Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

FLIPPED CLASSROOM STRATEGY TO FIGHT AGAINST SCHOOL ABSENTEEISM IMPROVING STUDENTS MOTIVATION AND PERFORMANCE.

(STRATEGIA ODWRÓCONEGO NAUCZANIA SPOSOBEM NA WALKĘ Z ABSENCJĄ SZKOLNĄ ORAZ POPRAWĘ MOTYWACJI I WYNIKÓW UCZNIÓW.)

Polska
Siemianowice Śląskie

Hiszpania
Ùbeda
koordynator projektu

Bułgaria
Varna

Rumunia
Stei

Turcja
Nidge/Merkez

Włochy
Crotone

CELE PROJEKTU:

OGÓLNE CELE PROJEKTU:

- zapobieganie nadmiernej absencji szkolnej oraz wczesnemu kończeniu nauki, - motywowanie do nauki poprzez wprowadzanie nowoczesnych form przekazu informacji ( metoda odwróconego nauczania, prezentacje Prezi, wirtualna tablica Padlet, przestrzeni w Twinspace, Rubistar, Kahoot, Socrative, Quizpedia, Pooldaddy, Canva, Genially,Wordwall), - poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej, - promocja szkoły w mieście, przekazanie zdobytej wiedzy, rozpowszechnianie rezultatów projektu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Zaangażowanie uczniów z różnych środowisk, różnej rasy, pochodzenia, - wzmacnianie współpracy uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, nauczyciel- rodzic, szkoła- środowisko lokalne - rozwój umiejętności językowych, społecznych, technologicznych, - bezpieczeństwo w sieci, walka z ksenofobią, promowanie gry fair-play.

OKRES TRWANIA PROJEKTU

Projekt miał trwać dwa lata od sierpnia 2019 do sierpnia 2021, jednakże z powodu pandemii spowodowanej Covid-19 przedłużyliśmy go do sierpnia 2022 roku, aby zrealizować wszystkie cele, działania i mobilności.


CO TO JEST FLIPPED STAREGY?

Nauczyciel pod koniec lekcji podaje uczniom stronę z materiałami do zapoznania się. Może to być wysłane na grupie uczniom, może być wrzucone w chmurze lub w innym miejscu(messenger, Teams).
Materiały mogą być przygotowane przez nauczyciela, gotowe, znalezione na stronie internetowej, bądź( co może być pozytywne) przygotowane przez wybranego ucznia ( ochotnika).
W czasie lekcji nauczyciel zadaje pytania do wysłanego materiału. Dzieli uczniów na grupy. Uczniowie pomagają sobie nawzajem w rozwiązywaniu zadań z karty pracy, wykonywaniu ćwiczeń. Nauczyciel chodzi, rozmawia, wyjaśnia, sprawdza, nadzoruje.
Oprócz materiału z podręcznika, wykorzystuje się materiały on-line , technologię np.: ipad, notebook i stara się jak najwięcej pracować metodą projektu.


Nauczyciele brali udział

w webinariach dot. " Flipped classroom" oraz " Jak efektywnie realizować projekt zdalnie, czyli wszystko o zarządzaniu projektem?".

Szkolenia

Szkolenia

Kursy


Braliśmy udział w kursach z zakresu tworzenia prezentacji genial.ly oraz pracy z Canvą.

KURSY

Koordynator brał udział

w Kongresie Edukacji organizowanym każdego roku, podczas którego mówiono
o priorytetach projektowych
na każdy rok.

KONGRES EDUKACJI

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Pierwszym był konkurs na logo projektu.
Oto niektóre z naszych propozycji ...


Po miedzynarodowym głosowaniu,
ostatecznie jednak wygrało logo włoskie, które zostało
oficjalnym logiem naszego projektu.

JAK PROMOWALŚMY NASZ PROJEKT ?

Stworzyliśmy ulotkę o projekcie, która była rozdana wszystkich uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły. O naszym projekcie rozmawialiśmy podczas rad pedagogicznych i spotkaniach Zespołu Języków Obcych.

Przygotowaliśmy roll-up, który był z nami przy ważniejszych wydarzeniach szkolnych, a nawet w filmiku promocyjnym szkoły.

Zaprojektowaliśmy baner, który zawisł nad wejściem do szkoły, aby był widoczny dla każdego odwiedzającego nasza placówkę.

GADŻETY REKLAMOWE


1. Informacje o każdej mobilności w ramach projektu oraz o rozpoczęciu projektu pojawiały się na stronie miasta: www.siemianowice.pl
2. Zakładka Erasmus+ na stronie szkoły.
3. Promowanie projektu na stronie Językowy Śniadek oraz Flipped Classroom Erasmus+.
4. Spotkania zespołu projektowego, ustalanie harmonogramu pracy i podział zadań. Spotkania koordynatorow projektu i korespondencja na What's up.
5. Uzupełnianie informacji o prace projektowe uczniów np.: filmiki na stronie projektu www.etwinning.net
6. Oznaczenie naszej szkoły na https://www.zeemaps.com/map?group=3586899
7. Gazetka projektowa na II piętrze szkoły oraz gablotka na parterze.


DZIAŁANIA LOKALNE/MIĘDZYNARODOWE

DNI ERASMUSA

-rozdawanie ulotek, mini quizy, tablica informacyjna Erasmus+ corner

DNI ERASMUSA

tworzenie plakatów o krajach partnerskich, dzielenie się wiedzą

DNI ERASMUSA

tworzenie plakatów o krajach partnerskich, dzielenie się wiedzą

Coroczna wymiana kartek światecznych <3

LEKCJE ODWRÓCONEGO NAUCZANIA W NASZEJ SZKOLE

język niemiecki

LEKCJE ODWRÓCONEGO NAUCZANIA W NASZEJ SZKOLE

język angielski

PROMOCJA PROJEKTU I LEKCJI ODWRÓCONEGO NAUCZANIA

W SIEMIANOWICKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

SPOTKANIA ON-LINE Z PARTNERAMI.

LEKCJE ON-LINE O KULTURZE, ZWYCZAJACH DANEGO KRAJU,
A TAKŻE O MIEJSCU POCHODZENIA.

Timeline

MOBILNOŚCI W I ROKU PROJEKTU

LUTY 2020

PAŹDZIERNIK 2021

GRUDZIEŃ 2019

WIZYTA SZKOLENIOWA W TURCJI- SZKOLENIE ZE STRATEGII

ODWRÓCONEGO NAUCZANIA

WIZYTA WE WŁOSZECH, PO TRZECH DNIACH PRZERWANA PRZEZ PANDEMIĘ- POWRÓT DO KRAJU.

WIZYTA W POLSCE

RELACJA

RELACJA

RELACJA

Next

Back

Next

WIZYTA PARTNERÓW W POLSCE:
15-19.10.2021
Tradycyjne przywitanie chlebem i solą

Next

Zwiedzanie Michałkowic, wizyta w Parku Tradycji i Zameczku

Next

Spacer po Siemianowicach, wizyta w Muzeum Miejskim

Next

Wycieczka do Krakowa

Next

"Być nauczycielem przez jeden dzień"
lekcje prowadzone przez uczniów, spotkanie koordynatorów

Next

lekcje c.d

Next

Z wizytą na polu golfowym- gra w golfa

Next

Z wizytą w Urzędzie Wojewódzkim

Next

Wieczór polski- zwyczaje, tradycje, kuchnia, tańce, pokaz Poloneza, łamacze językowe.
Jednym słowem super zabawa!

Next

Next

Sesje zdjęciowe w strojach regionalnych i narodowych!

Next

Sesje zdjęciowe w strojach regionalnych i narodowych c.d...

Next

Karaoke w Wilii Fitznera

Next

Uroczyste podsumowanie wizyty w Polsce:
występy uczniów, certyfikaty, podziękowania.

Next

Uroczyste podsumowanie wizyty w Polsce c.d

Next

Uroczyste podsumowanie wizyty w Polsce c.d

Next

Projekt się kończy, ale my nie zatrzymujemy się. Pielęgnujemy nasze przyjaźnie, pozostajemy w kontakcie.

Nie zwalniamy tempa.
Po chwili odpoczynku będziemy
planować kolejne działania, bo...

Next

...warto brać udział w programach i projektach międzynarodowych, takich jak Erasmus+

Next

..

..

Next

Next


Dziękuję wszystkim
za współpracę!!!

koordynator
Agnieszka
Gąsior- Tomanek

Nasi sponsorzy:


Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich
Rada Rodziców I LO im. J.Śniadeckiego
Sejmik Województwa Śląskiego
Śląski Klub Golfowy
Spółka Akcyjna Rosomak
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

start