Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pan Bóg

stwarza aniołów.

Katecheza 13

Aniele Stróżu, Mój Opiekunie!
Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie, chronisz mnie i nie pozwalasz mnie skrzywdzić. Dziękuję, że jesteś kolejnym dowodem na wielką miłość Pana Boga do każdego z nas.

Modlitwa

Nasza lekcja dotyczy aniołów.

Dowiecie się kim są
oraz jakie mają zadania.

Na poprzednich katechezach dowiedzieliście się, że Pan Bóg jest Stworzycielem.
Czy pamiętacie co/kogo
Pan Bóg powołał do
istnienia?

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Na poprzednich katechezach dowiedzieliście się, że Pan Bóg jest Stworzycielem.
Czy pamiętacie co/kogo
Pan Bóg sworzył?

Oprócz świata widzialnego,
co Pan Bóg jeszcze stworzył?
Świat duchowy, a co go stanowi? Oczywiście, że aniołowie. Pan Bóg powołał je do istnienia wcześniej, jeszcze przed pojawieniem się człowieka.
Aniołowie pełnią ważną rolę w naszym życiu duchowym.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Kim są aniołowie?
To czyste duchy,
które mają rozum
i wolną wolę,
lecz nie mają ciała.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Kim są aniołowie?
To czyste duchy, które mają rozum
i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Człowiek

Anioł

jest istotą
duchowo-cielesną.
Jest ograniczony czasem
i przestrzenią.

jest czystym duchem,
wolnym od materii i przestrzeni.

Kim są aniołowie?
To czyste duchy, które mają rozum
i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Człowiek

JEŚLI ANIOŁOWIE NIE MAJĄ CIAŁ,
TO JAK MOŻEMY ICH W OGÓLE ZOBACZYĆ?

jest istotą
duchowo-cielesną.
Jest ograniczony czasem
i przestrzenią.

jest czystym duchem,
wolnym od materii i przestrzeni.

Aniołchwalają Pana Boga za Jego dobroć i miłość.

Są Jego wysłannikami.
Pomagają ludziom w ich życiu.
Pismo Święte przytacza wiele przykładów o tym, jak Pan Bóg wysyła anioły na ratunek człowiekowi.

Aniołowie czasami „przybierają” formę ciała, tak jak my wkładamy kostium.

Przybieranie przez aniołów ludzkich ciał służy bowiem tylko do ułatwienia zewnętrznej komunikacji z człowiekiem.

Jeśli aniołowie nie mają ciał,
to jak możemy ich w ogóle zobaczyć?

Kim są aniołowie?
To czyste duchy, które mają rozum
i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Człowiek

Aniołowie w Biblii

jest istotą
duchowo-cielesną.
Jest ograniczony czasem
i przestrzenią.

jest czystym duchem,
wolnym od materii i przestrzeni.

Aniołowie wychwalają Pana Boga za Jego dobroć i miłość.

Są Jego wysłannikami.
Pomagają ludziom w ich życiu.
Pismo Święte przytacza wiele przykładów o tym, jak Pan Bóg wysyła anioły na ratunek człowiekowi.

Kim są aniołowie?
To czyste duchy, które mają rozum
i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Człowiek

Aniołowie w Biblii

jest istotą
duchowo-cielesną.
Jest ograniczony czasem
i przestrzenią.

jest czystym duchem,
wolnym od materii i przestrzeni.

Na następnej stronie obejrzysz

historię biblijną.Pochodzi ona z Księgi Daniela
i opowiada o trzech młodzieńcach,
którzy odmówli wykonania
rozkazu pogańskiemu królowi Nabuchodonozorowi.

Kim są aniołowie?
To czyste duchy, które mają rozum
i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Człowiek

Praca z podręcznikiem

jest istotą
duchowo-cielesną.
Jest ograniczony czasem
i przestrzenią.

jest czystym duchem,
wolnym od materii i przestrzeni.

Zadanie 1:

Przyklej naklejkę z wizerunkiem Anioła Stróża.
Zadanie 2:
Przyjrzyj się sytuacjom przedstawionym na rysunkach. Pokoloruj postaci dzieci,
które postępują właściwie.

Kim są aniołowie?
To czyste duchy, które mają rozum
i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

Na następnej stronie małe przypomnienie dla zapominalskich

Człowiek

Praca z podręcznikiem

jest istotą
duchowo-cielesną.
Jest ograniczony czasem
i przestrzenią.

jest czystym duchem,
wolnym od materii i przestrzeni.


Bibliografia

https://pngtree.com
https://www.pngegg.com
https://www.youtube.com