Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Orientació acadèmica

4 eso a 1r Batx

Estructura 1R batx

 • Castellà 3 hores

 • Català 3 hores

 • Educació física 3 hores

 • Tutoria 1 hora

 • Matemàtiques 3 hores ( Batx Científic)
 • Mat. aplicades a les C. Socials 3 hores ( Batx Social)
 • Llatí 3 hores ( Batx humanístic)
 • Matemàtiques generals 3 hores (Batx general)


 • Anglès 3 hores

Matèria de modalitat: a triar 1 entre :

 • Filosofia hores

MAtèries COMUNS

 • Treball de recerca 2 hores

 • Religió/??? 1 hora

ÍNDEX

1. Estructura

7. Consells per l'estiu

2. Titulació

3. Matrícula en línea

5. AFA

4. Documentació

6. Viatge 4ESO

Batx Científic- tecnològic

Troncal opció Específiques i troncals Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Biologia 2 Química 2 Física 2 Dibuix tècnic 2 TIC 2 Religió 2 Tecnologia industrial 2 * Cultura audiovisual 2 Fonaments d’administració i gestió Psicologia Alemany 2

Batx Humanístic- Social

Batx General

BATXILLERAT PER BLOCS ( 3 ANYS)

 • Titularà l’alumnat que hagi superat totes les matèries o tengui l’avaluació negativa en una o dues matèries.

 • Si no es reuneix aquest requisit l’equip docent haurà de considerar la decisió de titulació valorant el grau d’assoliment dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau.

Titulació 4t ESO

Matrícula en línea Batxillerat

Tota la informació sobre la matrícula la trobareu a la pàgina web:http://www.iesbielmarti.catTermini per fer la matrícula:
12 de juny

Per tal de fer la matrícula necessitareu la següent documentació:

 • Pagament matrícula batx: informació pàgina web. (guardar justificant)
 • Pagament AFA- model pàgina web: ampa@iesbielmarti.cat.

Dates 1 de juliol a 20 de juliol

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

LLibres de text Batxillerat

El llistat de llibres/ materials sortirà a la pàgina web a principi de juliol

Què fa l’ AFA pel nostre centre?


 • Pagament de les sortides de convivència.
 • Compra de material informàtic i altres.
 • Pagament del 50% de les agendes escolars.
 • etc....
Per ser soci de l’AFA heu de descarregar el full d’inscripció, emplenar-lo i enviar-ho a: iesbielmarti@educaib.eu

AFA IES BIEL MARTÍ

IES FERRERIES: 10h

PARADA BUS ES MERCADAL: 10:15H

viatge 4eso

MEDICAMENT

ROBA CÒMODE

50-80 EUROS

25 KG BODEGA

10 KG EN MÀ

MENJAR 1r DIA

CLIMATOLOGIA

BONIFICACIONS

MOLTES GRÀCIES