Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

NORMATIVA

RESERVA

INICIO

OpenSpace

INFORMACIÓN

CAPACITACIÓN

EQUIPAMIENTO

FORMULARIOS

ES |

EU

Open space en un servicio para fomentar el aprendizaje basado en la actividad, donde la comunidad universitaria puede crear y desarrollar trabajos, compartir conocimiento y explorar nuevas tecnologías.

¿para quién?

¿cómo PUEDO UTILIZARLO?

El uso puede ser individual y colectivo. El acceso al espacio es libre, pero es necesario:

Respetar el mobiliario y las instalaciones y dejar la sala en perfectas condiciones para el siguiente uso. Ser responsable del material y devolverlo en las mismas condiciones en que se te ha prestado. Comunicar al personal de la biblioteca cualquier anomalía o mal funcionamiento del equipamiento.

Hacer un curso de capacitación para el uso de las impresoras 3D y la cortadora láser. Solicítalo a través de este formulario o en el mostrador.

Compromisos

ES |

EU

Dirigido a toda la comunidad universitaria.

HORARIO

de 8 a 20:30 horas

Correo-e

biblioteca.openspace@unavarra.es

biblioteca.openspace@unavarra.es

TELÉFONO

948 16 62 43

INFORMACIÓN

CAPACITACIÓN

EQUIPAMIENTO

FORMULARIOS

Identificarse en el mostrador para el préstamo de taquillas, herramientas y equipamiento.

INFORMACIÓN

CAPACITACIÓN

EQUIPAMIENTO

FORMULARIOS

ES |

EU

Para utilizar el espacio de trabajo y el equipamiento tienes que hacer un curso de capacitación de 45 minutos aproximadamente.El curso lo imparte el personal de atención del open space y contiene: Cuestiones de funcionamiento general del espacio: reservas de equipamiento, cuestiones de seguridad, mantenimiento y limpieza del espacio.Uso de las impresoras 3D y cortadora láser

Conocer +

Conocer +

Conocer +

formulario

PRISMA A

PRISMA B

TAQUILLAS

PANTALLAYZONA DE PRESENTACIONES

ZONA CO-WORKING

ES |

EU

INFORMACIÓN

CAPACITACIÓN

EQUIPAMIENTO

FORMULARIOS

PANTALLA Y ZONA DE PRESENTACIONES Dispones de una zona para presentaciones con pantalla. Puedes presentar proyectos, ideas, etc. reservando este espacio con hasta una semana de antelación a través del formulario web. Si el evento requiere cerrar este espacio, indícalo en el formulario.

PRISMA A. IMPRESORAS 3D Utiliza siempre este software (disponible en español, francés e inglés): PrusaSlicer El préstamo lo tienes que solicitar en el mostrador indicando el tiempo de impresión. El personal podrá retirar el material cuando la impresión termine y parar la impresora si la impresión se rompe.

PRISMA A. CORTADORA LÁSER Utiliza siempre este software: LightBurn Software. Videotutoriales El préstamo lo tienes que solicitar en el mostrador indicando el tiempo de uso (máximo una hora). Te tienes que quedar todo el tiempo que dure su uso. El material te lo proporcionará la biblioteca. No puedes traer material externo.

PRISMA B Dispones de equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico. Para utilizarlo solicítalo en el mostrador.

TAQUILLAS Solicítala en el mostrador y utilízala exclusivamente para guardar el material con el que estás trabajando en el maker. Se prestan por horas (máximo 5 horas diarias) y por días (máximo de 7 días).

ZONA CO-WORKING Para los trabajos colectivos dispones de un espacio de acceso libre equipado con mesas, sillas y pizarras con ruedas.

ES |

EU

INFORMACIÓN

CAPACITACIÓN

EQUIPAMIENTO

FORMULARIOS

ES |

EU

INFORMACIÓN

CAPACITACIÓN

EQUIPAMIENTO

FORMULARIOS

NORMATIVA

RESERVA

INICIO

OpenSpace

ES |

EU

INFORMAZIOA

GAIKUNTZA

EKIPAMENDUA

FORMULARIOAK

Open space-a jardueretan oinarritutako ikaskuntza sustatzeko zerbitzu bat da. Bertan, unibertsitateko komunitateak lanak sortzen eta garatzen ahal ditu, ezagutza partekatu dezake eta teknologia berriekin trebatzeko aukera dauka

Norentzat da?

Nola erabili dezaket?

INFORMAZIOA

GAIKUNTZA

EKIPAMENDUA

Erabilera indibiduala eta kolektiboa izan daiteke.Sarbidea librea da, baina honako balditzak beteta:

Altzariak eta instalazioak errespetatzea eta aretoa hurrengo erabileretarako baldintza onetan uztea. Materiala arduraz erabiltzea eta maileguan emandako baldintza berberetan itzultzea.Liburutegiko langileei ekipamenduaren edozein anomalia edo funtzionamendu desegokiren berri ematea.

FORMULARIOAK

Harrera-mahaian identifikatu armairuak, erremintak eta ekipamendua maileguan hartzeko. 3D inprimagailuak eta laser ebakigailua erabiltzeko gaikuntza ikastaro bat egitea. Eskatu ezazu inprimakiaren bidez edo harrera-mahaian bertan.

Konpromisoak:

ES |

EU

Unibertsitateko komunitate osoari zuzenduta dago.

ORDUTEGIA

8:00 – 20:30 h

Helbide elektronikoa

biblioteca.openspace@unavarra.es

biblioteca.openspace@unavarra.es

TELEFONO

948 16 62 43

ES |

EU

Lan-espazioa eta ekipamendua erabiltzeko, trebakuntza ikastaro bat egin behar duzu, 45 minutukoa gutxi gorabehera.Ikastaroa open space-ko arretako langileek ematen dute eta honakoa azalduko dizute: Aretoaren funtzionamendu orokorrari buruzko aferak: ekipamenduen erreserbak eta segurtasun, mantentze eta garbiketa kontuak. 3D inprimagailuen eta laser ebakigailuaren erabilera

formularioA

INFORMAZIOA

GAIKUNTZA

EKIPAMENDUA

FORMULARIOAK

+ Jakitea

+ Jakitea

+ Jakitea

A PRISMA

B PRISMA

Armairuak

Pantaila eta aurkezpenen gunea

CO-WORKING GUNEA

ES |

EU

INFORMAZIOA

GAIKUNTZA

EKIPAMENDUA

FORMULARIOAK

Pantaila eta aurkezpenen gunea Gune bat duzu pantailan aurkezpenak egiteko. Web inprimakiaren bidez gune honen erreserba eginez (astebete lehenago gehienez) proiektuak, ideiak eta abar aurkezten ahal dituzu. Gertaerarako gunea ixtea behar baduzu, inprimakian adieraz ezazu.

A PRISMA. 3D INPRIMAGAILUAK Erabili beti honako software hau (gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez dago): PrusaSlicer Mailegua harrera-mahaian eskatu behar duzu, inprimatzeko zenbat denbora beharko duzun adieraziz. Langileek materiala kendu ahal izanen dute inprimaketa bukatzen denean, eta baita inprimagailua gelditu ere inprimaketa hausten bada.

A PRISMA. Laser ebakigailua Erabili beti honako software hau: LightBurn Software. Bideotutorialak Mailegua harrera-mahaian eskatu behar duzu, zenbat denbora beharko duzun adieraziz (gehienez ordu bat). Erabilerak irauten duen denbora guztian gelditu behar duzu bertan. Te tienes que quedar todo el tiempo que dure su uso. Materiala liburutegiak emanen dizu. Ezin duzu kanpoko materialik ekarri.

B PRISMA Ekipamendu elektrikoa, elektronikoa eta mekanikoa duzu. Erabiltzeko, eskatu harrera-mahaian.

Armairuak Eskatu harrera-mahaian eta erabili soilik maker-ean lantzen ari zaren materiala gordetzeko. Orduka eta egunka utziko dira (gehienez 5 ordu egunean eta gehienez 7 egunetarako).

CO-WORKING GUNEA Talde-lanetarako, sarrera libreko gune bat duzu, mahai, aulki eta gurpildun arbelez hornitua.

ES |

EU

INFORMAZIOA

GAIKUNTZA

EKIPAMENDUA

FORMULARIOAK