Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Фізика і Екологія

Відео доповідь

Роботу зробила Товстенко Світлана 9-В

Типи забруднень
Види забруднень

Типи та види забруднення довкілля

Природні

Антропогенні

1. Хімічне

2. фІЗИЧНЕ
3. мЕХАНІЧНЕ

Subtitle here

сМІТТЯ В ОКЕАНІ

сМОГ У МЕГАПОЛІСАХ

Джерела теплового забруднення: Теплотраси, підземні газопроводи, теплоелектростанції. Для роботи промисловості, транспорту, отримання електричної енергії, опалювання приміщень людство спалює величезну кількість вугілля, нафти та газу


Теплове забруднення

Джерела шумового забруднення
●Транспорт
●Промисловість

Шумове забруднення атмосфери

Крім радіоактивного забруднення місцевості, до зовнішніх джерел радіоактивного випромінювання належать: космічне випромінювання, сонячна радіація та гірські породи фосфоритів, сланців, уранових руд, родовищ мінеральних джерел

Радіоактивне (радіаційне) забруднення

  • руйнує клітини організму
  • впливає на спадковість
  • ушкоджує молекули ДНК, що призводить до злоякісних пухлин
  • спричиняє променеву хворобу

Негативний вплив:

У помешканнях електромагнітні поля створюють: радіоапаратура, телевізори, холодильники тощо, що має певну небезпеку

Електромагнітне забруднення

дякую за УВАГУ