Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Enquestes final de curs

INSTITUT PEDRALBES

CURS 2021-2022

2

1

4

ÍNDEX

ALUMNAT ESO

ALUMNAT BATXILLERAT

2

3

FAMÍLIES

ALUMNAT CICLES/PFI

PAS

4

5

6

PROFESSORAT

7

MOSTRA

1

1

MOSTRA DE LES ENQUESTES

1. FAMÍLIES

2. ALUMNAT

3. PAS

4. PROFESSORAT

+info

2

Resultats Estudiants ESO

INSTITUT PEDRALBES

79,39%

REBUDA AL CENTRE

resposta només dels alumnes de primer de l'ESO (rebuda i procés d'acollida)

5,2

ORIENTACIÓ ESTUDIS POSTERIORS

resposta només dels alumnes de quart de l'ESO (procés d'orientació a quart)

curs 2021

curs 2022

5,7

ALUMNAT DE L'ESO

Activitat docent

Acció tutorial

Ambient de treball i convicència

Desplegament digital

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

GESTIÓ DELS CONFLICTES

VALORACIÓ DE LES SORTIDES/XERRADES

VALORACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ORGANITZACIÓ DE LES FESTES

4,74

6,08

5,07

5,95

6,39

VALORACIÓ SERVEIS DE L'INSTITUT ALUMNAT DE L'ESO

CANTINA I MENJADOR

CONSERGERIA

SECRETARIA

NETEJA

MOBILITAT/INTERCANVIS INTERNACIONALS

ALUMNAT DE L'ESO

TREBALLS PER PROJECTES

5,8 CURS 21-22

6 CURS 20-21

6,6 CURS 20-21

6,4 CURS 21-22

8,1

Com valores el servei prestat per la cantina/menjador? Marca 0 si no utilitzes aquest servei.

ASPECTES MILLORS VALORATS

7,5

Com valores la teva rebuda al centre?

Com valores el servei de neteja en l'Institut?

7,3

7,2

Com valores l'aprofitament del desplegament digital (dotació d'ordinadors) en el desenvolupament de les classes?

En general, t'has sentit ben acompanyat/da per part del teu tutor/a?

7,2

Valora els projectes en què has treballat aquest curs

Valora les activitats extraescolars

(teatre, activitats esportives, classes

d'anglès, etc.) que t’ofereix l’Institut.

Marca 0 si no n'has realitzat cap.

Com valores l'acompanyament fet

per part de l'orientadora de nivell?

Marca 0 si no és el teu cas.

OPORTUNITAT DE MILLORA

4,5

5,1

5,2

5,9

6

Valora l’organització de les festes

que celebra l’Institut (Nadal, Carnaval,

Sant Jordi, etc.) Marca 0 si la teva

resposta és NS/NC.

Com valores la gestió que ha fet l'Institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt? Marca 0 si no t'has trobat en aquesta situació.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

3

Resultats Estudiants Batxillerat

INSTITUT PEDRALBES

52,46%

2

5,5

ORIENTACIÓ ESTUDIS POSTERIORS

resposta només dels alumnes de 2n de batxillerat

curs 2021

curs 2022

5,6

ALUMNAT DE BATXILLERAT

Activitat docent

Acció tutorial

Ambient de treball i convivència

Desplegament digital

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

GESTIÓ DELS CONFLICTES

VALORACIÓ DE LES SORTIDES/XERRADES

VALORACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ORGANITZACIÓ DE LES FESTES

4,41

4,93

4,67

4,86

6,76

VALORACIÓ SERVEIS DE L'INSTITUT ALUMNAT DE BATXILLERAT

CANTINA I MENJADOR

CONSERGERIA

SECRETARIA

NETEJA

MOBILITAT/INTERCANVIS INTERNACIONALS

ALUMNAT DE BATXILLERAT

TREBALLS PER PROJECTES

5,4 CURS 21-22

6 CURS 20-21

6,6 CURS 20-21

6,9 CURS 21-22

4,9 CURS 21-22

8,3 CURS 21-22

BATXILLERAT INTERNACIONAL

8,8

Com valores el servei de neteja en l'Institut?

ASPECTES MILLORS VALORATS

8,3

Com valores el servei prestat per la cantina/menjador? Marca 0 si no utilitzes aquest servei.

En general, t'has sentit ben acompanyat/da per part del teu tutor/a?

8,1

7,6

Com valores el servei de consergeria de l'Institut?

Com valores l'acció tutorial rebuda durant aquest curs: atenció del tutor/a, temes tractats, informació rebuda, etc.?

7,7

BATXILLERAT

Com valores l'acompanyament fet per part de l'orientadora de nivell? Marca 0 si no és el teu cas.

Valora les activitats acadèmiques (sortides, xerrades, jornades, etc.) que t’ofereix l’Institut. Marca 0 si no n'has pogut realitzar.

Valora les activitats extraescolars (teatre, activitats esportives, classes d'anglès, etc.) que t’ofereix l’Institut. Marca 0 si no n'has realitzat cap.

OPORTUNITAT DE MILLORA

4,4

4,4

4,7

4,9

5,3

Valora l’organització de les festes

que celebra l’Institut (Nadal, Carnaval,

Sant Jordi, etc.) Marca 0 si la teva

resposta és NS/NC.

Com valores la gestió que ha fet l'Institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt? Marca 0 si no t'has trobat en aquesta situació.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

4

Resultats Estudiants Cicles Formatius i PFI

INSTITUT PEDRALBES

79,19%

ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS

Activitat docent

Acció tutorial

desplegament digital (només CFGM/PFI

Instal:lacions de l'INS i els seus serveis

ALUMNAT DE PFI

Activitat docent

Acció tutorial

desplegament digital (només CFGM/PFI

Instal:lacions de l'INS i els seus serveis

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

GESTIÓ DELS CONFLICTES FP

VALORACIÓ DE LES SORTIDES/XERRADES FP

VALORACIÓ DE LES SORTIDES/XERRADES PFI

GESTIÓ DELS CONFLICTES PFI

6,27

6,35

9,56

7,63

6,64 CF

8,78 PFI

VALORACIÓ SERVEIS DE L'INSTITUT ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CANTINA I MENJADOR

CONSERGERIA

SECRETARIA

NETEJA

VALORACIÓ SERVEIS DE L'INSTITUT ALUMNAT DE PFI

CANTINA I MENJADOR

CONSERGERIA

SECRETARIA

NETEJA

MOBILITAT/INTERCANVIS INTERNACIONALS

ALUMNAT DE CICLES/PFI

TREBALLS PER PROJECTES

6,3 CURS 21-22

7,3 CURS 20-21

7,6 CURS 20-21

7 CURS 21-22

9,1 CURS 21-22

8,8 CURS 21 -22

PFI

8,9 CURS 21-22

8 CURS 21 -22

+info

EMPRENEDORIA

+info

PROJECTES

INNOVACIÓ

+info

FORMACIÓ EN LLENGUA ANGLESA

8,1

Com valores el servei de neteja en l'Institut?

ASPECTES MILLORS VALORATS CICLES FORMATIUS

7,9

Com valores el servei prestat per la cantina/menjador? Marca 0 si no utilitzes aquest servei.

7,57

Com valores el servei de consergeria de l'Institut?

Com valores l'acció tutorial rebuda durant aquest curs: atenció del tutor/a, temes tractats, informació rebuda, etc.?

CICLES FORMATIUS

7,6

9,6

Com valores la gestió que ha fet l'Institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt? Marca 0 si no t'has trobat en aquesta situació.

ASPECTES MILLORS VALORATS PFI

9,6

Els espais físics (aules, etc.) són suficients i adequats per al bon desenvolupament de les classes?

Com valores l'equip de professorat que has tingut aquest curs?

9,3

9,1

En general, t'has sentit en tot moment ben informat/da per part de l'Institut?

Quin és el teu grau de satisfacció en relació amb les activitats d'emprenedoria (sortides, xerrades, concursos i jornades) proposades per l'Institut?

9,2

PFI

Com valores la gestió que ha fet l'Institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt? Marca 0 si no t'has trobat en aquesta situació.

Si has participat en alguna activitat d'innovació (http://www. institutpedralbes.cat/innovafp), la recomanaries als teus companys?

Creus que la informació que has rebut en relació amb les activitats d'innovació

OPORTUNITAT DE MILLORA CICLES

5,2

5,4

5,4

6,1

6,3

Creus que la informació que has rebut en relació amb les activitats d'emprenedoria organitzades per l'Institut.

Creus que el desenvolupament d'activitats en anglès (http://www. institutpedralbes.cat/englishfp) ha contribuït a millorar en algun aspecte el teu nivell d'anglès?

CICLES FORMATIUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Com valores el servei de consergeria de l'Institut?

Creus que el desenvolupament d'activitats en anglès ha contribuït a millorar en algun aspecte el teu nivell d'anglès?

Si has participat en alguna activitat d'innovació, la recomanaries als teus companys?

OPORTUNITAT DE MILLORA PFI

5,3

7,7

8

8,1

8,2

Valora les activitats (sortides, xerrades, jornades, etc.) que t’ofereix l’ Institut. Marca 0 si no t'has trobat en aquesta situació..

Quin és el teu grau de satisfacció en relació a les activitats d'innovació proposades per l'Institut?

PFI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

+info

+info

En conclusió, fins a quin punt et sembla que els teus pares/mares i/o tutors legals estansatisfets amb l'Institut?

GLOBAL I SENTIMENT DE PERTINENÇA

Recomanaries l'Institut Pedralbes a un amic/ga?

5

Resultats famílies (ESO, Batxillerat, CFGM, PFI)

INSTITUT PEDRALBES

28,63%

32,7%

ESO

23%

BATXILLERAT

19,2%

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

44,4%

PFI

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

ACCIÓ TUTORIAL

+info

+info

7,8

6,8

10

7,4

7,9

6,4

7,9

8,7

+info

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

TREBALL PER PROJECTES

INSTAL·LACIONS DE L'INSTITUT I ELS SEUS SERVEIS

+info

+info

Subtitle here

7,1

subtitle here

8,7

7,7

7,1

6,7

8,8

Desplegament del pla digital (assignació d'un ordinador)

ASPECTES MILLORS VALORATS

7,8

Com valora el Pla d'obertura de l'institut i les mesures aplicades enfront la COVID-19?

Com valora l'atenció rebuda per part del tutor/a del seu fill/a?

7,6

ESO

8,2

Desplegament del pla digital (assignació d'un ordinador)

ASPECTES MILLORS VALORATS

7,9

Com valora el Pla d'obertura de l'institut i les mesures aplicades enfront la COVID-19?

Com valora l'atenció rebuda per part del tutor/a del seu fill/a?

7,6

batxillerat

8,9

Quina és la seva percepció sobre el grau de conflictivitat a l'Institut?

ASPECTES MILLORS VALORATS

8,9

Recomanaria l'Institut Pedralbes al fill/a d'un familiar i/o amic/ga?

Com valora el servei prestat per la cantina/menjador?

8,8

cfgm

10

Com valora l'atenció rebuda per part del tutor/a del seu fill/a?

ASPECTES MILLORS VALORATS

9,4

Quina percepció té de la comunicació rebuda per part de l'institut?

Com valora la tasca realitzada pel professorat i la qualitat de les classes que rep el seu fill/a?

9,3

pfi

Quina és la seva percepció sobre el funcionament i organització interna de l'institut?

Quina percepció té vostè del grau d'aprenentatge que ha assolit el seu fill/a treballant per projectes, en comparació amb la metodologia tradicional?

OPORTUNITAT DE MILLORA

6

6,4

6,4

Com valora la gestió que ha fet l'institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt? Marqui 0 si no s'ha trobat en aquesta situació.

ESO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quina és la seva percepció sobre el funcionament i organització interna de l'institut?

OPORTUNITAT DE MILLORA

5,9

6,4

Com valora la gestió que ha fet l'institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt? Marqui 0 si no s'ha trobat en aquesta situació.

batx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quina percepció té de la comunicació rebuda per part de l'institut?

En quina mesura considera que l'institut ofereix els materials, les instal·lacions i els recursos adients per impartir el curs amb qualitat

OPORTUNITAT DE MILLORA

7

7,6

7,6

Com valora la gestió que ha fet l'institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt? Marqui 0 si no s'ha trobat en aquesta situació.

cfgm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Com valora l'atenció (personal o telefònica) rebuda

Com valora la gestió que ha fet l'institut dels conflictes de convivència que s'han produït i de com s'han resolt?

OPORTUNITAT DE MILLORA

8

8,2

8,4

Com valora el servei prestat per la cantina/menjador?

pfi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

6

Resultats PAS

INSTITUT PEDRALBES

75%

+info

VALORACIONS

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

ACTIVITAT D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

INSTAL·LACIONS DE L'INSTITUT I ELS SEUS SERVEIS

ALTRES ASPECTES

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

7,3 21-22

7,9 20-21

8,8 21-22

7,1 20-21

7,7 20-21

7,3 20-21

7,3 21-22

8,3 21-22

8,1 21-22

7,1 20-21

ASPECTES MILLORS VALORATS

pas

9,2

En quin grau coneixes quines són les teves funcions i responsabilitats?

9

Estàs satisfet/a amb el sistema d'impressió i escaneig de documents de què disposes?

Com valores la disponibilitat i funcionament del teu ordinador?

9

Com valores l'organització i coordinació interna de l'Institut en tot allò que afecta directament la teva feina?

Com valores l'espai físic del teu lloc de treball per al correcte desenvolupament de les teves funcions?

OPORTUNITAT DE MILLORA

6,3

6,5

6,7

Com valores la teva càrrega de feina al llarg del curs?

pas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

7

Resultats PROFESSORAT

INSTITUT PEDRALBES

74,03%

PARTICIPACIÓ

68,04%

PROFESSORAT DE L'ESO I BATXILLERAT

89,4%

PROFESSORAT DE CICLES I PFI

61% 20-21

80,6% 20-21

VALORACIONS PROFESSORAT ESO/BATXILLERAT

ACCIÓ TUTORIAL

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

COORDINACIÓ TIC/TAC

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

7,5 21-22

7,2 20-21

7 20-21

7,6 20-21

7,1 21-22

7,6 21-22

8,1 21-22

7,2 20-21

ACTIVITAT DOCENT

INSTAL·LACIONS DE L'INSTITUT I ELS SEUS SERVEIS

7,5 21-22

7,3 20-21

8,5 20-21

8,5 21-22

VALORACIONS PROFESSORAT CICLES

ACCIÓ TUTORIAL

AMBIENT DE TREBALL I CONVIVÈNCIA

COORDINACIÓ TIC/TAC

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

7,7 21-22

7,3 20-21

7 20-21

8,2 20-21

7 21-22

7 21-22

8,3 21-22

7,6 20-21

ACTIVITAT DOCENT

INSTAL·LACIONS DE L'INSTITUT I ELS SEUS SERVEIS

7,4 21-22

6,9 20-21

8,6 20-21

8,5 21-22

+info

ALTRES ASPECTES

7,7 21-22

7,5 20-21

ESO I BATXILLERAT

+info

ALTRES ASPECTES

8 21-22

8,1 20-21

CICLES

9,1

Com valores el servei prestat per la cantina/menjador?

ASPECTES MILLORS VALORATS PROFESSORAT

9,1

Com valores el servei de neteja en l'Institut?

Com valores el servei de consergeria de l'Institut?

8,8

8,6

Has realitzat una anàlisi dels resultats acadèmics del teu alumnat?

Accedeixes a la informació recollida a les actes de reunió d'equip docent (professorat del mateix grup-classe)?

8,6

PROFESSORAT

BATX/ESO

9,4

Com valores el servei prestat per la cantina/menjador?

ASPECTES MILLORS VALORATS PROFESSORAT

9,3

Com valores el servei de neteja en l'Institut?

Quin és el teu grau de satisfacció amb el teu horari d'aquest curs?

9,1

9

Has rebut en tot moment la informació necessària per realitzar la teva feina?

Com valores el servei de consergeria de l'Institut?

9,1

PROFESSORAT CICLES

Quin és el teu grau de satisfacció en relació a la periodicitat amb què es realitzen actualment les reunions d'equip docent?

Valora el temps de resposta en atendre petits desperfectes (ratolí, teclat, pantalla, etc.) (Opcional)

Valora la disponibilitat i funcionament de les diferents wifi genèriques de l'Institut per permetre el treball als alumnes.

OPORTUNITAT DE MILLORA PROFESSORAT

ESO I BATXILLERAT

5,9

6,1

6,5

6,4

6,4

Creus que és equitatiu el repartiment de la feina que s’encarrega al professorat?

Com valores la teva càrrega de feina al llarg del curs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Valora la disponibilitat i funcionament dels ordinadors Chromebook i altres portàtils per al treball dels alumnes.

Els espais físics (aules, tallers, etc.) són suficients i adequats per al bon desenvolupament de les classes?

OPORTUNITAT DE MILLORA PROFESSORAT

CICLES FORMATIUS

5,3

5,3

5,9

6

6,2

Com valores la gestió econòmica que s'ha fet a l'Institut?

Com valores el desplegament del Pla digital 2020-2023 del Departament d'Educació?

Valora el temps de resposta en atendre grans desperfectes o incidències (pèrdua de connectivitat, manca d'ordinadors, ordinadors avariats, etc. ).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

3

2

1

4

CURS 2021-22

MOLTES GRÀCIES !