Want to make creations as awesome as this one?

Acest test de evaluare poate fi aplicat elevilor ăn cadrul lecțiilor de consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Transcript

Start

PROPRIETĂȚILE ȘI CARACTERISTILE MATERIALELOR LEMNOASE-TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

a.Mecanică

Intrebarea nr. 1/10

c.Tehnologică

b.Fizică

d.Chimică

ELASTICITATEA ESTE PROPRIETATE:

corect!

a.

Next

a. pigmenții naturali

Intrebarea nr. 2/ 10

c.mărime

b.vârsta arborelui

d.vechime

culoarea lemnului este dată de:

corect!

a.

Next

a.viteza de propagare a sunetelor

Intrebarea nr. 3/10

c.umiditate

b.vârstă

d.înălțime

proprietățile acustice ale lemnului se referă la:

corect!

a.

Next

a.Fizică

Intrebarea nr. 4/10

c.Tehnologică

b. Mecanică

d.Electrică

uzura lemnului este o proprietate:

Corect!

c)

Next

a.Fizică

Intrebarea nr. 5/10

Rezistența la smulgerea cuielor și-a șuruburilor este o proprietate?

c.Mecanică

b.Tehnologică

d.Acustică

corect!

b.

Next

a.Tehnologică

Intrebarea nr.6/10

PLASTICITATEA ESTE O PROPRIETATE?

c.Mecanică

b.Fizică

d.Chimică

CORECT!

c.

Next

a. de a-și mări volumul prin absorbție

Intrebarea nr. 7/10

CONTRAGEREA REPREZINTĂ CAPACITATEA LEMNULUI?

c.micșora volumul prin uscare

b.micșora volumul prin absorbție

d. de-a fi prelucrat

CORECT!

C.

Next

a.substanțe dizolvate în apă

Intrebarea nr. 8/10

GUSTUL LERMNULUI ESTE DAT DE PREZENȚA UNOR....

c.substanțe chimice

b.pigmenți

d.substanțe străine

CORECT!

a.

Next

a.fizică

Intrebarea nr. 9/10

DURABILITATEA ESTE O PROPRIETATE:

c.tehnologică

b.electrică

d.mecanică

CORECT!

c.

Next

a.Chimică

Intrebarea nr. 10/10

REZISTENȚA ESTE O PROPRIETATE?

c.Tehnologică

b.Fizică

d.Mecanică

CORECT!

d.

Next

FELICITĂRI!

Home