Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

מגזין סוף השבוע

כיתה ה 1

יום שישי

כו' באייר
התשפ״ב
27/5/2022

#00041

שבוע 41

בשבוע הבא

? מה היה השבוע

? מה למדנו השבוע

בשיעורי מתמטיקה - התמקדו בחילוק ארוך של עשרות מאות . .
במדעים - למדנו על זיהום הים
בשפה - המשכנו עבודה כתיבת חוויה

הורים יקרים
שבוע מלא בפעילויות לימודיות וחווייתיות עבר עלינו. עבדנו בקבוצות וכיחידים, בספרי הלימוד ועם המחשבים והעשרנו את עולמינו ואת ידיעותינו בתחומי הדעת השונים.
היום נערך בביה"ס שוק "קח-תן" – הילדים נהנו מאוד!
בימים אלו אנו נערכים לשני אירועים: אירוע העשור לביה"ס ומסיבת הסיום הכיתתית. הילדים מתרגשים מאוד להופיע בפניכם בשני מעמדים מרגשים אלו.

בשיעורי כישורי חיים: בהמשך בשבועות האחרונים התקיימו מפגשים בנושא גיל ההתבגרות והתפתחות מינית בריאה. המפגשים נערכו במסגרת כיתתית ובמסגרת קבוצות קטנות – בנים ובנות בנפרד, בכדי להקל על התלמידים ולאפשר סביבה בטוחה ושיח פתוח.

# ביום שני הקרוב 30.5 יסתיים יום הלימודים בשעה 13:00 עקב התארגנות להפגנת המורים.
# אירוע "עשור לבי"ס המשתלה" יתקיים ביום חמישי 2.6 בין השעות 18:30-20:30 – רצ"ב הזמנה.
# מסיבת סיום כיתתית תתקיים בכיתתנו ביה"ס ביום שישי 24.6 בשעה 10:30 בהשתתפות ילד.ה והורה – אנא שריינו מועד זה.