Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Orientació acadèmica

1r Batx a 2n batx

ÍNDEX

2. Estructura 2n batx

6. I després del Batxillerat

10. Per un estiu sa

9. AFA

5. Titulació 2n batx

8. Matrícula en línea

3. BATX CT

4. BATX HS

7. Proves PBAU

1. Criteris promoció a 2n curs 21-22

L’alumnat de 1r de batxillerat ha de promocionar quan hagi superat totes les matèries o tengui l’avaluació negativa d’un màxim de dues assignatures


Criteris promoció a 2n batxillerat

Estructura 2n batx

Castellà 3 hores

Català 3 hores

Història d'Espanya 3 hores

Tutoria 1 hora

Matemàtiques 4 hores ( Batx Científic)

Mat. aplicades a les C. Socials 4 hores ( Batx Social)
Llatí 4 hores ( Batx humanístic)

Anglès 3 hores

Matèria de modalitat: a triar 1 entre :

Història de la Filosofia 3 hores

MAtèries troncals

Batx Científic- tecnològic

Troncal opció Específiques i troncals Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Biologia 2 Química 2 Física 2 Dibuix tècnic 2 TIC 2 Religió 2 Tecnologia industrial 2 * Cultura audiovisual 2 Fonaments d’administració i gestió Psicologia Alemany 2

Batx Humanístic- Social

Troncal opció Específiques i troncals Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Biologia 2 Química 2 Física 2 Dibuix tècnic 2 TIC 2 Religió 2 Tecnologia industrial 2 * Cultura audiovisual 2 Fonaments d’administració i gestió Psicologia Alemany 2

 • Per obtenir el títol de batxillerat s'han de tenir aprovades TOTES les assignatures de 1r i 2n per tenir el títol de BATXILLERAT i poder fer les proves PBAU
 • Es pot repetir 2n de batx fent NOMÉS les assignatures suspeses, o sigui fent SOLTES.

titulació 2n batxillerat

Què puc fer en acabar 2n de batx?


 • PBAU i accés a estudis de Grau Universitaris
 • Cicle Formatiu de Grau Superior

PROVES PBAU

 • Bloc accés (obligatori)
 • Història d'Espanya
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Anglès
 • Matèria de modalitat cursada:

Matemàtiques II- per a la modalitat de Ciències
Llatí II - per a l’itinerari d’Humanitats
Mat.Aplicades a les Ciències Socials II- per a l’itinerari de Ciències Socials


PROVES PBAU

 • Bloc Admissió (pujar nota)
 • És voluntari
 • Es poden examinar d'un màx. de 3 matèries de modalitat
 • La qualificació ha de ser major a 5.
 • Mirar universitats per saber assignatures que ponderen
 • Matèries que poden fer:
Biologia, química, cultura audiovisual 2, dibuix tècnic 2, física, economia de l’empresa, geografia, història de l’art, història de la filosofia, llatí 2, mats 2, macs2…

Nota Admissió


 • Si un alumne té un 7,5 de batxillerat i un 7,2 del Bloc d’accés de la PBAU i de les dues assignatures que ponderen per a aquests estudis té un 7 (pondera 0,1) i un 9 (pondera 0,2), tindrem:

60% de 7,5 + 40% de 7,2= 4,5 + 2,88 = 7,38
A aquesta nota se li sumen (7 x 0,1) + (9 x 0,2), amb la qual cosa la nota final serà: 7,38 + 0,7 + 1,8= 9,88Tota la informació sobre la matrícula la trobareu a la pàgina web:

http://www.iesbielmarti.cat
Termini per fer la matrícula: 12 de juny

PAGAMENT MATRÍCULA
Mirar web: secció pagaments.
El pagament s'ha de fer abans de 20 de juliol

Matrícula en línea

Què fa l’AFA pel nostre centre?

 • Pagament de les sortides de convivència.
 • Compra de material informàtic i altres.
 • Pagament del 50% de les agendes escolars.
 • Sessions d'acompanyament a l'alumnat de 2n de batx.
 • etc....

Per ser soci de l’AFA heu de descarregar el full d’inscripció, emplenar-lo i enviar-ho a: iesbielmarti@educaib.eu

AFA IES BIEL MARTÍ

VIGILEU MOLT....

Casal JOVES

Per un estiu sa

Campus esportius

Fer feina

Campus científic-humanistic

MOLTES GRÀCIES