Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Curs 2022-2023

PROPOSTA FORMATIVA

Escola Catòlica Illes Balears

FORMACIONS

HOMOLOGADES

JORNADES

i
ESDEVENIMENTS

I

Les inscricpcions dels participants es realitzen a través de les direccions del centre, seguint el procediment habitual d'ECIB.

Si us interessa organitzar una formació al vostre centre per tot el claustre poseu-vos en contacte amb pedagogica@ecib.info

Innovam la classe de religió
EP

Inici Febrer

De la LOMLOE a l'Aula

Inici Setembre

DUA

Inici Març

Gestió i Lideratge d'un centre Educatiu

Inici Octubre

Història de l'Església
EP-ESO

Inici Març

S

E
T
E
M
B
R
E

O

C
T
U
B
R
E

De la LOMLOE a l'Aula

Horari: 16:30 a 18:30

OBJECTIUS:
Conèixer els canvis introduïts amb la LOMLOE
Conèixer les fonamentacions i l'estructura de les Situacions d'Aprenentatge

CONTINGUTS:
El currículum LOMLOE
L'atenció a la diversitat en la programació des de l'educació inclusiva LOMLOE.
Elements de les Situacions d'Aprenentatge
Les situacions d'Aprenentatge en la nostra programació

Ponent: Anna Núñez

8 HORES
HOMOLOGADES


9 setembre
Data
límit
inscripció

subtítulo aquí

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

M

A
R
Ç


El Disseny universal i l'Ensenyament Multinivell com a
estratègies per atendre la diversitat

Ponents:
Dra. Maria Rosa Rosselló Ramon
Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

OBJECTIUS:
Conèixer el DUA i l'EPM com a estratègies per atendre la diversitat·
Analitzar les mesures d'atenció a la diversitat que fem servir
Reflexionar sobre la pròpia pràctica

Horari: 16:00 a 18:00

CONTINGUTS:
Bases del DUA
Aplicacions pràctiques del DUA
Bases de l'EPM
Programació d'una unitat didàctica emprant l'EPM

23 febrer
Data
límit
inscripció

8 HORES
HOMOLOGADES

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

O

C
T
U
B
R
E

N

O
V
E
M
B
R
E

Gestió i Lideratge d'un centre educatiu

Ponents:
Bernat Alemany
Damià Oliver
Eva Teba
Assessors jurídics ECIB

OBJECTIUS:
Orientar, mobilitzar i dinamitzar els equips directius
Facilitar als participants coneixements pràctics que facilitin el seu treball com a
directius

Horari: 16:00 a 20:00

CONTINGUTS:
Projecte Educatiu Institucional
Factors claus per a una direcció eficaç
Lideratge Educatiu
Gestió de recursos de Centre
Marqueting Educatiu

D E S E M B R E

27 setembre
Data
límit
inscripció

24 HORES
HOMOLOGADES

Día de San Valentín

Empieza el Carnaval

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

F

E
B
R
E
R

Innovant la classe de religió (EI -EP): Moral cristiana a l'aula,
amenaça o oportunitat?

Horari: 17:00 a 19:00

OBJECTIUS:
Adquirir coneixements de la moral cristiana per a una classe de religió que ajudi als alumnes a:
- descobrir, identificar i expressar els elements clau de la dignitat i la identitat personal.
- descobrir, reconèixer i estimar la dimensió socioemocional de la persona tenint en compte alguns principis generals de l'ètica cristiana.

Ponent:
Joan Miquel Riera Torres

CONTINGUTS:
L'antropologia cristiana: ser i estar en el món.
La teologia moral fonamental.
La bioètica cristiana.
La doctrina social cristiana.
La moral a l'aula d'EI i EP.Com fer-ho? Noves idees, nous
horitzons...

Data
límit
inscripció

8 HORES
HOMOLOGADES

Comienza el Año Nuevo

Rebajas de Invierno

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

M

A
R
Ç


M

A
I
G


La Història de l’Església des de 6 indrets a Mallorca

Horari: 17:00 a 20:00

OBJECTIUS:
Comprendre el rerefons cultural, religiós, social... en el qual esdevenen les principals fites de la Història Eclesiàstica.
Concretar la història de l’Església en el seu desenvolupament a Mallorca.

Ponent:
Mn. Francesc Vicens Gomila

CONTINGUTS:
1) L'Església des dels orígens fins a Justinià. Basílica Paleocristiana de Son Peretó.
2) L'Església a l'Alta i Baixa Edat Mitja. Església de repoblament de Castellitx.
3) L’Evangelització del món, el Renaixement. Palau dels Reis de Mallorca/Convent de la Concepció de Sineu.
4) La Reforma Protestant i la Reforma Catòlica, el Concili de Trento. Parròquia de Porreres.
5) L'Església de la Il·lustració i la Revolució. Restauració i Liberalisme. La Seu de Mallorca.
6) El pes de la Modernitat, l’Església de la II Guerra Mundial al Concili Vaticà II. Església de la Porciúncula.

8 HORES
HOMOLOGADES

A

B
R
I
L


13 març
Data
límit
inscripció

Rebajas de Invierno

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Vuelta al cole

Jornada
Advent

26 Novembre

Jornada
Quaresma

11 Març

Vè Congrés
ECIB

Març 2023

Jornades
Autonòmiques
de Pastoral

Maig 2023

Rebreu més informació a mesura que s'acostin les dates