Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Orientació acadèmica

1r a 2n ESO

ÍNDEX

1. Estructura

6. Consells per l'estiu

2. Matrícula en línia

3. Transport escolar

4. AFA

5. Programa reutilització de llibres

Ha de promocionar l’alumnat que hagi superat totes les matèries o tenguin l’avaluació negativa en una o dues matèries.

L’alumnat que tengui l’avaluació negativa en més de dues matèries pot repetir curs si l’equip docent acorda que aquesta mesura pot beneficiar l’alumne/a. Aquesta mesura vindrà motivada per contribuir en el seu grau de maduresa i en el progrés acadèmic de l’alumne/a.

Promoció a 2n ESO

Estructura 2n ESO

Castellà 3 hores

Català 3 hores

Geo/hist 3 hores

Tutoria 1 hora

Matemàtiques 4 hores

Valors / religió 1 hora

Física i química 3 hores

Anglès 3 hores

Optatives a triar entre :

Música- EPVA- Alemany 2 hores.

Projecte teatre 2 hores

Ed. Física 2 hores

Tecnologia 3 hores

Tota la informació sobre la matrícula la trobareu a la pàgina web:

http://www.iesbielmarti.cat
Termini per fer la matrícula: 12 de juny

Matrícula en línea

Transport escolar

Descarregar i emplenar el model de sol.licitud penjada a la web (pestanya secretaria-transport escolar) i enviar-ho escanejat a l’adreça de l’IES Biel Martí:

iesbielmarti@educaib.eu

Què fa l’AFA pel nostre centre?

  • Pagament de les sortides de convivència.
  • Compra de material informàtic i altres.
  • Pagament del 50% de les agendes escolars.
  • Programa de Legiland.
  • etc....

Per ser soci de l’AFA heu de descarregar el full d’inscripció, emplenar-lo i enviar-ho a: iesbielmarti@educaib.eu
*Si ja sou socis, la subscripció es renovarà automàticament

AFA IES BIEL MARTÍ

Consultar el document de la pàgina web del centre (pestanya programes-programa reut.de llibres).

Fer ingrés de la quantitat corresponent: 30€
(mitjançant codi de barres o transferència)

Programa reutilització de llibres

VIGILEU MOLT....

Casal JOVES

Per un estiu sa

Campus esportius

MOLTES GRÀCIES