Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

radovi učenika četvrtih razreda

lipanj, 2022.

Digitalni herbariji

Ishodi

Digitalna pismenost i komunikacija

Domena

C.4.1. odabire prikladan program za zadani zadatak, preporučuje ga drugima te istražuje mogućnosti sličnih programa.
C.4.2. učenik osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje i vrednuje rad.