Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pla de Centre

Curs 22-23

QUI SOM?

FEDAC Castellar som una de les 25 escoles de tot Catalunya que forma part de la Fundació Educativa de les Dominiques de l’Anunciata del Pare Coll (FEDAC). Oferim una educació en valors, des del diàleg, la senzillesa, l’acollida i el tracte familiar.

Els 150 anys d’experiència docent avalen la qualitat educativa de les escoles FEDAC: Treballem projectes centrats en el descobriment dels talents dels nostres alumnes. A més, el treball diari amb nens, nenes, joves i famílies és un aprenentatge constant per a tots els educadors.

FEDAC Castellar som un centre concertat per la Generalitat de Catalunya, que acull els infants des dels 3 fins als 16 anys.

QUIN PROJECTE TENIM?

La nostra escola està immersa en tot un debat intern en relació als moviments de renovació pedagògica que viu el món educatiu actual. Per aquesta raó ha iniciat un camí de transformació i participa del projecte #avuixdemà2024, creat conjuntament per les escoles FEDAC de tot Catalunya. Es tracta d’un projecte propi que té la voluntat de canviar la mirada sobre l’educació.

Amb l’objectiu d’innovar i de millorar, s’han fixat 24 reptes, que volen donar resposta a les necessitats dels alumnes del segle XXI. L’#avuixdemà té com a horitzó el 2024. Les escoles han definit un seguit d’accions concretes per assolir els reptes plantejats per educadors, alumnes i famílies.

24 REPTES PER TRANSFORMAR L’ESCOLA

agrupats en 4 grans àrees:









Educació

Caràcter

Comunitat

Entorn

Biofedacs


Desvetllar la curiositat

Descobrir els talents personals

Oferir experiències memorables

Desenvolupar competències

Desenvolupar aprenentatges significatius

L’escola ha de desvetllar la curiositat i garantir la motivació, com a porta d’entrada al procés positiu i efectiu d’aprenentatge. Cal vetllar per fer descobrir els infants i els joves els seus talents personals, qui són i qui volen ser. Per això volem oferir pedagogies i metodologies innovadores, basades en el nou model d’ensenyament per competències i promoure les intel·ligències múltiples de l’alumnat. Busquem aprenentatges útils, significatius per entendre el món real, el context cultural, social o natural que ens envolta.

Els educadors volem impulsar: l’aprendre fent, la creativitat, el treball per projectes combinat amb el treball sistemàtic, el treball cooperatiu combinat amb el treball individual, els projectes d’aprenentatge i servei (APS) i la voluntat d’esforç associat al gust per la feina ben feta.

Líder en mi


Trenquem paradigmes

Descobrim els 7 hàbits i les seves conductes

Reflexionem i desenvolupem la intel·ligència emocional

Millorem les relacions personals i interpersonals

És un projecte internacional de lideratge basat en 7 hàbits per esdevenir una persona efectiva. Aquests bons hàbits fan descobrir als infants i als joves que tots tenim fortaleses i habilitats que, si s’estimulen, permeten liderar la pròpia vida i el propi aprenentatge, al mateix temps que permeten teixir relacions i vincles de confiança amb els altres per aconseguir els canvis personals i col·lectius desitjats, de manera que tothom hi surti guanyant.

Volem desenvolupar l’anomenada intel·ligència emocional dels alumnes, perquè tinguin una bona autoestima, aprenguin a gestionar emocions, a afrontar conflictes, a empatitzar amb els altres, a buscar estratègies de millora i prenguin les millors decisions a nivell personal i acadèmic.

TÀCtil



Els alumnes comptem amb:

- chromebooks personals des de 1r de primària (servei de renting que resol qualsevol problema)

- tauletes compartides per a tota l'escola.

- pissarres digitals interactives a educació infantil

-penells LED per a les aules d'ESO

- programació de complementàries i optatives de robòtica, de llenguatge audiovisual i d’eines 2.0 , Robotix

- suport d’aules virtuals amb el Google Classroom

- llibres digitals

- projectes telemàtics propis de les escoles FEDAC

Chromebooks i treball digital

Robòtica i llenguatge de programació

Es tracta de proporcionar als nostres alumnes un ecosistema tecnològic totalment vinculat al projecte pedagògic, perquè els alumnes assoleixin un bon nivell de competència digital.


S’utilitza la tecnologia per facilitar la personalització de l’aprenentatge, un treball multinivell, un treball en xarxa, l’accés ràpid a tota la informació que cal per generar nou coneixement i s’aprofita per despertar també l’esperit crític davant l’ús que se’n fa.

TÀCtil



Mitjans

Petits

Grans

Joves

El #plaTRÍPLEX combina l'aprenentatge presencial amb activitats en línia o #eLearning. Aquest model ha de facilitar i fer realitat a les escoles FEDAC els processos d'ensenyament i aprenentatge del nostre projecte educatiu #avuixdemà2024 en el nou context que ha desvetllat el confinament per la Covid-19.


Els alumnes compten amb:

 • Grups Crec
 • Meditació i Ioga
 • Calendari del Bon dia
 • Racó de la Bona Notícia
 • Educació Emocional

Tutopia

Aprenem a respirar i relaxar-nos

Treballem les emocions

Treballem la interioritat

Reflexionem

Bon dia del mes d'octubre

Es tracta d’un projecte que aporta una visió nova del fet religiós i de l’espiritualitat, amb llenguatge renovat i actualitzat. El repte que tenim és cultivar l’interior de les persones i fer-los plantejar el sentit de l’existència, per tal que es facin preguntes de sentit i de recerca i, des de la pròpia llibertat, puguin construir el seu projecte de vida.

Creure en la utopia i trobar-hi aquest Tu, és la Tutopia. Per als alumnes, la matèria de religió, juntament amb el treball de la interioritat i del carisma, és la Tutopia i té una dimensió més interdisciplinària.

Transformadors

Els alumnes realitzen:

- projectes interdisciplinaris vinculats a temes culturals, socials i medioambientals reals del municipi.

- projecte de Servei Comunitari a 3r d’ESO i Projectes

d’Aprenentatge i Servei diversos a tots els cursos.

- projectes interescolars: “English day”, “Cantem”, “Dansem”,“ Jornada Esportiva”, “Revista B-124” i “Un tomb per les aules”

- campanyes solidàries

- col·laboracions amb professionals de diversos àmbits per enriquir projectes: il·lustradors, historiadors, escriptors, esportistes, periodistes, científics, economistes, cineastes, sociòlegs...


La Marató de TV3

Eva Arderius, col·laboració professional a l'escola

Cursa solidària

L’escola s’ha de fer visible a l’entorn i ha de vincular-se al teixit associatiu del poble, amb l’objectiu de formar persones solidàries i compromeses a transformar l’entorn i a canviar el món. A l’escola, cal crear debat, diàleg, reflexió al voltant de la realitat social, cultural i ambiental que es viu, per fomentar pensament crític i dinàmiques d’aprenentatge i servei i projectes transformadors de l’entorn.

Idiomes: Anglès +


 • Optatives i complementàries en anglès (Music and Stories, Drama Techniques,...)
 • Metodologia AICLE (Arts and Crafts, Science, ...)
 • Auxiliars de Conversa
 • Projectes E-twinning
 • Desdoblaments a la matèria d’anglès
 • Auxiliars de conversa finançats per l’ajuntament
 • Auxiliar de conversa natiu FEDAC.
 • Possibilitat d’acollir l’auxiliar de conversa natiu a casa per tal de fer una immersió lingüística a nivell familiar
 • Viatge de convivència cultural i estada en famílies a Anglaterra a 4t d’ESO
 • Colònies en anglès a primària
 • Batxillerat DUAL

Auxiliar de conversa a infantil

Viatge de 4t ESO

Auxiliar de conversa a primària i ESO

Colònies en anglès

A l’escola FEDAC Castellar hem optat per un projecte trilingüe: català, castellà i anglès. I posem especialment èmfasi en la llengua que no es parla a la nostra realitat per tal que els alumnes puguin fer-ne un aprenentatge el més vivencial i real possible.

Reptes= Projectes propis

Creactivitat: Arts +


Com a escola volem impulsar les activitats de caire més artístic, per apropar-nos als molts llenguatges que tenim per comunicar emocions i transmetre coneixements:

 • muntatge d’obres de teatre i de lectures dramatitzades
 • realització de cantates
 • projectes audiovisuals
 • visites a museus i realització de tallers diversos
 • tallers i fòrums amb artistes de renom: escriptors, actors, músics, pintors...
 • audicions musicals
 • sortides al teatre a Barcelona i al propi municipi
 • participació en el Bram (festival de cinema independent del municipi)
 • participació a concursos literaris i artístics
 • rutes literàries
 • coescolars de música
 • Projecte +Art a les escoles

Obra de teatre de St. Jordi

Sortides al teatre a Barcelona per als joves

Reptes= Projectes propis

Creactivitat: Arts +



Reptes= Projectes propis

Esport+

A l’escola FEDAC Castellar es promociona l’esport des de l’àmbit lúdic i de salut. Per això es realitzen moltes activitats a l’entorn natural del nostre país i, des de l’àrea d’educació física, es procura fer un tastet de molts esports al llarg de les diferents etapes:

 • sessions aquàtiques
 • sessions de tennis
 • bicicleta de muntanya
 • senderisme
 • vela
 • orientació
 • esquí
 • rocòdrom i multiaventura
 • caiac
 • balls de saló
 • acrosport
 • i tastet d’esports col·lectius diversos
 • A més, es participa en jornades esportives a nivell de municipi i a nivell d’escoles FEDAC.

Esquiada

Descobrim entorns propers

Sessions aquàtiques en equip

Aprenem i fem equip

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? APRENEM A...

COMUNICAR-NOS

SER CREATIUS

ANAR CREIXENT EN ELS AFECTES I LES RELACIONS

TENIR CURIOSITAT, DESCOBRIR, EXPERIMENTAR

PROGRESSAR EN EL MOVIMENT I DOMINI DEL COS

ENTENDRE EL MÓN QUE ENS ENVOLTA

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL?

A l’etapa d’Educació infantil aprenem fent servir diferents metodologies i activitats:

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

APRENENTATGE COOPERATIU

RUTINES DE PENSAMENT

APRENENTATGE I SERVEI

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

APRENENTATGE BASAT EN EL JOC

RACONS DE TREBALL

AMBIENTS

EDUCACIÓ EMOCIONAL

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL?


PROJECTE ENGLISH A+ ROBÒTICA EMAT






ART PROJECTE ESCOLTA’M



Espai per expressar-se i aprendre a escoltar els companys.

Música, Dansa, Expressió plàstica

Mètode per a l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques basat en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples

Bee-Bots, Run Marco, LEGO

Psicomotricitat, Racons de Joc Simbòlic, Science

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? PROJECTES INTERDISCIPLINARIS:

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? RACONS D'APRENENTATGE

Racons de motricitat fina

Racons amb geoplans

Racons de grafomotricitat

Racons matemàtics

Racons de lectura i escriptura

Racons per treballar "la pinça"

QUÈ FEM A EDUCACIÓ INFANTIL? AMBIENTS

TEATRAL

ARTÍSTIC

NATURALISTA

CONSTRUCTOR

LLUM I FOSCOR

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?

A l’etapa d’Educació Primària acompanyem els nostres alumnes en el desenvolupament de les seves capacitats per resoldre problemes reals en contextos diversos. Aquesta educació competencial es treballa des de diferents àmbits:

 • Lingüístic: Català, Castellà i Anglès
 • Coneixement del Medi: Natural i Social
 • Matemàtic
 • Artístic
 • Educació Física
 • Educació en valors
 • Digital

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?

Per complementar l’adquisició de la competència global,

els nens i nenes de primària realitzen diversos tallers i projectes:



RATÒRIA: Inclou tallers de Music and Stories (de P1 a P4), projectes e-Twinning (a P5) i taller de Drama Techniques (a P6). A més de treballar l'expressió oral en anglès, també es treballa des de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana.

Robòtica

Escacs educatius

Líder en Mí

Oratòria en anglès

Let's experiment (Science)

ARTIC: Inclou activitats de Robòtica i Programació (de P1 a P6)

LET'S EXPERIMENT: Inclou tallers de Science, per treballar la part més pràctica de les ciències naturals en anglès (de P1 a P6)

ORATÒRIA: Inclou tallers de Music and Stories (de P1 a P4), projectes e-Twinning (a P5) i taller de Drama Techniques (a P6). A més de treballar l'expressió oral en anglès, també es treballa des de llengua catalana i castellana.

LÍDER EN MI: Projecte basat en els 7 hàbits de les persones altament efectives, perquè cada alumne aprengui a liderar la seva pròpia vida.

ESCACS: Inclou escacs educatius i jocs d'estratègia (de P1 a P6)


Projecte d'emprenedoria que es fa a P5 en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els tècnics de l'Ajuntament de la nostra vila.

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA?

A l’etapa d’Educació Primària aprenem fent servir diferents metodologies i activitats:

APRENENTATGE COOPERATIU

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- EMAT

RUTINES DE PENSAMENT

GAMMIFICACIÓ

EDUCACIÓ EMOCIONAL

PROJECTE ENGLISH A+

PROJECTE ESPORTS +: Vela, Rocòdrom, Caiac

PROJECTE CHROMEBOOK (A partir de P1)

PROJECTES ApS

PROJECTE ESCOLTA'M

Escolta'm

Projecte Chromebook

Aprenentatge Cooperatiu

EMat

Educació Emocional

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA? PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

QUÈ FEM A EDUCACIÓ PRIMÀRIA? PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

Com a escola 3-16, donem continuïtat al projecte pedagògic

iniciat a infantil i a primària i oferim pedagogies i metodologies

innovadores, basades en l’ensenyament i l’avaluació competencial:

-APRENENTATGE COOPERATIU

- treball sistemàtic i individual

- projectes interdisciplinaris amb ajut de professionals

- Onmat

- Science Bits: Treballem les ciències d’una manera molt competencial

Projecte amb una professional del teatre

Treball de les ciències al laboratori

Projecte sistemàtic

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

ENGLISH+: oratòria en anglès, preparant als alumnes a fer el PET i el FCE,

viatge cultural i estada en famílies a Anglaterra a 4t d’ESO,

2 hores d'auxiliar de conversa nativa a tots els cursos,

1 hora de desdoblament setmanal d’anglès.

Art+ visites a museus, anades al teatre, al cinema, a audicions musicals,

experimentació de tècniques artístiques diverses, rutes literàries, tallers amb artistes…

PROJECTE TÀCTIL: CHROMEBOOK, projectes audiovisuals, projectes telemàtics,

reptes de robòtica i de mecànica.

Gammificació: creació de jocs per aprendre temes diversos.

Tallers d'escriptura, teatre i fòrums amb escriptors


Viatge a Anglaterra S4

Ruta literària Arús

Taller de còmic amb J. Mundet

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

Orientació acadèmica (sessions amb la tutora i la psicòloga per detectar competències i talents,

xerrades d’orientació per part de professionals diversos i d’ex-alumnes) Projecte Xcelence

Sortides culturals vinculades a les diferents matèries i projectes i al nostre entorn cultural i natural

ESPORTS + (senderisme, orientació, esquí, caiac, bicicleta de muntanya, rocòdrom, multiaventura,

sessions de tenis, sessions aquàtiques a la piscina municipal, acroesport, balls de saló

i tast d’esports diversos)

Xerrada d'orientació acadèmica

Senderisme

Sortida a l'entorn natural

QUÈ FEM A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA?

- Cotutories: a més del tutor de grup, cada grup classe té un cotutor

per fer un seguiment el més personalitzat possible dels alumnes

- Projecte Escolta’m per crear vincle entre companys de classe i també amb el tutor

- Projecte Líder en mi basat en els 7 hàbits bàsics d’una persona eficient

per liderar la pròpia vida

- Projecte de Mediació entre iguals: promoure la resolució de conflictes entre iguals

- Projectes d’aprenentatge i servei: vinculats a entitats o aplicats dins la pròpia escola

- Servei comunitari: voluntariat a la residència d’avis municipal (l’Obra Social Benèfica) i

a altres entitats del municipi.

LEM

Servei comunitari

Servei comunitari

Optatives que oferim a l’ESO

S1

S2

S3

1r trimestre

+ART

TEATRE

Emprenedoria I

FCE preparation

2n trimestre

LABORATORI

PET PREPARATION

+ART

TEATRE

Emprenedoria I

FCE preparation

3r trimestre

PROJECTE MITJANS DE comuniCAcIÓ

Emprenedoria II

FCE preparation

32

Robòtica amb lego


LABORATORI

PET PREPARATION

Robòtica Laboratori

Teatre

itineraris que es poden triar a 4t d’ESO

34

Científic

Biologia i geologia

Física i química

Tecnologia

Humanístic

LLATÍ

INFORMÀTICA

hª art

Ocupacional

Tecnologia

INFORMÀTICA

hª ART

Itinerari científic

Itinerari humanístic

Itinerari d'art

Itinerari tecnològic

complementàries que oferim a l’ESO

S1

S2

S3

S4

artic

Líder en mi

oratòria

artic


oratòria

líder en mi

oratòria

Artic

33

LÍDER EN MI ORATÒRIA

ÀRTIC

Treballs de síntesi que es fan a l’ESO

Tots amb la col·laboració de professionals de diferents àmbits

35

1r d’ESO

Fem de guies turístics

Acompanyats d’experts, descobrim l’entorn històric, cultural i arquitectònic del nostre municipi, en fem un bloc i finalment ens convertim en guies de pares i altres alumnes i imitem el programa de TV3 “El Foraster”

2n d’ESO

Fem cinema

Amb l’ajut de professionals del cinema i del guió, elaborem un curtmetratge i altres productes audiovisuals.

3r d’ESO

Cuinem sa

En col.laboració de pagesos, dietistes, cuiners i professionals diversos ens convertim en consumidors crítics, per elaborar menús sostenibles i saludables propis de la nostra cultura, entorn i paisatge.

4t d’ESO

Fem recerca

Gràcies a l’orientació dels professors i de professionals en actiu, ens documentem sobre un tema que triem individualment, ens plantegem hipòtesis, investiguem, realitzem experiments, fem entrevistes… per poder, finalment, elaborar conclusions o teories pròpies.

Guies turístics

Cuinem sa

Fem cinema

COM ATENEM LA DIVERSITAT?

Acció Tutorial i cotutories


Codocència


Desdoblaments


Treball Cooperatiu


Assessorament psicopedagògic


Plans Individualitzats

QUINES COESCOLARS OFERIM?

Aquest curs oferim les següents activitats:











Educació Emocional

Hoquei Skateboard Anglès

Petits músics Tokem Instruments Play room en anglès

ACTIVITATS COESCOLARS 21-22



DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Migdia a determinar segons l’instrument.

Tokem Instruments

A partir d’I5: violoncel i violí

A partir de P1 a P6: piano, flauta travessera, guitarra, clarinet, saxo,...

30 min individual: 54€/mes

45 min en parelles: 45€/mes

20 min individual: 38€/mes

Tarda

Petits músics (Infantil)

30€/mes


Futbol Sala (P1 a P3 i P4 a P6)

25€/mes de P1 a P3 (1 dia)


Ball (P4 a P6)

30€/mes

Educació emocional (Primària)

33€/mes


Multi Esport (Infantil, P1 i P2)

25€/mes

Teatre (P1 a P3 i P4 a P6)

30€/mes


Ball (P1 a P3 i P4 a P6)

25€/mes


Multi Esport (Infantil, P1 i P2)

25€/mes

2 dies: 30€/mes


Educació emocional (Infantil)

33€/mes


Arts plàstiques en anglès ((P1 a P3 i P4 a P6)

33€/mes


Futbol Sala (P4 a P6)

30€/mes de P4 a P6 (2 dies)


Patinatge Artístic (Primària)

25€/mes


QUÈ CELEBREM?

La Castanyada

Dinar de Nadal

El Tió

L’Ambaixador

Concert de Nadal

Dijous Gras

Carnestoltes

Fem la Mona!

Concert de Pasqua

Setmana Cultural

Sant Jordi

Festa del Pare Coll

Festa fi de curs

Graduació 4t ESO

Torrem castanyes

Fem panellets

Preparem un berenar terrorífic!

El Tió

Graduació 4t ESO

Festa de les bombolles

SORTIDES DEL CURS

32

Comunitat de
PETITS

SORTIDES COMUNITAT PETITS CURS 2022-2023

ACTIVITAT

DATA

LLOC

1r TRIMESTRE

I4 Visita gegants

Novembre (dia a concretar)

Ateneu (cr Major, 13-15)

I5 Biblioteca

02/11/2022

Biblioteca Antoni Tort

I3, I4, I5

Audició: A la panxa del llop

04/11/2022

Auditori Municipal Miquel Pont

I4 Vull ser una flor

Novembre (dia a concretar)

Aula

I3, I4, I5 La pastisseria i els follets

12/13 desembre (a concretar)

Auditori Municipal Miquel Pont

I5 Juguem a la ludoteca

Desembre (dia a concretar)

Ludoteca Les Tres Moreres

I3 Juguem a la ludoteca

Desembre (dia a concretar)

Ludoteca Les Tres Moreres

I3 Visita pessebres

Desembre (dia a concretar)

Grup Pessebrista. Capella de Montserrat

I4 Juguem a la ludoteca

Desembre (dia a concretar)

Ludoteca Les Tres Moreres

I5 Visita pessebres

Desembre (dia a concretar)

Grup Pessebrista. Capella de Montserrat

I4 Visita pessebres

Desembre (dia a concretar)

Grup Pessebrista. Capella de Montserrat

2n TRIMESTRE

I4 Sortida al mercat + tast

Gener (dia a concretar)

Mercat municipal i aula

I5 Visita Taller Enric Aguilar

Gener (dia a concretar)

Galeria Aguilart

I3, I4 i I5 Contes arreu del mon: La Jana i els tres ossos

Gener (dia a concretar)

Sala d'actes del Mirador

I3, I4, I5 Bram escolar

Febrer (dia a concretar)

Auditori Municipal Miquel Pont

I4 Juguem a la ludoteca

Febrer (dia a concretar)

Ludoteca Les Tres Moreres

I4 Planetari bombolla

24/03/22

Cosmocaixa

I5 Planetari bombolla

24/03/22

Cosmocaixa

3r TRIMESTRE

I3 La granja

28/04/2023

Granja de Can Deu

I5 Passeig pel parc

Abril (dia a concretar)

Parc de Colobrers

I5 Taller de residus

Maig (dia a concretar)

A l’aula

I4 Visita a la policia

Maig (dia a concretar)

Edifici Botafoc

I4 Taller d’elaboració de formatges

Maig (dia a concretar)

A l’aula

I3 Tallers de descoberta

09/06/2023

Can Ribas

I4 Tallers de descoberta

09/06/2023

Can Ribas

I5 Tallers de descoberta

09/06/2023

Can Ribas

I3 Horts Cal Botafoc

Juny (dia a concretar)

Horts del Cal Botafoc




Comunitat de
MITJANS

SORTIDES COMUNITAT MITJANS CURS 2022-2023

ACTIVITAT

DATA

LLOC

1r TRIMESTRE

Colònies P1, P2 i P3

19-20-21/10/22

Clariana del Cardener (Solsonès)

Església parroquial P3

Novembre (dia a concretar)

Carrer de l'Església 16

Audició P1 i P2

Miranius

14/11/22

9:30 h

Auditori Municipal Miquel Pont

Audició P3

El món de la Irene

15/11/22

9:30 h

Auditori Municipal Miquel Pont

Visita pessebres P1

Desembre (dia a concretar)

Grup Pessebrista. Capella de Montserrat

Visita pessebres P2

Desembre (dia a concretar)

Grup Pessebrista. Capella de Montserrat

Visita pessebres P3

Desembre (dia a concretar)

Grup Pessebrista. Capella de Montserrat)

2n TRIMESTRE

Teatre P3

“Johana i el sud”

Gener (dia a concretar)

Auditori Municipal Miquel Pont

Teatre P1 i P2

“Una dent sota el coixí”

20/01/23

Auditori Municipal Miquel Pont

Descobrim la Biblioteca P2

Febrer (dia a concretar)

Biblioteca Municipal Antoni Tort

El menjar no és per llençar P3

Febrer (dia a concretar)

Al Centre Educatiu

Introducció a l’escalada a Canglomerat P1

Febrer (dia a concretar)

Escola escalada Can Glomerat

El rugby a Castellar P2

Febrer (dia a concretar)

Pistes municipals d'Atletisme

Bram Escolar P1, P2, P3

Febrer (dates a concretar)

Auditori Municipal Miquel Pont

Introducció a l’Atletisme P3

Març (dia a concretar)

Pistes municipals d'Atletisme

Casetes de Pedra Seca P1 i P2

24/03/23

Castellar del Vallès

3r TRIMESTRE

Fundació Mona

14/04/23

Carretera C-25, s/n, 17457 Riudellots de la Selva, Girona

Teatre anglès P3

“Aladdin”

26/04/23

Auditori Municipal Miquel Pont

Jocs d’arreu del món P2

Maig (dia a concretar)

Ludoteca Les Tres Moreres

Teatre anglès P1

“Cinderella”

05/05/23

Auditori Municipal Miquel Pont

Jocs d’arreu del món P1

Maig (dia a concretar)

Ludoteca Les Tres Moreres

Puig de la Creu

16/05/23

Castellar del Vallès



Comunitat de
GRANS

SORTIDES COMUNITAT GRANS CURS 2022-2023

ACTIVITAT

DATA

LLOC

1r TRIMESTRE

P4, P5 i P6

Colònies

Del 19 al 21 d’octubre

P5 i P6 Clariana del Cardener (Solsonès)

P4 Gombrèn

P4

Projecte rius

26 d’octubre

Castellar del Vallès

P4

El món de la Irene (audició)

15 de novembre

10:30h

Auditori Municipal Miquel Pont

P5 i P6

Litus, els Beatles a la meva maleta…

16 de novembre

10:00h

Auditori Municipal Miquel Pont

P6- Teatre en anglès

A Christmas Carol

19 de desembre

Auditori Municipal Miquel Pont

2n TRIMESTRE

P4

Johana i el sud

gener (dia a concretar)

Auditori Municipal Miquel Pont

P5 i P6

Valentina Quàntica (teatre)

febrer (dia a concretar)

Auditori Municipal Miquel Pont

P4, P5 i P6

Bram escolar

febrer (dia a concretar)

Auditori Municipal Miquel Pont

P5- Teatre en anglès

Frankenstein

9 de març

Auditori Municipal Miquel Pont

P4

Un tour per l’espai

15 de març

El Mirador

P4- Teatre en anglès

Robin Hood

17 de març

Auditori Municipal Miquel Pont

P4, P5 i P6

Escape village

22/03/23

Tot el dia

Poble Espanyol

3r TRIMESTRE

P5

Aplec del Pare Coll

27 d’abril

Manresa

P4

Projecte Rius

26 d’abril

Castellar del Vallès

P6

Eskcmat FEDAC

12 de maig

A concretar

P4

Festa projecte rius

12 de maig

Can Juliana

P5

Cantània

18 de maig

Auditori de Sant Cugat

P6

Vela

Maig (dia a concretar)

Port de Barcelona





Comunitat de JOVES

SORTIDES COMUNITAT JOVES CURS 2022-2023

DATA I CURS

ACTIVITAT

LLOC

1r TRIMESTRE

13 octubre

S3

Pujada a Montserrat

Monistrol de Montserrat

15 de desembre

S1, S2, S3 i S4


Obra: “El perro del hortelano”

Teatre Poliorama, Barcelona

2n TRIMESTRE

febrer

S1, S2, S3, S4

BRAM

Auditori

24 febrer

S4


AUDICIÓ
Auditori Municipal Miquel Pont

23-24 març

S3


Esquí

La Masella

29-30-31 març

S2


Convivències - juntament amb FEDAC Guissona

Gombrèn

data a concretar

S4


VIATGE FI D'ETAPA
Anglaterra

3r TRIMESTRE

26 abril

S1

Visita ruInes d'Empúries

Empúries

4-5 maig

S1

Senderisme


Olot

11 maig

S4


Visita refugi antiaeri
Castellar del Vallès

19 maig

S2


Món Sant Benet
Sant Fruitós del Bages

TALLERS, AUDICIONS A CONCRETAR LA DATA:




S1

S2

S3

S4


* Audició “Litu, els Beatles a la meva maleta.

*Xerrada La Marató de TV3

* Taller de glosa

*Tupperbook amb la bibliotecària

*Xerrada dels Mossos d'Esquadra "Internet segura"


* Audició “Litu, els Beatles a la meva maleta.

*Taller “Llegendes" amb Rosa Fité

*Xerrada La Marató de TV3

*Xerrada "Bullying" Mossos d’Esquadra

*Taller de booktrailers i fòrum de lectura amb la Gisela Pou.

*Tupperbook amb la bibliotecària


*Xerrada Mossos d’Esquadra de situacions de risc per a joves.

*Xerrada La Marató de TV3

*Tupperbook amb la bibliotecària

*Forum de lectura amb Care Santos


*Taller d'itinerari d'Art amb l'Enric Aguilar

*Taller XXSS amb Sir Joan d'Adolescents.cat

*Xerrada de La Marató de TV3

*Xerrada Mossos d'Esquadra "Drogues"

*Audició "Història del Rock"




SORTIDES COMUNITAT MITJANS CURS 2021-2022

ACTIVITAT

DATA

LLOC

1r TRIMESTRE

La casa de les abelles

P1, P2 i P3

13 octubre

Vic

Essències, de Pepino Pascual

P3

17 novembre

15.15h

Auditori Municipal

Introducció a l’escalada

P1

19 novembre

11h

Can Glomerat

Contes per minut

P1 i P2

24 novembre

15.15h

Auditori Municipal

2n TRIMESTRE

Bombolles de paper de Bàcum

P1 i P2

13 gener

9:30h

Auditori

Gretel i Hansel de Zum Zum teatre

P3

20 gener

9.30h

Auditori

Jocs d’arreu del món

P1

17 de febrer

9.15h


Dijous gras P1-P3


24 febrer

13-17h

Era d’en Petasques

Carnestoltes P1-P3

25 febrer

15:00h

Escola

BRAM

P1 i P2

10 de març

10h


Auditori

Jocs d’estratègia

P3

16 març

9.15h


Jocs arreu del món

P2

23 març

9:15h


Exposició d’obres d’art d’en Siro

P3

31 març

Barcelona

3r TRIMESTRE

Teatre en anglès: Georgina and the dragon

P2

19 Abril

Auditori

Solistes a l’aula: Violí

P3

25 Abril

Escola

Teatre en anglès: Tarzan

P3

26 Abril

Auditori

Colònies P1, P2 i P3

2-4 Maig


Teatre en anglès:

Wanda the witch

P1

16 Maig

Auditori

Casetes pedra seca

P1

Juny


Castellar

Puig de la creu o alternativa

P2

Juny


Castellar

Castellar Vell

P3

Juny


Castellar

com ens organitzem? quin és el nostre calendari?

relació família escola

Participació d'una mare en un projecte de l'escola

-Activitats organitzades per l’AFA (conferències per a famílies, tallers per als alumnes, festes,...)

-Caminades familiars

-Col·laboració de les famílies durant l’elaboració dels projectes

-Participació de les famílies a les festes de l’escola

-Obertura de l’escola a pares i mares a les presentacions, exposicions, … dels alumnes

EQUIP DE MESTRES DE SECUNDÀRIA


Pol Pérez

Tutor de 1r d’ESO.

Professor de matemàtiques, física i química i tecnologia.

Noèlia Pérez

Tutora de 2n d’ESO.

Professor de socials.

Anna Marmol

Tutora de 3r d’ESO.

Professora de matemàtiques, tecnologia i informàtica.

Rosa M. Baró

Tutora de 4t d’ESO

Professora de llengua catalana.

Coordinadora d’ESO.

Celia Arcos

Professora de llengua castellana i llatí

Òscar Cortés

Professor d’educació física.

Gemma Vitolo

Professora de visual i plàstica, i tutopia.

Oriol Mor

Professor de música.

Elisa Bonilla

Professora de ciències i tecnologia.

Directora de recerca i sentit d’infantil, primària i secundària.

Cristina Garolera
Professora d'anglès.

Directora Pedagògica i cap d'estudis d'ESO.

SIEI (Suport intensiu escolarització inclusiva)


Maria Montes

Mestra d’educació especial.

Montse Alcalde

Educadora social.



EQUIP DIRECTIU


ETAPA D’INFANTIL I PRIMÀRIA

Charo Martínez

Direcció pedagògica d’infantil i primària.

Judit Vilalta

Cap d’Estudis d’infantil i primària.

ETAPA DE SECUNDÀRIA

Cristina Garolera

Direcció pedagògica i cap d'estudis d’ESO.


Elisa Bonilla

Direcció de recerca i sentit d’infantil, primària i secundària.

Iolanda Herrero

Direcció general.



PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS


Rosa M. Latorre

Administració i secretaria.

Montserrat Pont

Secretaria


EQUIP DE MESTRES DE PRIMÀRIA


Annabel Becerro

Tutora de 1r de primària.

Paloma Cervera

Tutora de 2n de primària.

Judit Pujol

Tutor de 3r de primària. Especialista d'anglès

Marc Rider

Tutora de 4t de primària.

Mireia Colomé

Tutora de 5è de primària.

Bea Barrera

Tutora de 6è de primària. Especialista d’anglès.

Judit Vilalta

Mestra d’educació primària. Especialista d’anglès.

Òscar Cortés

Especialista d’educació física.

Maria Blanca

Especialista de música.

Laura Huéscar

Mestra d’educació primària.

Iolanda Herrero

Mestra d’educació primària.

Charo Martínez

Mestra d’educació primària. Especialista d’anglès.

EQUIP DE MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL


Núria Simón

Tutora d’I3.


Marta Gabriel


Tutora d’I4.

Carla Oliva


Tutora d’I5.

Alina Antonell


Mestra de reforç.

Maria Blanca


Mestra especialista de música.

Laura Huéscar


Tallers en anglès.