Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

Els fonaments d'un nou model de biblioteques

Cuina núm. 19

Les companyes i companys de la biblioteca: “Volem evolucionar el Model de Biblioteques, ser molt més que un magatzem de llibres. Un nou model amb quatre pilars fonamentals: DESCOBRIR, APRENDRE, CREAR i COMPARTIR”.

En aquest nou model la participació i creació de comunitat és fonamental
Com podem crear comunitat?

 • Espai de coneixement
 • Temple del saber
 • Servei públic cultural
 • Ordre, silenci, estudi
 • Estricte, amb moltes normes
 • Molt vinculat a les etapes de la vida

1

Percepció sobre les biblioteques

 • Digitalització accelerada (la pandèmia)
 • Canvi en la relació amb la ciutadania
 • Noves formes de consum (individualitzat)
 • Utilització de dispositius propis
 • Envelliment de la població
 • Davallada d l'ús del servei de préstec

2

Context actual

Canviar l'esquema mental

 • Flexible, personalitzat
 • Servei participatiu
 • Treball relacional

3

Què podem fer per canviar la percepció i evolucionar cap al nou model de biblioteques?

 • Repensar els espais, amb zones per un ús més tradicional i altres per nous usos més relacionals. (la distribució actual no facilita la relació entre persones)
 • Incorporar la música als espais exteriors
 • Sortir a altres espais, a altres serveis…
 • Adaptar els horaris a la ciutadania i als nous usos

4

Per on comencem?

NECESSITATS:

 • Saber què necessita la comunitat
 • Identificar grups que ja són usuaris
 • Crear sentiment de pertinença, vincle...
 • Ser un agent més en els plans comunitaris

Preveure canvis de llarg recorregut, amb objectius

 • clars
 • compartits
 • perdurables en el temps
 • insistents

 • Donar-se a conèixer dins de l'organització
 • Buscar nous participants interns en els projectes de la biblioteca
 • Cohesionar l'oferta per donar resposta conjunta a les necessitats de la comunitat

Canviar la relació interna amb la resta de serveis de l’Ajuntament. Governança

 • Plans comunitaris
 • Programació conjunta
 • Formar par de la gestió

 • Coordinar-se amb les xarxes de la comunitat
 • Obrir el projecte a les entitats