Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pan Jezus jest
Bogiem i Człowiekiem

KATECHEZA 3

Modlitwa

13 Thanks

Boże, nasz najlepszy Ojcze, dziękujemy za Twoje dary:

za Pana Jezusa, nasze rodziny, kolegów i koleżanki.
Amen.

1

Na poprzednich zajęciach dowiedzieliśmy się, że Pan Jezus
jest Bogiem – Synem Boga Ojca.
Dzisiaj dowiemy się, dlaczego Bóg Ojciec posyła swojego Syna na ziemię.

Wysłuchaj uważnie słów z Ewangelii świętego Jana.

Lorem ipsum dolor sit

5

1

Pytania do tekstu.

1. Kogo Bóg Ojciec posyła na ziemię? 2. Dlaczego Bóg Ojciec posyła na świat swojego Syna?
3. Co otrzymamy, kiedy będziemy wierzyć w Pana Jezusa?

Pan Bóg z miłości stwarza człowieka, pozwala mu zamieszkać w pięknym ogrodzie – raju.
W momencie stworzenia między
Bogiem i człowiekiem zawiązuje się węzeł przyjaźni.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mi, elementum curae vehicula sapien ut urna convallis sociis, in vitae leo sodales eu cursus penatibus. Eleifend aliquet vehicula nascetur primis nisi lobortis consequat.

Purus semper volutpat tristique facilisi iaculis, nostra dui aliquam id interdum maecenas. Inceptos varius sociis convallis mi sapien sem blandit congue, rhoncus laoreet mauris magna vulputate tristique neque euismod, curabitur hac class id aenean fermentum nam.

Powtórzenie biblijnych wiadomości

2

Niestety ludzie – Adam i Ewa – przestają ufać Panu Bogu, chcą sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Na kartach Pisma Świętego czytamy opis
tego wydarzenia.
Do ogrodu przychodzi wąż – szatan – i kusi pierwszych rodziców do przekroczenia nakazu Pana Boga. Adam i Ewa ulegają namowom szatana i węzeł przyjaźni zostaje rozwiązany .

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mi, elementum curae vehicula sapien ut urna convallis sociis, in vitae leo sodales eu cursus penatibus. Eleifend aliquet vehicula nascetur primis nisi lobortis consequat.

Purus semper volutpat tristique facilisi iaculis, nostra dui aliquam id interdum maecenas. Inceptos varius sociis convallis mi sapien sem blandit congue, rhoncus laoreet mauris magna vulputate tristique neque euismod, curabitur hac class id aenean fermentum nam.

Powtórzenie biblijnych wiadomości

2

Ludzie już nie mogą przebywać z Bogiem, ale On nie zostawia ich samych.
Obiecuje, że na świat przyjdzie Zbawiciel,
który na nowo zawiąże węzeł
przyjaźni łączący Boga i człowieka.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mi, elementum curae vehicula sapien ut urna convallis sociis, in vitae leo sodales eu cursus penatibus. Eleifend aliquet vehicula nascetur primis nisi lobortis consequat.

Purus semper volutpat tristique facilisi iaculis, nostra dui aliquam id interdum maecenas. Inceptos varius sociis convallis mi sapien sem blandit congue, rhoncus laoreet mauris magna vulputate tristique neque euismod, curabitur hac class id aenean fermentum nam.

Powtórzenie biblijnych wiadomości

2

Pan Bóg tak mocno kocha
człowieka, że posyła na świat
swojego Syna. Pan Jezus jest Bogiem,
a mimo to z miłości do nas staje
się człowiekiem. Jest prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem.
Posłuchajcie o najważniejszych wydarzeniach z życia Pana Jezusa.
Poznając Jego czyny i słowa, dowiecie się, jaki jest dla nas Bóg, jak
bardzo nas kocha.

Pan Jezus rodzi się w Betlejem w stajence, bo nie ma dla Niego miejsca w żadnym domu.
Jest malutkim dzieckiem, które wymaga opieki mamy. Jak każde dziecko, uczy się chodzić, mówić, z zainteresowaniem poznaje świat.

Lorem ipsum dolor sit

4

Z mamą Maryją i opiekunem Józefem
mieszka w Nazarecie, wypełniając swoje obowiązki.

Lorem ipsum dolor sit

4

Modli się razem
z Maryją i Józefem, pielgrzymuje z nimi
do Jerozolimy.
Kiedy ma 12 lat, podczas pielgrzymki odłącza się od rodziców i zostaje w świątyni.
Maryja z Józefem szukają
Go przez trzy dni.

Lorem ipsum dolor sit

6

B

Lorem impsum
dolor suit

A

Lorem impsum
dolor suit

C

Lorem impsum
dolor suit

7

Lorem ipsum dolor sit

Wiek dojrzały

Kiedy jest dorosły, uczy

o miłości Boga, który kocha każdego człowieka, uzdrawia chorych.

Option 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mi, elementum curae vehicula sapien ut urna convallis sociis, in vitae .

Opción 1


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mi, elementum curae vehicula sapien ut urna convallis sociis, in vitae .

Opción 2


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mi, elementum curae vehicula sapien ut urna convallis sociis, in vitae .

8

W Wielki Piątek umiera za nasze grzechy na krzyżu
i po trzech dniach zmartwychwstaje.
Dzięki temu na nowo zawiązuje węzeł przyjaźni łączący Boga i człowieka.

Lorem ipsum dolor sit

2018

2019

2020

2021

2022

Uporządkuj wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Lorem ipsum dolor sit

9

<iframe src="https://learningapps.org/watch?app=13024570" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>

<iframe src="https://learningapps.org/watch?app=13024570" style="border:0px;width:100%;height:500px" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>

Unia hipostatyczna

01 Section

05 Video

09 Map

13 Thanks

Jezus

Bóg

Człowiek

Jedna Osoba

Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, posiada dwie natury boską i ludzką

wola boska wola ludzka

Praca z podręcznikiem

Lorem ipsum dolor sit

Zadanie 1:

Pokoloruj postać Pana Jezusa i ponumeruj wydarzenia z Jego życia.
Zadanie 2:
Pomóż owieczkom odnaleźć drogę do Pana Jezusa.

10

Dziękujemy Ci,
Boże, za światło tej nauki.
Pragniemy abyśmy nią oświeceni,
mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

loremipsumdolor.coom

Na następnych stronach quiz o życiu Pana Jezusa!

Modlitwa

start

QUIZ życie pana Jezusa

Gabriel

Michał

Rafał

1/5

QUIZ życie Pana Jezusa

Jak miał na imię Archanioł,

który zwiastował Maryji,
że będzie matką Boga?

1/5

QUIZ

dalej

Króla Heroda

Cesarza Augusta

Poncjusza Piłata

2/5

QUIZ życie Pana Jezusa

Z czyjego rozkazu odbył się spis ludności?

2/5

QUIZ życie Pana Jezusa

dalej

Parę synogarlic lub dwa młode gołębie

Jednorocznego baranka

Złotego

cielca

3/5

QUIZ życie Pana Jezusa

Jaką ofiarę Józef z Maryją musieli złożyć przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni?

Jednorocznego baranka

3/5

QUIZ

dalej

7 lat

11 lat

12 lat

4/5

QUIZ życie Pana Jezusa

Ile lat miał Jezus, który zgubił się w Świątyni?

4/5

QUIZ

dalej

języków ognia

obłoku

gołębicy

5/5

QUIZ życie Pana Jezusa

W jakiej postaci Duch Święty zstąpił na Jezusa podczas chrztu?

5/5

QUIZ

wyniki

Niestety musisz się bardziej starać!

wyniki

QUIZ liczba zdobytych punktów

0 Punktów

1-2 Punkty

3-4 Punkty

5 Punktów

jeszcze raz?

Twoja wiedza nie jest wystarczająca!Musisz więcej uważać na lekcjach!

Świetnie!Masz duże wiadomości na temat życia Pana Jezusa!

Dobry wynik, ale myślę że stać Cię na wiecej!

1/5

QUIZ życie Pana Jezusa

wyniki

Write a subtitle here

Bibliografia

1

"Poradnik metodyczny druga klasa szkoły podstawowej

Chcemy poznać Pana Jezusa"
Pod redakcją księdza Pawła Płaczka

https://pngtree.com

https://learningapps.org

https://www.pngegg.com

https://www.youtube.com