Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

I.E.S. LA SÈNIA 2022

ANEM A l' I.E.S.

PROJECTE PIGMALIÓ

IES LA SÈNIA

EVALUACIÓ I PROMOCIÓ

ASSIGNATURES

QUÈ SAPS DE L' ESO

índEX

Vamos a jugar

Matemàtiques

Biologia i Geologia

Llengua Valenciana i Literatura

Llengua castellana i Literatura

Geografia i Història

ASSIGNATURES 1ER ESO LOMLOE

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

Tutoría

Optativa *

Anglès

Religió ò Atenció Educativa

E.FÍSICA

EPVA

Música

- Millora de la comprensió lectora i vocabulari mitjançant textos i articles de diverses disciplines- Lectura de llibres de temàtica diversa- creació de resenyes literàries en exposicions orals i/o mitjans audiovisuals, TIC, etc- Tertúlies Dialògiques i debats a partir de textos- Elaboració de booktrailers i representacions artístiques a partir d'obres llegides...

PROJECTE LECTOR O TALLER DE LECTURA:

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

Tallers de reforç

Laboratori d'arts escèniques

Taller de relacions digitals saludables

Francés

Tallers d'aprofundiment

Laboratori de creació audiovisual

OPTATIVES

- TOT APROVAT PASSA DE CURS- UNA Ò DOS ÀREES SUSPESES, PASSA AMB PENDENTS...- TRES O MÉS SUSPESES, L'EQUIP DOCENT PRENC DECISSIÓ DE PASSAR O NO... - LES ASSIGNATURES PENDENTS S'HAN DE RECUPERAR DURANT EL CURS... NO HI HA EXTRAORDINÀRIA A TOTA L'ESO

EVALUACIÓ I PROMOCIÓ

¡GRÀCIES!