Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Podsumowanie projektu

Uczeń, czyli genialny nauczyciel

Uczniowie dwóch klas językowych- 7a i 8a od września do czerwca brali udział
w projekcie eTwinning.
Podczas pracy na platformie Genially tworzyli materiały dydaktyczne w postaci interaktywnej.

Opiekunami były:
Katarzyna Jeziółkowska i Jolanta Nowińska

Projekt miał na celu zaktywizowanie uczniów i uświadomienie im, że są odpowiedzialni za swój proces edukacyjny. Uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę nauczyciela, który przygotowuje materiały do lekcji. Dzięki nowoczesnym technologiom uczeń stał się nowoczesnym nauczycielem.

Uczniowie pracowali w grupach
i samodzielnie tworzyli materiały edukacyjne korzystając z platformy Genially. Pomagali sobie w rozwiązywaniu różnych napotkanych problemów.
Prezentacje zostały umieszczone na blogu – jest to widoczny efekt działania projektowego uczniów z różnych szkół.

klasa 7a

klasa 8a

Współpraca miedzyklasowa i międzyszkolna