Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pla de Centre Curs 22-23

FEDAC Castellar som una de les 25 escoles de tot Catalunya que forma part de la Fundació Educativa de les Dominiques de l’Anunciata del Pare Coll (FEDAC). Oferim una educació en valors, des del diàleg, la senzillesa, l’acollida i el tracte familiar. Els 150 anys d’experiència docent avalen la qualitat educativa de les escoles FEDAC: Treballem projectes centrats en el descobriment dels talents dels nostres alumnes. A més, el treball diari amb nens, nenes, joves i famílies és un aprenentatge constant per a tots els educadors. FEDAC Castellar som un centre concertat per la Generalitat de Catalunya, que acull els infants des dels 3 fins als 16 anys.

QUI SOM?

La nostra escola està immersa en tot un debat intern en relació als moviments de renovació pedagògica que viu el món educatiu actual. Per aquesta raó ha iniciat un camí de transformació i participa del projecte #avuixdemà2024, creat conjuntament per les escoles FEDAC de tot Catalunya. Es tracta d’un projecte propi que té la voluntat de canviar la mirada sobre l’educació. Amb l’objectiu d’innovar i de millorar, s’han fixat 24 reptes, que volen donar resposta a les necessitats dels alumnes del segle XXI. L’#avuixdemà té com a horitzó el 2024. Les escoles han definit un seguit d’accions concretes per assolir els reptes plantejats per educadors, alumnes i famílies.

QUIN PROJECTE TENIM?

Entorn

Comunitat

Caràcter

Educació

24 REPTES PER TRANSFORMAR L’ESCOLA agrupats en 4 grans àrees:

Desenvolupar aprenentatges significatius

Desenvolupar competències

Oferir experiències memorables

Descobrir els talents personals

Desvetllar la curiositat

Biofedacs

Millorem les relacions personals i interpersonals

Reflexionem i desenvolupem la intel·ligència emocional

Descobrim els 7 hàbits i les seves conductes

Trenquem paradigmes

Líder en mi

Robòtica i llenguatge de programació

Chromebooks i treball digital

TÀCtil Els alumnes comptem amb: - chromebooks personals des de 1r de primària (servei de renting que resol qualsevol problema) - tauletes compartides per a tota l'escola. - pissarres digitals interactives a educació infantil -penells LED per a les aules d'ESO - programació de complementàries i optatives de robòtica, de llenguatge audiovisual i d’eines 2.0 , Robotix - suport d’aules virtuals amb el Google Classroom - llibres digitals - projectes telemàtics propis de les escoles FEDAC

Joves

Grans

Petits

Mitjans

TÀCtil

Bon dia del mes d'octubre

Reflexionem

Treballem la interioritat

Treballem les emocions

Aprenem a respirar i relaxar-nos

Tutopia

Els alumnes compten amb:

 • Grups Crec
 • Meditació i Ioga
 • Calendari del Bon dia
 • Racó de la Bona Notícia
 • Educació Emocional

Cursa solidària

Eva Arderius, col·laboració professional a l'escola

La Marató de TV3

Transformadors Els alumnes realitzen: - projectes interdisciplinaris vinculats a temes culturals, socials i medioambientals reals del municipi. - projecte de Servei Comunitari a 3r d’ESO i Projectes d’Aprenentatge i Servei diversos a tots els cursos. - projectes interescolars: “English day”, “Cantem”, “Dansem”,“ Jornada Esportiva”, “Revista B-124” i “Un tomb per les aules” - campanyes solidàries - col·laboracions amb professionals de diversos àmbits per enriquir projectes: il·lustradors, historiadors, escriptors, esportistes, periodistes, científics, economistes, cineastes, sociòlegs...

Colònies en anglès

Auxiliar de conversa a primària i ESO

Viatge de 4t ESO

Auxiliar de conversa a infantil

Idiomes: Anglès +

 • Optatives i complementàries en anglès (Music and Stories, Drama Techniques,...)
 • Metodologia AICLE (Arts and Crafts, Science, ...)
 • Auxiliars de Conversa
 • Projectes E-twinning
 • Desdoblaments a la matèria d’anglès
 • Auxiliars de conversa finançats per l’ajuntament
 • Auxiliar de conversa natiu FEDAC.
 • Possibilitat d’acollir l’auxiliar de conversa natiu a casa per tal de fer una immersió lingüística a nivell familiar
 • Viatge de convivència cultural i estada en famílies a Anglaterra a 4t d’ESO
 • Colònies en anglès a primària
 • Batxillerat DUAL

Sortides al teatre a Barcelona per als joves

Obra de teatre de St. Jordi

Creactivitat: Arts + Com a escola volem impulsar les activitats de caire més artístic, per apropar-nos als molts llenguatges que tenim per comunicar emocions i transmetre coneixements:

 • muntatge d’obres de teatre i de lectures dramatitzades
 • realització de cantates
 • projectes audiovisuals
 • visites a museus i realització de tallers diversos
 • tallers i fòrums amb artistes de renom: escriptors, actors, músics, pintors...
 • audicions musicals
 • sortides al teatre a Barcelona i al propi municipi
 • participació en el Bram (festival de cinema independent del municipi)
 • participació a concursos literaris i artístics
 • rutes literàries
 • coescolars de música
 • Projecte +Art a les escoles

Reptes= Projectes propis

Creactivitat: Arts +

Reptes= Projectes propis

Aprenem i fem equip

Sessions aquàtiques en equip

Descobrim entorns propers

Esquiada

Esport+ A l’escola FEDAC Castellar es promociona l’esport des de l’àmbit lúdic i de salut. Per això es realitzen moltes activitats a l’entorn natural del nostre país i, des de l’àrea d’educació física, es procura fer un tastet de molts esports al llarg de les diferents etapes:

 • sessions aquàtiques
 • sessions de tennis
 • bicicleta de muntanya
 • senderisme
 • vela
 • orientació
 • esquí
 • rocòdrom i multiaventura
 • caiac
 • balls de saló
 • acrosport
 • i tastet d’esports col·lectius diversos
 • A més, es participa en jornades esportives a nivell de municipi i a nivell d’escoles FEDAC.

Reptes= Projectes propis

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? APRENEM A...

A l’etapa d’Educació infantil aprenem fent servir diferents metodologies i activitats: INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES APRENENTATGE COOPERATIU RUTINES DE PENSAMENT APRENENTATGE I SERVEI APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES APRENENTATGE BASAT EN EL JOC RACONS DE TREBALL AMBIENTS EDUCACIÓ EMOCIONAL

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL?

PROJECTE ENGLISH A+ ROBÒTICA EMAT ART PROJECTE ESCOLTA’M

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL?

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? PROJECTES INTERDISCIPLINARIS:

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? RACONS D'APRENENTATGE

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? AMBIENTS

A l’etapa d’Educació Primària acompanyem els nostres alumnes en el desenvolupament de les seves capacitats per resoldre problemes reals en contextos diversos. Aquesta educació competencial es treballa des de diferents àmbits:

 • Lingüístic: Català, Castellà i Anglès
 • Coneixement del Medi: Natural i Social
 • Matemàtic
 • Artístic
 • Educació Física
 • Educació en valors
 • Digital

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?

Let's experiment (Science)

Oratòria en anglès

Líder en Mí

Escacs educatius

Robòtica

Per complementar l’adquisició de la competència global, els nens i nenes de primària realitzen diversos tallers i projectes:

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?

Educació Emocional

EMat

Aprenentatge Cooperatiu

Projecte Chromebook

Escolta'm

A l’etapa d’Educació Primària aprenem fent servir diferents metodologies i activitats: APRENENTATGE COOPERATIU INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- EMAT RUTINES DE PENSAMENT GAMMIFICACIÓ EDUCACIÓ EMOCIONAL PROJECTE ENGLISH A+ PROJECTE ESPORTS +: Vela, Rocòdrom, Caiac PROJECTE CHROMEBOOK (A partir de P1) PROJECTES ApS PROJECTE ESCOLTA'M

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA? PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA? PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

Projecte sistemàtic

Treball de les ciències al laboratori

Projecte amb una professional del teatre

Com a escola 3-16, donem continuïtat al projecte pedagògic iniciat a infantil i a primària i oferim pedagogies i metodologies innovadores, basades en l’ensenyament i l’avaluació competencial: -APRENENTATGE COOPERATIU - treball sistemàtic i individual - projectes interdisciplinaris amb ajut de professionals - Onmat - Science Bits: Treballem les ciències d’una manera molt competencial

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

Taller de còmic amb J. Mundet

Ruta literària Arús

Viatge a Anglaterra S4

ENGLISH+: oratòria en anglès, preparant als alumnes a fer el PET i el FCE, viatge cultural i estada en famílies a Anglaterra a 4t d’ESO, 2 hores d'auxiliar de conversa nativa a tots els cursos, 1 hora de desdoblament setmanal d’anglès. Art+ visites a museus, anades al teatre, al cinema, a audicions musicals, experimentació de tècniques artístiques diverses, rutes literàries, tallers amb artistes… PROJECTE TÀCTIL: CHROMEBOOK, projectes audiovisuals, projectes telemàtics, reptes de robòtica i de mecànica. Gammificació: creació de jocs per aprendre temes diversos. Tallers d'escriptura, teatre i fòrums amb escriptors

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

Sortida a l'entorn natural

Senderisme

Xerrada d'orientació acadèmica

Orientació acadèmica (sessions amb la tutora i la psicòloga per detectar competències i talents, xerrades d’orientació per part de professionals diversos i d’ex-alumnes) Projecte Xcelence Sortides culturals vinculades a les diferents matèries i projectes i al nostre entorn cultural i natural ESPORTS + (senderisme, orientació, esquí, caiac, bicicleta de muntanya, rocòdrom, multiaventura, sessions de tenis, sessions aquàtiques a la piscina municipal, acroesport, balls de saló i tast d’esports diversos)

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

Servei comunitari

Servei comunitari

LEM

- Cotutories: a més del tutor de grup, cada grup classe té un cotutor per fer un seguiment el més personalitzat possible dels alumnes - Projecte Escolta’m per crear vincle entre companys de classe i també amb el tutor - Projecte Líder en mi basat en els 7 hàbits bàsics d’una persona eficient per liderar la pròpia vida - Projecte de Mediació entre iguals: promoure la resolució de conflictes entre iguals - Projectes d’aprenentatge i servei: vinculats a entitats o aplicats dins la pròpia escola - Servei comunitari: voluntariat a la residència d’avis municipal (l’Obra Social Benèfica) i a altres entitats del municipi.

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

Teatre

Robòtica Laboratori

LABORATORI PET PREPARATION

Robòtica amb lego

32

Emprenedoria II FCE preparation

PROJECTE MITJANS DE comuniCAcIÓ

3r trimestre

Emprenedoria I FCE preparation

+ART TEATRE

LABORATORI PET PREPARATION

2n trimestre

Emprenedoria I FCE preparation

+ART TEATRE

1r trimestre

S3

S2

S1

Optatives que oferim a l’ESO

Itinerari tecnològic

Itinerari d'art

Itinerari humanístic

Itinerari científic

hª ART

INFORMÀTICA

Tecnologia

Ocupacional

hª art

INFORMÀTICA

LLATÍ

Humanístic

Tecnologia

Física i química

Biologia i geologia

Científic

34

itineraris que es poden triar a 4t d’ESO

ÀRTIC

LÍDER EN MI ORATÒRIA

33

oratòria Artic

oratòria líder en mi

oratòria artic

artic Líder en mi

S4

S3

S2

S1

complementàries que oferim a l’ESO

Fem cinema

Cuinem sa

Guies turístics

Fem recerca Gràcies a l’orientació dels professors i de professionals en actiu, ens documentem sobre un tema que triem individualment, ens plantegem hipòtesis, investiguem, realitzem experiments, fem entrevistes… per poder, finalment, elaborar conclusions o teories pròpies.

4t d’ESO

Cuinem sa En col.laboració de pagesos, dietistes, cuiners i professionals diversos ens convertim en consumidors crítics, per elaborar menús sostenibles i saludables propis de la nostra cultura, entorn i paisatge.

3r d’ESO

Fem cinema Amb l’ajut de professionals del cinema i del guió, elaborem un curtmetratge i altres productes audiovisuals.

2n d’ESO

Fem de guies turístics Acompanyats d’experts, descobrim l’entorn històric, cultural i arquitectònic del nostre municipi, en fem un bloc i finalment ens convertim en guies de pares i altres alumnes i imitem el programa de TV3 “El Foraster”

1r d’ESO

35

Treballs de síntesi que es fan a l’ESO Tots amb la col·laboració de professionals de diferents àmbits

Acció Tutorial i cotutories Codocència Desdoblaments Treball Cooperatiu Assessorament psicopedagògic Plans Individualitzats

COM ATENEM LA DIVERSITAT?

Petits músics Tokem Instruments Play room en anglès

Hoquei Skateboard Anglès

Educació Emocional

Aquest curs oferim les següents activitats:

QUINES COESCOLARS OFERIM?

Festa de les bombolles

Graduació 4t ESO

El Tió

Preparem un berenar terrorífic!

Fem panellets

Torrem castanyes

La Castanyada Dinar de Nadal El Tió L’Ambaixador Concert de Nadal Dijous Gras Carnestoltes Fem la Mona! Concert de Pasqua Setmana Cultural Sant Jordi Festa del Pare Coll Festa fi de curs Graduació 4t ESO

QUÈ CELEBREM?

Comunitat de JOVES

Comunitat deGRANS

Comunitat deMITJANS

Comunitat dePETITS

32

SORTIDES DEL CURS

Participació d'una mare en un projecte de l'escola

relació família escola

com ens organitzem? quin és el nostre calendari?