Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Guia de novetats
J U L I O L 2 0 2 2

Biblioteca de Palafrugell

N a r r a t i v a

N ADI

N CAR

N GUA

N JAN

N MIS

N MOR

N SAU

N WEL

NB CAM

NB DAA

Narrativa i Centres d'interès

NB JAN

NI SCI

AUTOAJUDA PUN

AUTOAJUDA TEM

CUINA (Cuines diferents) EST

CUINA (Postres) FER

ESPORTS FUT ARR

ESPORTS RUB RUB

FORMACIÓ EDU AUX

IDIOMES CAS GRA

Centres d'interès i Coneixements

IDIOMES FRA REN

LF CAT BAL

BIOGRAFIES 92Arm ARM

MAR PRO

PLANTES SPO

VIATGES ESP

1 ELI

159.94 RUI

291 LEN

321 GAR

C o n e i x e m e n t s

30-055 MOH

323.17 DAL

327 HIS

371 OBJ

524.8 HAW

574 CAM

612 MAG

62-1 BRO

636 HAM

658 BAS

C o n e i x e m e n t s

7.01 GAS

7.03 TRE

75Can SOB

77 PAL

804.99 VID

82 QUI

938 OLA

biblioteca@palafrugell.cat

TikTok @bibliotecadepalafrugell