Want to make creations as awesome as this one?

Digitalna razglednica učenika OŠ "Stjepan Radić", Božjakovina

Transcript

Pozdrav iz
OŠ „Stjepan Radić", Božjakovina

1312. godine ukida se templarski red i „Zemlju sv. Martina” preuzimaju Ivanovci koji su u Hrvatskoj poznati kao Božjaci. 1528. ime Božjakovina prvi se put spominje u dokumentima. Tijekom 16. stoljeća velikaške obitelji Tahi i Zrinski sporile su se oko vlasništva nad posjedom Božjakovina. 4.10.1590. Turci su spalili i opustošili Božjakovinu i okolicu.


Leta gospodnjega 1312.godine vukinut je templarski red i „Zemlu sv.Martina" preuzeli su Ivanovci, poznateši vu Hrvacke pod imenom Božjaki. 1528.godine ime Božjakovina spominja se po prvi put v dokumentem. Za vreme 16.stoletja poznate velikaške familije Tahi i Zrinski svadili su se oko vlasništva nad imajnem Božjakovina. 4.10.1590.godine Turki su opustošili i vužgali Božjakovinu i okolicu.

Župna crkva sv. Brcka sagrađena je u 13. stoljeću, ali se prvi put spominje u 15. stoljeću kada nastaje župa sv. Brcka.

Crkva je do 18. stoljeća nekoliko je puta nadograđivana.


Župna cirkva sv. Brcka zgrađena je vu 13.stoletju, al se po prvi put zajnu čulo vu 15.stoletju, gda je nastala župa sv. Brcka. Do 18.stoletja cirkva je nadograđivana više put.

Dvorac grofova Draškovića u Božjakovini sagrađen vjerojatno u drugoj polovici 18. stoljeća.

Juraj V. Drašković (1773.-1849.) – tri desetljeća je upravljao Božjakovinom kao uspješnim poljoprivrednim posjedom.

Njegovi sinovi dijele posjed - Teodor preuzima posjede u Dugom Selu, a Stjepan preuzima Božjakovinu.


Dvorec grofova Draškovića vu Božjakovini zgrađen je vu druge polovice 18.stoletja. Juraj V. Drašković vodil je Božjakovinu kak preštimani poloprivredni posed oko 30 let. Njegvi sini su podelili imajne - Teodor je zel imajna vu Dugom Selu, a Stjepan vu Božjakovini.

Ivan Nepomuk Drašković (1805.-1856.) – svećenik, sin Jurja V. Draškovića – uz pomoć brckovljanskog župnika Nikole Havličeka osniva 1847. pučku školu u Brckovljanima. Oporučno je sav svoj imetak ostavio dobrotvornim ustanovama, Matici hrvatskoj, ali i brckovljanskoj školi. Nova škola u Božjakovini sagrađena je 1990. godine.


Ivan Nepomuk Drašković svećenik , sin Jurja V. Draškivića osnoval je 1847. pučku školu vu Brckovljanima vuz pomoć brckovečkega župana Nikole Havličeka. Vu svoje oporuke sev imetek ostavil je sačkovem dobrotvornem ustanovam, Matici hrvatskoj i brckovljanske škole. Nova škola vu Božjakovini zgrađena je 1990.