Want to make creations as awesome as this one?

הצעה לתכנית חצי שנתית למורה המתמחה במחול בהלימה ללוח השנה

Transcript

הצעה לתכנית עבודה

חצי שנתית ביסודי
למורה
המתמחה
במחול

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א' אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול

,מתמחות.ים יקרות. ים

בכדי להקל עליכן.ם את הדרך, אספנו עבורכן.ם צידה של חומרי הוראה למחצית הראשונה לשנת התמחותכן.ם
המחצית השניה תהיה קלה יותר עבורכם בבחירת חומרי ההוראה, ולו כיוון שאתן.ם תכירו את עצמכם כמורים, את התלמידים ואת המערכת מעט טוב יותר אך אם יעלה הצורך, נפרוש גם הצעות להמשך השנה
ההצעות שלפניכן.ם ניתנות להוראה במדוייק או להוות עבורכן.ם השראה לבחירת חומרים
כבכל חומר הוראה בתחום ובהתאם לתוכנית הלימודים, יהא עליכן.ם להתאימו לקבוצת הלימוד בצורה מיטבית
חומרי הוראה נוספים גם להמשך השנה ניתן למצוא במרחב הפדגוגי במחול ובאפקליקציה למורי היסודי

?מה אנחנו מציעים לכן.ם פה בעצם

!בהצלחה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

הילה קובריגרו - פנחסי
מפמ"ר מחול
וצוות הפיקוח על החינוך למחול

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א' אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול

מעבר לתכנית העבודה

לחצו על הכיתה אותה תרצו ללמד

תכנית עבודה חצי שנתית למורה למחול ביסודי

א

ו

ה

ד

ג

ב

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א' אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול

'כיתה א

כאן תוכלו למצוא שני מערכי שיעור לשיקולכן.ם: בהתייחס לחג הסוכות/ ליום הכיפורים

מערך שיעור בנושא בסיסים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה טלי שדה - לקשר לחג הסוכות

מומלץ לערוך שני שיעורים בנושאמערך שיעור ליום כיפור שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 4-5/10/22
במערך שיעור זה בנושא ראש השנה יש דגש על הקניית הרגלים

השנה תשפ"ג יחול החג בתאריכים 25-27/9/22כאן תוכלו למצוא שתי הצעות לשיעורים:


האחד דגם שיעור בנושא יצירה וריקוד בהשראת תמונות מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה גיל ברקוביץ'

מומלץ לפתח לשני שיעורים
השני שיעור בנושא יוגה


לפניכן.ם שתי הצעות למערכי שיעור בהתייחס לחג הסיגד (22/11/22 תשפ"ג)- ניתן גם להאזין להרצאה על מחול בקהילת ביתא ישראל במערכת השידורים הלאומית ולבנות מערך בנושא באופן עצמאי


מערך שיעור בנושא שונות
יחידת ההוראה בנוגע לרב תרבותיות נכתבה במקור לכיתה ה' וזקוקה לעיבוד לכיתות א' בנושא רב תרבותיות, אתניות וריקודי עמים מומלץ לבחור התייחסות לשיעור אחד

בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא היכרות עם עצמי במעבר ובשינוי

מומלץ לערוך את יחידת ההוראה במלואה

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdfלפניכן.ם שתי הצעות בהתייחס לחג הסוכות:


דגם שיעור בנושא בסיסים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה טלי שדה

מומלץ לערוך שני שיעורים בנושאמערך שיעור לחג הסוכות שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 9-18/10/22
השנה תשפ"ג חג החנוכה מצויין בין התאריכים 20-26/12/22

תנועה וזיכרון בעקבות הסביבון
דגם שיעור בנושא הימים הצבעוניים שלי מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה לירון לבינגרדגם שיעור בנושא כתב תנועה אשכול וכמן- כיוונים. מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה אורלי יעקב

מומלץ להרחיב את ההתנסות לשני שיעורים
דגם השיעור בנושא ריקוד הסלסה מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה דניס בלוצרקובסקידגם שיעור בנושא יומייק רימייק מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז

מומלץ להרחיב את ההתנסות לשני שיעורים

דגם שיעור בנושא תיפוף גוף מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה לי מדמוני גבע


יש לערוך עיבוד של המערך לכיתות א' ולפרק יותר את ההנחייה של האימפרוביזציה

'כיתה בבחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים בעמ' 23 תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא מחול וכישורי חיים בהתייחס לאורח חיים בריא

מומלץ לערוך את יחידת ההוראה המוצעת במלואה (7 שיעורים) אך ניתן גם להתייחס לחלקם ולהעביר מספר שיעורים בנושא

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf


השנה תשפ"ג חג החנוכה מצויין בין התאריכים 20-26/12/22

תנועה וזיכרון בעקבות הסביבון


מערך שיעור ליום כיפור שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 4-5/10/22
לפניכן.ם שתי אפשרויות להתייחסות לחג הסוכות:


דגם שיעור בנושא בסיסים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה טלי שדה, יש לערוך התאמות לנושא הסוכה

מומלץ לערוך שני שיעורים בנושא בסיסיםמערך שיעור לחג הסוכות שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 9-18/10/22
דגם שיעור בהשראת סיפור המתייחס לצבעים ורגשות הימים הצבעוניים שלי מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה לירון לבינגרדגם שיעור בנושא צורות מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז


השני מערך שיעור בנושא קווים וצורות
דגם שיעור בנושא יצירה וריקוד בהשראת תמונות מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה גיל ברקוביץ


דגם שיעור בנושא כתב תנועה אשכול וכמן- כיוונים. מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה אורלי יעקב

מומלץ להרחיב את ההתייחסות לנושא לשני שיעורים
במערך שיעור זה בנושא ראש השנה יש דגש על הקניית הרגלים

השנה תשפ"ג יחול החג בתאריכים 25-27/9/22דגם שיעור בנושא יומייק רימייק מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז

מומלץ להרחיב את ההתנסות לשני שיעורים

בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים בעמ' 23 תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא מחול וכישורי חיים בנושא אורח חיים בריא

מומלץ לערוך את יחידת ההוראה המוצעת במלואה (7 שיעורים) אך ניתן גם להתייחס לחלקם ולהעביר מספר שיעורים בנושא

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf

בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים בעמ' 23 תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא מחול וכישורי חיים

מומלץ לערוך את יחידת ההוראה המוצעת במלואה (7 שיעורים) אך ניתן גם להתייחס לחלקם ולהעביר מספר שיעורים בנושא

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf

לפניכן.ם שתי הצעות למערכי שיעור בהתייחס לחג הסיגד (22/11/22 תשפ"ג)- ניתן גם להאזין להרצאה על מחול בקהילת ביתא ישראל במערכת השידורים הלאומית ולבנות מערך בנושא באופן עצמאי


מערך שיעור בנושא שונות
יחידת ההוראה בנוגע לרב תרבותיות נכתבה במקור לכיתה ה' וזקוקה לעיבוד לכיתות א' בנושא רב תרבותיות, אתניות וריקודי עמים מומלץ לבחור התייחסות לשיעור אחד

'כיתה ג

מערך שיעור ליום כיפור שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 4-5/10/22
בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא כישורי חיים על מגרש המשחקים בעמ' 43

מומלץ ללמד את כל יחידת ההוראה באופן רציף (ארבעה שיעורים) את ניתן גם בחלקים.

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdfהשנה תשפ"ג חג החנוכה מצויין בין התאריכים 20-26/12/22

תנועה וזיכרון בעקבות הסביבון
לפניכן.ם שתי הצעות:


דגם שיעור בנושא בסיסים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה טלי שדה יש קשור לחג הסוכות

מומלץ לערוך שני שיעורים בנושא באופן כללי

מערך שיעור לחג הסוכות שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 9-18/10/22
שיעור מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה מורן קורן בנושא היפ הופ
במערך שיעור זה בנושא ראש השנה יש דגש על הקניית הרגלים

השנה תשפ"ג יחול החג בתאריכים 25-27/9/22דגם שיעור בהשראת סיפור המתייחס לצבעים ורגשות הימים הצבעוניים שלי מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה לירון לבינגרדגם שיעור בנושא יומייק רימייק מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז

מומלץ להרחיב את ההתנסות לשני שיעורים

דגם בנושא כתב תנועה אשכול וכמן- כיוונים. מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה אורלי יעקב

דגם שיעור בנושא מחול עם בניחוח עכשווי מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה שירה ויצמן
דגם שיעור בנושא צורות מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז


השני מערך שיעור בנושא קווים וצורות


בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים בעמ' 43 תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא מחול וכישורי חיים: כישורי חיים על מגרש המשחקים

מומלץ לערוך את יחידת ההוראה המוצעת במלואה (4 שיעורים) אך ניתן גם להתייחס לחלקם ולהעביר מספר שיעורים בנושא

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf
לפניכן.ם שתי הצעות למערכי שיעור בהתייחס לחג הסיגד (22/11/22 תשפ"ג)- ניתן גם להאזין להרצאה על מחול בקהילת ביתא ישראל במערכת השידורים הלאומית ולבנות מערך בנושא באופן עצמאי


מערך שיעור בנושא שונות
יחידת ההוראה בנוגע לרב תרבותיות נכתבה במקור לכיתה ה' וזקוקה לעיבוד לכיתות א' בנושא רב תרבותיות, אתניות וריקודי עמים מומלץ לבחור התייחסות לשיעור אחד

'כיתה ד

מערך שיעור בנושא תנועה מתוך מגבלה

מערך שיעור ליום כיפור שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 4-5/10/22
דגם שיעור בנושא ריקוד ותנועה בהשראת אביזר מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה גיל ברקוביץ
בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא מגדר וסטראוטיפים בעמ' 53

מומלץ לערוך את כל יחידת ההוראה באופן רציף יחד עם זאת ניתן גם להעביר אותה באופן חלקי

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf
דגם שיעור בנושא בקצב הגוף בעזרת אביזרים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה לי מדמוני גבע
לפניכם שני מערכי שיעור


האחד בנושא היפ הופ


השני בנושא ריקודי שורותשיעור מצולם מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה מורן קורן בנושא היפ הופ
במערך שיעור זה בנושא ראש השנה יש דגש על הקניית הרגלים

השנה תשפ"ג יחול החג בתאריכים 25-27/9/22דגם שיעור בנושא צורות מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז


השני מערך שיעור בנושא קווים וצורות
דגם שיעור בנושא יומייק רימייק מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז

מומלץ להרחיב את ההתנסות לשני שיעורים

דגם שיעור בנושא כתב תנועה אשכול וכמן- כיוונים. מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה אורלי יעקב

דגם שיעור בנושא מחול עם בניחוח עכשווי מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה שירה ויצמן


בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא מגדר וסטראוטיפים בעמ' 53

מומלץ לערוך את כל יחידת ההוראה באופן רציף יחד עם זאת ניתן גם להעביר אותה באופן חלקי

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf
לפניכן.ם שתי הצעות:


דגם שיעור בנושא בסיסים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה טלי שדה יש קשור לחג הסוכות

מומלץ לערוך שני שיעורים בנושא באופן כללי

מערך שיעור לחג הסוכות שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 9-18/10/22
לפניכן.ם שתי הצעות למערכי שיעור בהתייחס לחג הסיגד (22/11/22 תשפ"ג)- ניתן גם להאזין להרצאה על מחול בקהילת ביתא ישראל במערכת השידורים הלאומית ולבנות מערך בנושא באופן עצמאי


מערך שיעור בנושא שונות
יחידת ההוראה בנוגע לרב תרבותיות נכתבה במקור לכיתה ה' וזקוקה לעיבוד לכיתות א' בנושא רב תרבותיות, אתניות וריקודי עמים מומלץ לבחור התייחסות לשיעור אחד

'כיתה ה

צפו במערך השיעור מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה גיל ברקוביץ

מומלץ לערוך שלושה שיעורים בנושא

בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא מחול וכישורי חיים בעמ' 64

מומלץ לערוך את היחידה במלואה

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf


מערך שיעור בנושא בסיסים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה טלי שדה

ניתן לקשר את הנושא לחג הסוכותמערך שיעור ליום כיפור שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 4-5/10/22במערך שיעור זה בנושא ראש השנה יש דגש על הקניית הרגלים

השנה תשפ"ג יחול החג בתאריכים 25-27/9/22מערך שיעור בנושא מחול עם בניחוח עכשווי מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה שירה ויצמןדגם שיעור בנושא כתב תנועה אשכול וכמן- כיוונים. מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה אורלי יעקוב

דגם שיעור בנושא יומייק רימייק מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז

מומלץ להרחיב את ההתנסות לשני שיעוריםדגם שיעור בנושא תיפוף גוף מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה לי מדמוני גבעדגם שיעור בנושא תיפוף גוף מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה מורן קורןדגם שיעור בנושא ריקודים סלוניים צ'ה צ'ה צ'ה מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה דניס בלוצרקובסקידגם שיעור בנושא כתב תנועה אשכול וכמן- כיוונים. מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה אורלי יעקוב - מומלץ להרחיב לשני שיעורים

לפניכן.ם שתי הצעות למערכי שיעור בהתייחס לחג הסיגד (22/11/22 תשפ"ג)- ניתן גם להאזין להרצאה על מחול בקהילת ביתא ישראל במערכת השידורים הלאומית ולבנות מערך בנושא באופן עצמאי


מערך שיעור בנושא שונות
יחידת ההוראה בנוגע לרב תרבותיות נכתבה במקור לכיתה ה' וזקוקה לעיבוד לכיתות א' בנושא רב תרבותיות, אתניות וריקודי עמים מומלץ לבחור התייחסות לשיעור אחד

'כיתה ודגם שיעור בנושא בסיסים מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה טלי שדה

ניתן לקשר את הנושא לחג הסוכות
מערך שיעור ליום כיפור שיחול השנה תשפ"ג בתאריך 4-5/10/22
דגם שיעור בנושא תנועה בהשראת טקסט מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה גיל ברקוביץ

מומלץ לערוך שלושה שיעורים בנושא


בחוברת מתנועעים, מתקשרים ומפתחים כישורי חיים תוכלו למצוא מערכי שיעור בנושא פיתוח חשיבה חיובית בעמ' 79

מומלץ לערוך את כל יחידת ההוראה אך ניתן להעבירה גם באופן חלקי לפחות שני שיעורים בנושא

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMahol/Yesodi/mitnoaimMetakshrimKishureyHaim.pdf

במערך שיעור זה בנושא ראש השנה יש דגש על הקניית הרגלים

השנה תשפ"ג יחול החג בתאריכים 25-27/9/22דגם שיעור בנושא יומייק רימייק מתוך מערכת השידורים הלאומית עם רננה רז

מומלץ להרחיב את ההתנסות לשני שיעורים

לפניכם שתי הצעות לשיעורים:


האחד דגם שיעור בנושא כתב תנועה אשכול וכמן- כיוונים. מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה אורלי יעקוב (מומלץ להרחיב את הנושא לשני שיעורים)


השני מערך שיעור בנושא תנועה לפי אותיות


דגם שיעור בנושא היפ-הופ מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה מורן קורןלפניכם שתי הצעות לשיעורים:


האחד, דגם שיעור בנושא תיפוף גוף מתוך מערכת השידורים הלאומית עם המורה לי מדמוני גבעהשני, פעילות בנושא סטומפ


לפניכן.ם שתי הצעות למערכי שיעור בהתייחס לחג הסיגד (22/11/22 תשפ"ג)- ניתן גם להאזין להרצאה על מחול בקהילת ביתא ישראל במערכת השידורים הלאומית ולבנות מערך בנושא באופן עצמאי


מערך שיעור בנושא שונות
יחידת ההוראה בנוגע לרב תרבותיות נכתבה במקור לכיתה ה' וזקוקה לעיבוד לכיתות א' בנושא רב תרבותיות, אתניות וריקודי עמים מומלץ לבחור התייחסות לשיעור אחד

כיתה ו

+Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

+Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Step 1

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Write your title here

+

+

+

Step 3

Step 2

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

Write your title here

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh lorem ipsum dolor sit.

Write your title here

+

+

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thanks!