Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

centre d'estudis martorellencs

Intervenció arqueològica a Santa Margarida 2022

41 campanaya d'excavacions arqueològiques: de l'11 al 29 de juliol

Actuacions preliminars

El jaciment

01

Les primeres excavacions arqueològiques de què tenim constància a Martorell es van realitzar la dècada de 1870 a l’església de Santa Margarida i al seu entorn, segurament impulsades per Francesc Santacana Campmany, que aleshores estava bastint el seu museu, conegut avui com l’Enrajolada.


El 1972 el Centre d’Estudis Martorellencs va iniciar la recuperació del lloc i, des de 1981 i fins avui, s’hi han fet campanyes d’excavació programades, conjuntament amb la Universitat de Barcelona.

+ Informació

Us presentem a continuació un seguit de recursos que us permetran aproximar-vos al procés de recerca i als resultats assolits al llarg d'aquest anys.


  • Exposició 50 CEM / 40 arqueologia

Vídeos sobre Santa Margarida que es projecten en aquesta exposició, oberta fins el 18 de desembre de 2022 a La Caserna (Martorell):


Recorregut autoguiat pel jaciment


Vídeo sobre l'evolució històrica del conjunt (Duració: 13:33 min.)


Vídeo de l'evolució de l'edifici de l'església des del seu origen fins a la destrucció de 1936 (Durada: 2:09 min.)


Imatge aèria del jaciment de Santa Margarida

On excavarem?

Tot i que els mitjans de comunicació acostumen a fer-se ressò de les troballes arqueològiques quan aquestes tenen caràcter casual, la majoria són resultat de la investigació sistemàtica a partir de l'estudi i la prospecció del territori a diferents escales i mitjanç tecnològics.

Imatge aèria del jaciment de Santa Margarida

Prospeccions

En l'estudi de Santa Margarida s'ha fet ús de dues tècniques de prospecció: els sondejos mecànics i el georadar.


Els sondejos mecànics ens identifiquen la topografia original del lloc i ens permeten diferenciar el sòl natural del que ha estat generat per l'activitat humana. El georadar ens proporciona una imatge detallada d'aquest segon.

Sondejos mecànics

L'escala de grisos ens mostra el relleu actual del terreny. Les línies blanques corresponen a les corbes de nivell que reconstrueixen la topografia original de la zona.

Els sondejos han permès identificar el relleu i el traçat original del torrent de Santa Margarida, rodejant l'església, representada pel rectangle de color beige.

Georadar

La prospecció amb georadar ens proporciona una imatge contínua en planta i en profunditat que ens permet identificar diferències en la composició del subsòl.


Amb aquesta informació es pot fer una estimació de la presència d'estructures o altres elements i definir prioritats i estratègies a l'hora de planificar l'excavació arqueològica.

Imatge aèria de Santa Margarida superposada a un dels talls horitzontals proporcionat pel georadar.

Georadar

El vídeo ens mostra els valors proporcionats pel georadar a l'entorn de Santa Margarida en talls horitzontals a profunditat creixent.

L'excavació de 2022

Aquest any les dues primeres setmanes d'excavació es concentraran en un sector a l'est de l'església de Santa Margarida, on s'ha localitzat una extensa necròpolis i diverses sitges.

Imatge aèria de Santa Margarida amb indicació de la zona a excavar el 2022.

L'excavació de 2022

En campanyes anteriors la zona ja va ser preparada per a l'excavació manual i protegida un cop retirada mecànicament la capa de terra agrícola.

L'excavació de 2022

La prospecció de georadar de la zona ens proporciona els indicis amb els quals hem planificat la intervenció.


Cada setmana us anirem informant de com progressa la investigació.

Amb el suport de