Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pozdrav iz OŠ "Stjepan Radić", Imotski

Tvrđava Topana nalazi se iznad Imockog. Smištena je na velikoj stini između Modrog jezera i nogometnog stadijona „Gospin dolac“. Nastala je u 10. stoljeću, a vidljivi ostaci nastali su u vrime od 14. do 18. stoljeća. Tvrđava je dobila ime po posebnoj kuli s platformon za topove (topana). U tvrđavi se nalazi i crkva Gospe od Anđela, zaštitnice Imockog i Imocke krajne jer je 2. kolovoza 1717. Imocki oslobođen od Turaka. Ispod Topane nalazi se spomenik hrvackin braniteljima. S Topane puca lipi pogled na Imocko polje i planinu Bijakovo.


Tvrđava Topana nalazi se iznad Imotskog. Smještena je na velikoj stijeni između Modrog jezera i nogometnog stadiona „Gospin dolac“. Nastala je u 10. stoljeću, a vidljivi ostaci nastali su u vrijeme od 14. do 18. stoljeća. Tvrđava je dobila ime po posebnoj kuli s platformom za topove (topana). U tvrđavi se nalazi i crkva Gospe od Anđela, zaštitnice Imotskog i Imotske krajine jer je 2. kolovoza 1717. Imotski oslobođen od Turaka. Ispod Topane nalazi se spomenik hrvatskim braniteljima. S Topane se pruža lijepi pogled na Imotsko polje i planinu Biokovo.

Imocki skalini spajaju Bazanu (najstariji dijo Imockog) i novi dijo varuša. Sagradili su i Mlečani prid kraj 18. stoljeća. Imaju ukupno 92 skalina. Na dnu skalina nalazi se Trg Matice hrvacke di je podignut spomenik hrvackon pjesniku Tinu Ujeviću.


Imotski skalini spajaju Bazanu (najstariji dio Imotskog) i novi dio grada. Sagradili su ih Mlečani krajem 18. stoljeća. Imaju ukupno 92 stepenice. Na dnu stepenica nalazi se Trg Matice hrvatske gdje je podignut spomenik hrvatskom pjesniku Tinu Ujeviću.

Crkva sv. Frane Asiškog posvećena je 1904. godine. U njoj se nalazi pet mramorni oltara i vridna drvena propovidaonica. Uz crkvu je i franjevački samostan s vridnon arhivon i zbirkon.


Crkva sv. Frane Asiškog posvećena je 1904. godine. U njoj se nalazi pet mramornih oltara i vrijedna drvena propovjedaonica. Uz crkvu je i franjevački samostan s vrijednom arhivom i zbirkom.

Modro jezero je krško jezero pokraj Imockog. Jedno je od najlipši krški jezera u Hrvackoj. Ime je nastalo zbog modre boje vode.

Jezero se nalazi ispod Topane. Razina vode mu tokom godine oscilira pa često i skroz presuši, a unda se na njegovu dnu igra nogometna utakmica. Liti se domaći i turisti u jezeru kupaju.


Modro jezero je krško jezero pokraj Imotskog. Jedno je od najljepših krških jezera u Hrvatskoj. Ime je nastalo zbog modre boje vode.

Jezero se nalazi ispod Topane. Razina vode mu tijekom godine mijenja pa često i potpuno presuši, a onda se na njegovu dnu igra nogometna utakmica. Ljeti se domaći i turisti u jezeru kupaju.

Osnovna škola "Stipan Radić", Imocki - Prvi zapisi o školi su iz lipnja 1800. godine. Škola je imala naziv „Stalna pučka škola za mušku dicu“. 1869. otvorena je „Glavna početna učijona u Imockom“ – državna osnovna škola. 1874. u istoj zgradi otvorena je i škola za žensku dicu. 4. listopada 1911. godine sagrađena je nova školska zgrada, a 1912. godine otvara se Građanska škola koja radi do II. svickog rata. Prvi upravitelj bijo je Anđeo Bitanga. U II. svickon ratu ukida se građanska škola i uvodi gimnazija. Današnja škola osniva se 27. rujna 1956. godine – osmogodišnja škola. 1969. sagrađena je nova školska zgrada s 20 učijonica, dvoranon za tjelesni odgoj i pratećin sadržajima.


Osnovna škola "Stjepan Radić", Imotski - Prvi zapisi o školi su iz lipnja 1800. godine. Škola je imala naziv „Stalna pučka škola za mušku djecu“. 1869. otvorena je „Glavna početna učiona u Imotskom“ – državna osnovna škola. 1874. u istoj zgradi otvorena je i škola za žensku djecu. 4. listopada 1911. godine sagrađena je nova školska zgrada, a 1912. godine otvara se Građanska škola koja radi do II. svjetskog rata. Prvi upravitelj bio je Anđeo Bitanga. U II. svjetskom ratu ukida se građanska škola i uvodi gimnazija. Današnja škola osniva se 27. rujna 1956. godine – osmogodišnja škola. 1969. sagrađena je nova školska zgrada s 20 učionica, dvoranom za tjelesni odgoj i pratećim sadržajima.

Crveno jezero je krška jama ispunjena vodon u blizini Imockog. Ime mu dolazi od crveni stina na rubu jezera.

Jezero je nastalo urušavanjem svoda iznad jame. 28. rujna 2013. napravljena su nova mirenja podmornicon u kojima je utvrđena dubina od 255 metara.


Crveno jezero je krška jama ispunjena vodom u blizini Imotskog. Ime mu dolazi od crvenih stijena na rubu jezera.

Jezero je nastalo urušavanjem svoda iznad jame. 28. rujna 2013. napravljena su nova mjerenja podmornicom u kojima je utvrđena dubina od 255 metara.

Vrljika je rijeka ponornica koja protiče Imockin poljen. U njoj obitavaju ugrožene vrste - imocka gaovica (endemska vrsta) i riječni raci. U izvorišnom području Vrljike nalazi se nekoliko veći izvora (Opačac, Utopišće, Dva oka...).


Vrljika je rijeka ponornica koja protječe Imotskim poljem. U njoj žive ugrožene vrste - imotska gaovica (endemska vrsta) i riječni rakovi. U izvorišnom području Vrljike nalazi se nekoliko većih izvora (Opačac, Utopište, Dva oka...).

Bijakovo je park prirode proglašen 1981. godine. Najviši vrh je sveti Jure (1762 m). Bijakovo dili Imocki od Jadranskog mora.


Biokovo je park prirode proglašen 1981. godine. Najviši vrh je sveti Jure (1762 m). Biokovo dijeli Imotski od Jadranskog mora.

Dva oka su dva mala jezera kružnog oblika smištena iznad izvorišta rijeke Vrljike. Jezera su promjera četrdesetak metara, dubine 6-10 metara i nikada ne prisušuju. Oni su jedni od šest izvorišta rijeke Vrljike.


Dva oka su dva mala jezera kružnog oblika smještena iznad izvorišta rijeke Vrljike. Jezera su promjera četrdesetak metara, dubine 6-10 metara i nikada ne presušuju. Oni su jedni od šest izvorišta rijeke Vrljike.