Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

4t LOMCE

Estructura 4t eso

El 4t d’ESO s’estructura en dues opcions:

 • Opció 4t d’ESO acadèmic: Va enfocat a l’alumnat que té l’objectiu de continuar estudis posteriors de tipus acadèmic, com el batxillerat i estudis universitaris.

 • Opció 4t d’ESO aplicat: Va dirigit a l’alumnat que té l’objectiu de continuar estudis de formació professional de grau mitjà i grau superior.


 • CATALÀ: 3,5 h
 • CASTELLÀ: 3,5 h
 • ANGLÈS: 3 h
 • GEOGRAFIA-HISTÒRIA: 3 h
 • EDUCACIÓ FÍSICA : 2 h
 • VALORS ÈTICS O RELIGIÓ: 1 h
 • TUTORIA: 1 h

matèries comunes

Tot l’alumnat ha de triar 1 assignatura, que tindrà una càrrega de 3 hores per ordre de preferència:

 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.
 • Filosofia.
 • Música.
 • Alemany.
 • Tecnologia de la informació i la comunicació.

matèries específiques

S’ha de triar 1 BLOC d’assignatures troncals:

 • BIOLOGIA I GEOLOGIA: 3h
 • FÍSICA I QUÍMICA: 3h

 • LLATÍ: 3h
 • ECONOMIA :3h
*Itineraris perfilats per fer Batxillerat

Troncals acadèmic

troncals aplicat

S’han de triar 2 de les següents assignatures troncals per ordre de preferència:


 • CIÈNCIES APLICADES: 3h
 • TECNOLOGIA: 3h
 • INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL: 3h

*Itinerari perfilat per fer un Grau Mitjà