Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tryby Warunkowe w języku angielskim

Start!

great

Czym są tryby warunkowe?

Tryby warunkowe w języku angielskim to zdania warunkowe opisujące sytuację, w której spełnienie danego warunku powoduje określony rezultat. Istnieją cztery tryby warunkowe. Każdy z nich jest używany w inny sposób i w innych sytuacjach.

Warunek w takich zdaniach jest wprowadzany za pomocą różnych słów. Najczęściej używane to if (jeżeli), when (kiedy) oraz unless (jeżeli nie)

0

O conditional

Zerowy tryb warunkowy

0 Tryb warunkowy

Trybu zerowego używamy, mówiąc o faktach, prawach natury oraz rzeczach, które zawsze się dzieją, jeśli pewne warunki są spełnione, są pewne i jedna informacja wynika z drugiej (np. fakty naukowe). Nie ma tu znaczenia czas.

If + Present Simple, Present Simple

Budowa

Warunek

Konsekwencja

0 Tryb warunkowy - Przykłady użycia

 • If you heat water to 100 degrees, it boils. (Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się)

 • When I feel happy, I sing my favourite song. (Kiedy jestem szczęśliwy, śpiewam moją ulubioną piosenkę)

 • If you add three and two, you get five. (Jeżeli dodasz trzy do dwóch, otrzymasz pięć)

 • If you mix red and blue, you get violet. (Jeśli zmieszasz czerwony i niebieski, otrzymasz fiolet)

1

1 conditional

Pierwszy tryb warunkowy

1 Tryb warunkowy

Pierwszego trybu warunkowego używamy mówiąc o możliwości wykonania pewnej czynności lub wystąpienia zdarzenia w teraźniejszości lub przyszłości. Używając tego trybu warunkowego, wyrażamy duże prawdopodobieństwo wystąpienia zarówno warunku jak i konsekwencji.

If + Present Simple, Future Simple

Budowa

Warunek

Konsekwencja

1 Tryb warunkowy - Przykłady użycia

 • If you are ill, you won't go to school. (Jeśli jesteś chory, nie pójdziesz do szkoły)

 • If I pass the exam, I will get to the university. (Jeżeli zdam egzamin, dostanę się na studia)

 • If you take this medicine, you will feel much better. (Jeżeli zażyjesz to lekarstwo, poczujesz się znacznie lepiej)

2

2 conditional

drugi tryb warunkowy

2 Tryb warunkowy

Drugiego trybu warunkowego używamy mówiąc o konsekwencjach, które wydarzyłyby się w przyszłości, gdyby w teraźniejszości został spełniony pewien warunek. Sytuacje opisywane w tym trybie mają niewielką albo żadną szansę na wydarzenie.

If + Past Simple, would + bezokolicznik

Budowa

Warunek

Konsekwencja

2 Tryb warunkowy - Przykłady użycia

 • If I could turn back time, my life would be totally different. (Gdybym mógł cofnąć czas, moje życie byłoby zupełnie inne)

 • If I had a lot of money, I would go on a trip around the world. (Gdybym miał dużo pieniędzy, pojechałbym na wycieczkę dookoła świata)

 • If I were you, I would buy a new car. (Gdybym był tobą, kupiłbym nowy samochód)

3

3 conditional

trzeci tryb warunkowy

3 Tryb warunkowy

Trzeci tryb warunkowy stosujemy, mówiąc o sytuacjach, które mogłyby się wydarzyć w przeszłości gdyby zaistniały odpowiednie warunki. Tryb ten jest często używany do wyrażenia krytyki lub żalu z powodu niewykorzystanej szansy.

If + Past Perfect, would have + czasownik w III formie

Budowa

Warunek

Konsekwencja

3 Tryb warunkowy - Przykłady użycia

 • If you had come earlier, I wouldn't have had to wait for you so long. (Gdybyś przyszedł wcześniej, nie musiałbym tak długo na ciebie czekać)

 • If we had studied harder, we would have passed our exams . (Gdybyśmy się więcej uczyli, zdalibyśmy te egzaminy)

 • If they had taken a taxi to get to the station, they wouldn't have missed their train. (Gdyby wzięli taksówkę na dworzec, nie spóźniliby się na pociąg)

Dziękuję za uwagę!