Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Mina ja keskkond - iseseisva õppimise päeva ülesanded 3.-4. klassile

1

2

Neljandale ruudule vajutades leiad tagasiside küsimustiku. Palun täida see kõige viimase ülesandena.

Kui vajutad number kolmele, siis avaneb õueülesande juhis.

3

Palun täida kõik neli ülesannet 30.mail!

Kui vajutad number ühele, siis avaneb uues aknas ristsõna - lahenda see.

Kui vajutad number kahele, siis leiad ülesanded, mis tuleb lahendada ruudulisse vihikusse.

4

Lahenda kõik kolm ülesannet ruudulisse vihikusse.

1) Kui lahendad avaldise õigesti saad teada, mitu paari merikotkaid pesitseb umbkaudu Eestis vabas looduses.

Lahenda avaldis: liida arvude 68 ja 82 summale arvude 689 ja 539 vahe.

2) Kui palju hallhülgeid hukkub Läänemere mõrdades ja triivvõrkudes? Arvuta tehe ja saad vastuse.

52+48+173+29+237+161+50+15+15+10+10=

3) Mis aastal leiti teadaolevatel andmetel Eestist viimane lagrits? (Arvuta read ja vastuseks saad aastaarvu ülevalt alla).

10+7+3-5-6-8 =

20+6+4+8-9-20 =

18+2-8+3-5-2 =

40-5-4-7-8-10 =

Mine õue ja vaata ringi oma koduümbruses.

1. Jälgi, kas maas vedeleb prügi.

2. Kas Su koduümbruses on palju puid ja põõsaid või pigem vähe?

3. Kas Su koduümbruses on näha linde ja loomi askeldamas?

4. Milliseid helisid kuuled ja lõhnu tunned?