trójkąt, prawda?

– Mnie też się podobały – odpowiedziała mama.
– Teraz już wszystko rozumiem… Jeżeli jestem niegrzeczna, leniwa, to mam grzech. – Zuzia nie zwracała uwagi na słowa mamy.
– Zrywam więź z Panem Jezusem, puszczam wstążkę… Ale Pan Jezus tak mnie kocha, że tylko czeka, aby mi przebaczyć, prawda, mamusiu?
– Tak mówił ksiądz Mateusz – odpowiedziała mama.
– No właśnie, a on tyle wie. Muszę żałować, że byłam niedobra, przeprosić Pana Jezusa… i ciebie, mamusiu, albo tatusia, albo Franka, albo Julkę…
– Bardzo uważałaś na dzisiejszej mszy. Brawo! – powiedziała mama.
– Lubię księdza Mateusza. Ma świetne pomysły – stwierdziła Zuzia.
– A wiesz, kto pomaga księżom wyjaśniać takie trudne sprawy?
– Chyba Pan Jezus, bo On wszystkim pomaga.
– Masz rację, córeczko. Pan Jezus powołał kapłanów, by głosili Jego miłość. Pierwsi głosili ją apostołowie. Oni ruszyli na cały świat, aby przekazać ludziom,
co mówił i czynił Pan Jezus. Spośród tych, którzy usłyszeli i uwierzyli, Pan Jezus powoływał i wciąż powołuje kapłanów którzy sprawują Eucharystię.
– O nie! Potrzebuję księdza Mateusza. Znowu nie rozumiem, co do mnie mówisz. Mama się roześmiała.
– Eucharystia? Trudne słowo. Oznacza dziękczynienie. Podczas Mszy Świętej dziękujemy Panu Jezusowi za wszystko, co czyni w naszym życiu.

Write your title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum.

Pytania do opowiadania

→ Jak ma na imię ksiądz, którego lubi Zuzia?

→ Dlaczego Zuzia lubi księdza Mateusza?
→ Czy ksiądz i kapłan to ta sama osoba?
→ Kogo Pan Jezus powołuje na pierwszych
kapłanów?
→ W jakim celu Pan Jezus powołuje kapłanów?

Spotkanie ze Słowem Bożym

wysłuchajcie fragmentu z Pisma Świętego, z którego
dowiecie się, o co Pan Jezus prosi apostołów.

Pytania do tekstu

Jakie zadania Pan Jezus powierza kapłanom?

Gdzie i komu kapłani mają głosić Ewangelię?

Który sakrament wspomina Pan Jezus dzięki któremu stajemy się dziećmi Bożymi?

Kto powołuje kapłanów?

Dlaczego kapłani mają głosić Dobrą Nowinę?

misjonarz

Kapłani, którzy idą na cały świat, aby głosić Dobrą Nowinę wszystkim ludziom, nazywamy misjonarzami. Misjonarz jest
głosicielem Ewangelii i świadkiem Bożej miłości. Zostaje posłany
przez Kościół, aby tam, gdzie jeszcze Pan Jezus jest nieznany, prowadził ludzi do Boga.

75k

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

powitanie

vs

Write your

title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat elit amet.

Mówimy:
„niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus” lub „Szczęść Boże”, ponieważ duchownych powołał
Pan Jezus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat elit amet.

W jaki sposób
pozdrawiamy/
witamy się
z osobą
duchowną?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

Elementy stroju kapłana

sutanna

stuła

ornat

biret

wierzchni ubiór duchownych, w różnym kolorze, zależnym od stanowiska w hierarchii

To długa, szeroka wstęga, którą kapłan zakłada na ramiona.

to rodzaj płaszcza bez rękawów, z jednym otworem – na głowę.

nakrycie głowy może mieć 3 (w Polsce) lub 4 rogi oraz ewentualnie pompon z wełny

elementy stroju kapłana

Alba

Komża

Humerał

cingulum

To biała, sięgająca kostek tunika.

stanowi odmianę alby, lecz jest krótsza i ma szerokie rękawy.

prostokątna chusta okrywająca szyję i ramiona noszącego albę, zawiązywana na piersiach

Inaczej pasek – stanowi sznur z frędzlami na obydwu końcach.

Niektóre elementy stroju zakonnika/Zakonnicy

Step 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Step 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Step 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

W zależności od zakonu składa się z sukni, płaszcza, szkaplerza oraz pasa lub sznura (cingulum). Siostry zakonne najczęściej zakładają na głowę czepek lub welon.

Dodatkowymi elementami stroju mogą być:
monstracyjka na piersi,
płaszcz z kapturem, mucet, różaniec, kukulla, kapelusz, spódnica,
fartuch, kornet, pektorał.

sprawdź się

Zadanie 2:

Z wyrazów rozsypanych na globusie ułóż zdanie. Kratki
podpowiadają, ile liter ma każdy kolejny wyraz.

Zadanie 1:

praca z podręcznikiem

* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit..

Po których częściach garderoby możemy rozpoznać, że spotkaliśmy kapłana? Obrysuj właściwe elementy.

14.2k

Write a subtitle here

Follower Growth

Na następną lekcję proszę o przyniesienie krzyża.Mogą to być krzyże, które wiszą na ścianie, lub zupełnie małe, do noszenia na szyi.
Zapytajcie rodziców czy dziadków o historię tych krzyży: skąd wzięły się w waszych
domach? do kogo należą?

Zadanie domowe
dla chętnych.

Panie Jezu dziękujemy Ci za księży,siostry i braci zakonnych.
Prosimy o błogosławieństwo dla nich.

Modlitwa

Strzeż ich przed złem tego świata. Niechaj ich praca obfituje w zbawienne owoce i wysłuży im koronę wiecznej chwały.Amen.

Write a subtitle here

Bibliografia

1

"Poradnik metodyczny druga klasa szkoły podstawowej

Chcemy poznać Pana Jezusa"
Pod redakcją księdza Pawła Płaczka

https://pngtree.com

https://biblijni.pl
https://wordwall.net/pl

https://www.pngegg.com

https://www.youtube.com