Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Projekt
Životne zajednice
travnjak, šuma, kopnene vode, more

u sklopu Projekta uz čitanje riječi rastu 2

4.b razred
oš "August šenoa", Osijek

učiteljica ana vuksanović

svibanj, 2022.

Sadržaj

TRAVNJAK

ŠUMA

KOPNENE VODE

MORE

DIORAME ŽIVOTNIH ZAJEDNICA

LIKOVNI RADOVI - KUKAC

FESTIVAL ZNANOSTI - FAUNA TLA

UPUTE ZA UČENIKE

SLIKOVNI HERBARIJ

ŽIVOTNI CIKLUSI

HRANIDBENI LANCI

IZLOŽBA RADOVA

Upute za učenike

BILJKE TRAVNJAKA

DORA I MARITA - PLAKAT

ŽIVOTINJE TRAVNJAKA

iVONA I PETRA - PREZENTACIJA

BILJKE U ŠUMI

KATARINA I MATEJ - PREZENTACIJA

BILJKE U ŠUMI

KATARINA I MATEJ - PREZENTACIJA

BILJKE U ŠUMI

KATARINA I MATEJ - PREZENTACIJA

ŽIVOTINJE U ŠUMI

KARLO I LOVRO - PLAKAT

ŽIVOTINJE UZ I U KOPNENIM VODAMA

filip i ana marija - PLAKAT

BILJKE UZ I U MORU

DANIJEL I FRAN - PREZENTACIJA

BILJKE UZ I U MORU

DANIJEL I FRAN - PREZENTACIJA

BILJKE UZ I U MORU

DANIJEL I FRAN - PREZENTACIJA

BILJKE UZ I U MORU

DANIJEL I FRAN - PREZENTACIJA

ŽIVOTINJE UZ I U MORU

REA I KATJA - PREZENTACIJA

ŽIVOTINJE UZ I U MORU

REA I KATJA - PREZENTACIJA

ŽIVOTINJE UZ I U MORU

REA I KATJA - PREZENTACIJA

DIORAME

VIDEO

SLIKOVNI HERBARIJ

ŽIVOTNIH ZAJEDNICA

ŽIVOTNI CIKLUSI

BILJKE

ŽIVOTNI CIKLUSI

ŽIVOTINJE

HRANIDBENI LANCI

ŽIVOTNIH ZAJEDNICA

LIKOVNI RADOVI

KUKAC

KOMPOZICIJA BOJA I OBLIKA

PASTEL

VIDEO

LIKOVNI RADOVI

LIVADSKO CVIJEĆE

CRTE PREMA ZNAČENJU, POZITIV-NEGATIV

TUŠ, BIJELA TEMPERA

IZLOŽBA