Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MEĐIMURJE

Presenting My

2

1

4

GEOGRAFSKA OBILJEŽJA

- Panonska nizina i istočne Alpe

- sjeverni krajnji dio Hrvatske

- Gornje Međimurje i Donje Međimurje

- rijeke Mura i Drava

- graniči s Mađarskom i Slovenijom


RELJEF

- blagi brežuljci( Gornje Međimurje)

- ravnice ( Donje Međimurje)

-tlo crnica

KLIMA

- topla ljeta, hladne zime

- bogato vlagom tijekom cijele godine


MOHOKOS- najviši vrh (344m nadmorske visine)


- rijeka Mura - rijeka Drava


STANOVNIŠTVO


- najgušće naseljeni dio Hrvatske
- prevladavaju Hrvati
- Broj stanovnika ( 2021.g.) : 105 863

Međimurska županija


GRADOVI, NASELJA I OPĆINE

Gradovi: Čakovec, Mursko Središće, Prelog

Naeslja: Nedelišće, Novo Selo Rok, Kuršanec, Pleškovec, Mačkovec

Općina: Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Domašinec, Goričan, Belica, Selnica, Donji Vidovec, Štrigova, Pribislavec


GRAD ČAKOVEC

- sjeverna Hrvatska

- " Aquama"- grad vode

- dobio ime po Dimitriju Caku - Čakijeva utvrda

- poznat po tekstilnoj industriji

- brzi razvoj grada - Zrinski

- sjedište Međimurske županije


- Utvrda Zrinski- Stari grad Zrinski


PRELOG

- rijeka Drava

- središte Donjeg Međimurja

- dobio ime prema hrvatskoj riječi vlak tj. kajkavskoj riječi prevlačiti

- trgovina, ugostiteljstvo, poljoprivrda...

- željezno doba- plemena Panona i Sereta

- Matija Korvin(15.st)

- grofovi Zrinski


MURSKO SREDIŠĆE

- " Grad rudara"

- najsjeverniji grad u Hrvatskoj

- najstariji i najmanji grad u Međimurskoj županiji

- rudarstvo, tekstilna industrija, poljoprivreda...

- rijeka Mura


POVIJEST

- prvi ljudski tragovi na ovom području - mlađe kameno doba

- željezno doba - Kelti i Panoni

- bio vojni značaj Beča i Istanbula ( Carigrada)

- vlast Zrinskih ( 16.st. - 17.st.)

- Nikola Zrinski i Petar Zrinski

NARODNA NOŠNJA MEĐIMURJA

TRADICIONALNI OBIČAJI

  • Čehara

  • pletenje torbica od komušine


- izrada košara od šiba

HRANA

- Hlandetina

- Međimurska gibanica

- Pretepena juha

- Čurke z dinstanim zeljem

IZVORI

- https://narodni.net

- https://www.enciklopedija.hr

- https://medimurje.info

- https://www.visitmedimurje.com

- https://mmc.hr

3

2

1

4

HVALA NA PAŽNJI

Antonela Knežević
8.a, OŠ Vrpolje