Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Orientació acadèmica

2n a 3r ESO

ÍNDEX

1. Estructura

6. Consells per l'estiu

2. Matrícula en línia

3. Transport escolar

4. AFA

5. Programa reutilització de llibres

  • Ha de promocionar l’alumnat que hagi superat totes les matèries o tenguin l’avaluació negativa en 1 o 2 matèries.
  • L’alumnat que tengui l’avaluació negativa en més de 2 matèries pot repetir curs si l’equip docent acorda que aquesta mesura pot beneficiar l’alumne/a. Aquesta mesura vindrà motivada per contribuir en el seu grau de maduresa i en el progrés acadèmic de l’alumne/a.


Promoció a 2n ESO

Estructura LOMLOE 3ESO

Castellà 3 hores

Català 3 hores

Geo/hist 3 hores

Tutoria 1 hora

Matemàtiques 4 hores

Atenció edu./ religió 1 h

Física i química 2 hores

Anglès 3 hores

1 Optativa a triar entre :

Cultura clàssica II-Mús-Ed. Plàstica- Alemany
2 hores

Ed. Física 2 hores

Tecnologia i digitalització 2 h

Ed. Plàstica o Música 2 h

Biologia i geo 2 hores

Tota la informació sobre la matrícula la trobareu a la pàgina web:

http://www.iesbielmarti.cat
Termini per fer la matrícula: 13 de juny

Matrícula en línea

Transport escolar

Descarregar i emplenar el model de sol.licitud penjada a la web (pestanya secretaria-transport escolar) i enviar-ho escanejat a l’adreça de l’IES Biel Martí:

iesbielmarti@educaib.eu

Què fa l’AFA pel nostre centre?

  • Pagament de les sortides de convivència.
  • Compra de material informàtic i altres.
  • Pagament del 50% de les agendes escolars.
  • Programa de Legiland.
  • etc....

Per ser soci de l’AFA heu de descarregar el full d’inscripció, emplenar-lo i enviar-ho a: iesbielmarti@educaib.eu
*Si ja sou socis, la subscripció es renovarà automàticament

AFA IES BIEL MARTÍ

L'alumnat que ha vingut al centre a 2n d'ESO haurà de fer un pagament .
Consultar el document de la pàgina web del centre (pestanya programes-programa reut.de llibres).


Programa reutilització de llibres

VIGILEU MOLT....

Casal JOVES

Per un estiu sa

Campus esportius

MOLTES GRÀCIES