Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Projekt etwinning rok szkolny 2021/22

International Penpals

Szkoła Podstawowa nr 344 z Odziałami Integracyjnymi
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

logo szkoły partnerskiej

W roku szkolnym 2021/22 uczniowie klas IV wzięli udział w międzynarodowym projekcie etwinning International Penpals. Naszym partnerem była szkoła
z Barcelony w Hiszpanii.

link do strony
szkoły

Sp 344 w Warszawie

  • Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
  • nawiązanie przyjaźni z dziećmi z innego europejskiego kraju
  • poznanie kultury hiszpańskiej oraz codziennego życia uczniów z Barcelony
  • nauka języka poprzez immersję

Celem projektu było

Sp 344 w Warszawie

SP 344 w warszawie

logo naszego ucznia

W ramach projektu uczniowie
projektowali LOGO


Uczniowie wzięli udział w lekcji Mystery Skype podczas której spotkali się z uczniami z partnerskiej szkoły i zgadywali ich kraj pochodzenia

Sp 344 w Warszawie

all about me

thank you cards

Letters from spain

Letters from spain

SPORT SPORT SPORT

MY SCHOOL

Dzieci pisały do siebie regularnie i w ten sposób powstały tematyczne listy dotyczące: zainteresowań, szkoły i przedmiotów, sportów, tradycyjnego jedzenia i miejscowych atrakcji turystycznych.

Sp 344 w Warszawie

A tak nasi uczniowie cieszyli się kiedy dostawali listy

Sp 344 w Warszawie

Co sądzą o projekcie sami uczniowie?

Sp 344 w Warszawie


Dziękujemy
wszystkim uczniom i rodzicom za ich zaangażowanie!

Szkoła Podstawowa nr 344 z Odziałami Integracyjnymi
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

Thank you!

Szkoła Podstawowa nr 344 z Odziałami Integracyjnymi
im. Powstania Warszawskiego w Warszawie