Want to make creations as awesome as this one?

TranscriptSztuczna inteligencja

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Czym jest
sztuczna inteligencja?

Sztuczna Inteligencja

1

Czym jest inteligencja

2

Definicja sztucznej inteligencji

3

Lepsza definicja sztucznej inteligencji

Co to jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (SI) jest to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, np. uczenie się czy rozumowanie.

SI umożliwia systemom technicznym postrzeganie otoczenia i rozwiązywanie problemów, np. komputer odbiera dane (za pomocą czujników - kamery), następnie przetwarza je i reaguje.

Dlaczego sztuczna inteligencja jest ważna?

 • Niektóre technologie sztucznej inteligencji istnieją od ponad 50 lat, ale dostępność ogromnych ilości danych i nowe algorytmy doprowadziły do wielkich przełomów w tej dziedzinie.
 • Sztuczną inteligencję postrzega się jako centralny element cyfrowej transformacji społeczeństwa, stała się ona również priorytetem UE.
 • Przewiduje się, że jej przyszłe zastosowania przyniosą ogromne zmiany, ale SI jest już obecna w naszym codziennym życiu.

Wyszukiwarki internetowe

Zakupy online

Samochody

Cyberbezpieczeń-stwo

Zwalczanie koronawirusa

Wykrywanie fałszywych informacji

Produkcja przemysłowa

Cyfrowi asystenci

Zastosowania sztucznej inteligencji

Edukacja

Korzyści ze sztucznej inteligencji

Wzmocnienie demokracji

Ochrona i bezpieczeństwo

 • Stosowanie kontroli zapobiegającej dezinformacji i cyberatakom;
 • Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości informacji;
 • Wspieranie różnorodnośći i otwartości, m.in minimalizując możliwość uprzedzeń w podejmowaniu decyzji.

 • Wymierzanie sprawiedliwości w sprawach karnych;
 • Ocenianie ryzyka ucieczki więźniów;
 • Zapobieganie przestępstwom i atakom terrorystycznym;
 • Wykrywanie i reagowanie na niewłaściwe zachowania online;
 • W kwestiach wojskowych wykorzystywanie do obrony.

Zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją

Niepełne wykorzystanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Nadużywanie

Nadmierne wykorzystywanie SI również jest problematyczne. Niektóre jej zastosowania i stosowania do zadań, do których się nie nadaje mogą okazać się nieprzydatne.

Odpowiedzialność

Ważnym wyzwaniem jest ustalenie, kto będzie odpowiedzialny za wyrządzone szkody, np. samochodu samosterującego.

Kto poniesie koszty szkody: właściciel, programista czy producent?
Gdyby producent był zwolniony od odpowiedzialności, mogłoby nie być zachęty do dostarczania dobrego produktu lub usługi, ale przepisy nie mogą być również zbyt surowe, bo zahamują innowacje.

Dla UE niewystarczające wykorzystanie inteligencji może oznaczać słabą realizacje programów, utratę przewagi konkurencyjnej oraz gorsze możliwości dla obywateli.

Może to wynikać z m.in. braku zaufania obywateli do SI.

Korzyści ze sztucznej inteligencji

Dla ludzi

Dla biznesu

Dla usług publicznych

 • Ulepszanie opieki zdrowotnej;
 • Ulepszanie bezpieczeństwa systemów transportu;
 • Dostosowanie usług do użytkownika;
 • Ułatwienie dostępu do edukacji, informacji i szkoleń.

 • Rozwój nowej generacji produktów i usług;
 • Zwiększenie sprzedaży;
 • Poprawa wydajności i jakości produkcji;
 • Poprawa obsługi klienta;
 • Zwiększenie oszczędzania energii.

 • Obniżenie kosztów;
 • Zaoferowanie nowych możliwości dla edukacji, energetyki, transportu publicznego i gospodarowania odpadami;
 • Poprawa zrównoważonego rozwoju produktów.

Zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją

Wpływ na miejsca pracy

Oczekuje się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji doprowadzi do likwidacji dużej liczby miejsc pracy.

Konkurencja

Gromadzenie informacji może prowadzić do zakłóceń między konkurencjami.

Przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością wiadomości mogłyby uzyskać przewagę nad konkurentami i skutecznie ich eliminować.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa

Aplikazje z SI mające kontakt z ludźmi tworzą zagrożenie, gdyż mogą być one źle zaprojektowane lub zhakowane.

Wyzwania związane z przejrzystością

Na podstawie zachowania danej osoby w internecie, sprzedawca może przewidzieć ile ona może zapłacić.

Inną kwestią związaną z przejrzystością jest to, że ludzie czasem nie wiedzą czy rozmawiają z osobą czy sztuczną inteligencją.

Inspiracje koło projektowe

1

Dzień Arduino

2

Science and Innovation Center - Film Promocyjny

3

Prezentacja projektów Szybkie prototypowanie - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Dziękuję za uwagę!

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.