Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 15

Pan Bóg głosi swoją miłość

poprzez proroków

Kliknij w ikonkę

Dzisiaj poznacie historię powołania Samuela. Poznamy też nowe słowo – PROROK.

Prorok to człowiek, który mówi w imieniu Pana Boga. Pan Bóg powołuje proroków, aby mówili nam o tym, że naszym zadaniem jest kochanie Pana Boga i ludzi, czynienie dobra.
Prorocy wzywają nas do nawrócenia.
Prorokiem był właśnie Samuel, o którym usłyszycie za chwilę.

VIDEO

W Piśmie Świętym czytamy, że pewna kobieta o imieniu Anna, bardzo pragnie mieć dziecko. Każdego dnia prosi w modlitwie Pana Boga, aby wysłuchał jej prośby. Obiecuje Panu Bogu, że jeżeli urodzi syna, to ofiaruje go do służby Bożej.

Narodziny Samuela wyprosiła u Pana

Boga w modlitwie jego mama – stąd jego imię, które oznacza BÓG WYSŁUCHAŁ.
Pan Bóg wysłuchuje błagania Anny, a ona dotrzymuje słowa – oddaje syna na służbę do świątyni.
Wraz z mężem przyprowadza syna do kapłana Helego. To jemu powierzą opiekę nad swym małym synkiem.

Mijają lata. Pewnej nocy Samuel słyszy wołanie „Samuelu, Samuelu!”. Myśli, że wzywa go kapłan Heli. Idzie więc do niego, aby zapytać, czego potrzebuje. Okazuje się, że Heli śpi i nie wzywał Samuela. Kiedy sytuacja się powtarza, przebudzony przez Samuela Heli mówi: „Jeżeli jeszcze raz usłyszysz wołanie, nie przychodź do mnie, ale odpowiedz: Mów, bo sługa Twój słucha”

PROROK

TO OSOBA WEZWANA DO MÓWIENIA O PANU BOGU

TWOJE IMIĘ

W momencie chrztu świętego Pan Bóg woła każdego z nas po imieniu: Katarzyno, Barbaro, Piotrze. Pan Bóg powołuje nas, abyśmy byli Jego dziećmi. Oczekuje, że odpowiemy Mu tak jak Samuel – „Mów, bo sługa Twój słucha”.

Write a subtitle here

Powtórzenie wiadomości

Jak miała na imię mama Samuela?

Kim został Samuel,wymień funkcje tej osoby?

Co oznacza imię
Samuel?

OTWÓRZ ĆWICZENIA

NA TEMACIE 15

ZADANIE 1

Znajdź wśród naklejek słowa, które Samuel wypowiada do

Pana Boga, i wklej je w wyznaczonym miejscu.

ZADANIE 2

Dopasuj obrazek do cienia.

Wysłuchaj

LOREM IPSUM

DZIĘKUJĘ!