Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

L’infinitiu 不定式

Conjugar un verb 动词变位

Com són els verbs en català?

加泰兰语中的动词。

Conjugació. Elements bàsics.

变位基本规则。

El verb concorda amb el subjecte
动词与主语一致

L'infinitiu / 不定式

Hola! Jo ser de Verbilònia. Jo voler parlar català!

De vegades veuràs que porten -se o 's al darrere com a:
有时你会看到动词后面带着 -se 或者 's ,比如:

dutxar-se (洗澡), fer-se, beure's (喝), vestir-se (穿衣服)。

Quan ens referim a un verb, ho fem en infinitiu.
En català els verbs acaben en -ar / -er / -re / -ir.
作为单词的动词叫做动词不定式
加泰兰语的动词都以-ar / -er / -re / -ir 结尾。

Acabats en
-ar
-ar 结尾

Acabats en
-er
-er 结尾

Acabats en
-re
-re 结尾

Acabats en
-ir
-ir 结尾

L'infinitiu és la forma bàsica del verb, la que trobem al diccionari.


Diccionari multilingüe
www.multilingue.cat

L'infinitiu / 不定式

Els infinitius tenen 2 parts que hem de conèixer:

我们要知道不定式由两个部分组成

bla, bla, bla...

arrel
词根

Primera part del verb, aporta més significat.

terminació
词尾

Segona part del verb, és variable i aporta informació sobre la persona i el temps.

INFORMACIÓ IMPORTANT!

+

CÓRRER

PARLAR

LLEGIR

+ER

CÓRR

+IR

LLEG

+AR

PARL

(说话)

(跑步)

(念)

SOLUCIÓ 答案

ser

agafar 拿

conduir开车

treure拿出

anar去

portar带

sopar晚饭

Aquí tens una sèrie d’infinitius, ordena’ls en el grup corresponent. Després comprova’n la solució.根据词尾把下面的不定式分组。

discutir讨论

sentir感觉

escriure写

agafAR

INFINITIU-AR

INFINITIU -ER

INFINITIU-RE

INFINITIU -IR

Activitat 1 / 第1题

VERBS -AR:

agafar

anar

sopar

portar


VERBS -ER:

ser


VERBS -RE:

treure

escriure


VERBS -IR:

sentir

discutir

conduirSOLUCIÓ 答案

asseure’s

perdre’s

fer-se

moure

vestir-se

Fes el mateix que a l’activitat anterior amb aquests infinitius:
根据词尾把下面的不定式分组:

ballar

sortir

adormir-se

pentinar-se

dutxar-se

adormIR-se

INFINITIU-AR

INFINITIU -ER

INFINITIU-RE

INFINITIU -IR

Activitat 2 / 第2题

VERBS -AR:

ballar

pentinar-se

dutxar-seVERBS -ER:

fer-se


VERBS -RE:

asseure's

moure

perdre's


VERBS -IR:

adormir-se

sortir

vestir-se
Conjugar un verb / 动词变位

NedAVA cada dia.
我以前每天都游泳

AVA: jo 我 / passat 过去时


LlegIM molt.
我们看书很多

IM: nosaltres 我们 / present 现在是

No llegIA mai.
他以前从来不看书

IA: jo 我 / passat 过去时

No nedO mai.
我从不游泳

O: jo 我 / present 现在时

Conjugar un verb és canviar la terminació de l’infinitiu per unes terminacions que ens donen informació sobre el temps i la persona.
动词变位就是将不定式按照人称和时间改变词尾。

Conjugar un verb / 动词变位

Els verbs regulars tenen formes fixes. Tots es conjuguen igual: canviem o afegim a l’arrel les terminacions de temps i persona segons la conjugació.

变位有规律的动词是规则动词。

VERBS IRREGULARS
不规则动词

Per què estudies català?
为什么学习加泰兰语?

Parles altres llengües?

会说其他语言吗?

Només parlo verbiloni.
只会说"verbiloni"。

Estudio català per entendre els d'aquí!
为了能听懂本地人说话学习加泰兰语!

parles (parlar)

estudies (estudiar)


-es és la terminació regular

de tu

dels verbs -ar en present.

parlo (parlar)

estudio (estudiar)


-o és la terminació regular

de jo

dels verbs -ar en present.

A més de canviar les terminacions, també poden canviar l'arrel del verb.

Fixa-t'hi!


ANAR:

- On vas?

- Vaig a comprar més tomàquets.

SINGULAR 单数

PLURAL附属

Tu parles
alemany?

Jo no, però el Gil
sí que el parla.

jo
tu 你
ell/a - vostè
他她您

parlo
parles
parla

parlem
parleu
parlen

El verb sempre concorda amb el subjecte.

动词总是与主语一致。

nosaltres 我们
vosaltres 你们
ells/es - vostès
她他您们

说话
说话
说话

我们说话
你们说话
她们说话

El verb concorda amb el subjecte / 动词要与主语一致

La conjugació del verb té 6 terminacions diferents per a les 6 persones que poden ser subjecte.

PERSONA 人称

MARCA VERBAL 动词标记

Aquesta “s” és important..

no té una terminació específica 没有特定的字母

-S

dorms (present), correràs (futur),

estudiaves (passat)

-M

dormim (present), correrem (futur),

estudiàvem (passat)


-U

dormiu (present), correreu (futur),

estudiàveu (passat)

-N

dormen (present), correran (futur),

estudiaven (passat)

APUNTE S

El verb concorda amb el subjecte / 动词要与主语一致

Hi ha terminacions que es repeteixen sempre en tots els temps.

有些变位总是以同一个字母结尾。

no té una terminació específica 没有特定的字母

jo 我
tu 你
ell/a - vostè 她它他您

nosaltres 我们
vosaltres 你们
ells/es - vostès 他她它您们

SOLUCIÓ

sèieu

llegeix

parlo

cantareu

cantin

caic

entendràs

dormen

Relaciona cadascuna d’aquestes formes verbals amb la persona corresponent, hi ha formes de molts temps diferents. Després, comprova’n la solució. 将下面的动词根据人称分组。

compres

menjàvem

Activitat 4 / 第4题

Jo: caic, parlo

Tu: compres, entendràs

Ell, ella, vostè: llegeix

Nosaltres: menjàvem

Vosaltres: sèieu, cantareu

Ells, elles, vostès: cantin, dormen
La terminació de tu sempre és la -S.

La terminació de nosaltres sempre és la -M.

La terminació de vosaltres sempre és la -U.

La terminació de ells, elles i vostès sempre és la -N.

0. A quina hora vindreu?
1. Vindrem a quarts de dues.
2. Podràs arribar en aquesta hora? Sempre plegues tard de treballar.
3. Per què sempre arribes tan tard?
4. Però si soc puntual!
5. I què portem? Postres o vi?
6. Porteu les postres.
7. Portaran vi blanc, també?

SOLUCIÓ

vosaltres

nosaltres

nosaltres

tu

vosaltres

tu

Els amics del Pere parlen del dinar que hi ha avui a casa seva.

Pere的朋友们谈论今天在他家吃的午餐。
Relaciona cada frase amb la persona gramatical a què fa referència.
根据动词说出主语。

Persona:

jo

tu

ell / ella / vostè

nosaltres

vosaltres

ells / elles / vostès

ells

jo

Activitat / 第5 题

Moltes gràcies!

非常感谢

Magda Aragonès i Ros i Maria Badia Rabassa amb el suport de l'equip de Gramàtica Cognitiva del CPNL i amb la inestimable ajuda de Lourdes Miquel i Carles Vilches.


Il·lustracions : Montserrat Batlle Casanovas.

Algunes imatges extretes de freepik.es i de pixabay.com.

Material inspirat en la Gramática básica del estudiante de español (editorial Difusión) i en la Gramàtica pràctica del català (editorial Teide).

Traducció al xinès a càrrec del CNL L'Heura