Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Projekt Erasmus KA210

Państwa partnerskie: Słowenia i Turcja

Maj 2022- Lipiec 2023 (15 miesięcy)

Mówimy STOP
marnotrawstwu

Główne tematy i cele projektu

Zapobieganie zmianie klimatu i ochrona środowiska
Rozwój kompetencji kluczowych
Rozwój umiejętności ekologicznych (GREEN SKILLS)


Projekt wspiera użycie innowacyjnych praktyk, aby sprawić by uczniowie i kadra nauczycielska podjęli działania i zapoczątkowali zdecydowane zmiany takie jak: oszczędzanie i zmniejszenie eksploatacji źródeł energii, zmniejszenie ilości odpadów oraz podjęcie działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zaplanowane działania będą miały na celu:

zachęcić uczestników projektu do zgłębiania wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska

wymieniać doświadczenia związane z ekologią z krajami partnerskimi

podejmować dyskusje na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem

wdrażać rozwiązania ekologiczne w środowisku lokalnym

Szkoły Partnerskie

Słowenia, Cancova- Koordynator Projektu

Turcja, Balikesir

Mobilność uczniów i nauczycieli- harmonogram

Pierwsza
mobilność-
Polska
GRUDZIEŃ
2022

Druga
mobilność-
Słowenia
KWIECIEŃ
2023

Trzecia
mobilność-
Turcja
CZERWIEC
2023

W każej mobilności uczestniczy grupa projektowa- 7 uczniów i 3 nauczycieli
(10 osób z każdego kraju).
Szkoła goszcząca planuje harmonogram aktywności wokół jednego głównego tematu oraz prezentacji szkoły jako proekologicznej

Tematy

zmiana klimatu

zrównoważony rozwój

ekologia

energia

zero waste

ekologiczna
szkoła

sit amet

redukcja
odpadów

zielone
praktyki

woda

Rodzaje planowanych aktywności

warsztaty

wystawy ekologiczne

drama

studium przypadku

okrągły stół

wywiady

wycieczki

Profil ucznia

wiek: 12-15

interesuje się tematyką ochrony

środowiska

wyróżnia go bardzo dobra znajomość języka

angielskiego

wykazuje wysoką motywację, pragnie rozwijać

umiejętności społeczne i interkulturowe

ma doświadczenie w międzynarodowych projektach

etwinning

Budżet projektu to
60.000 euro
w tym 19.583 euro dla naszej placówki

Lorem ipsum dolor sit amet 82% adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet 82% adipiscing.

Lorem ipsum

7% adipiscing.

Lorem ipsum

82% adipiscing.

33%

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur adipiscing elit.

38%

62%

VS

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur adipiscing elit.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im Powstania Warszawskiego w Warszawie