Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

לימוד משנה בבא מציעא ו,א

1

2

3

כתיבה: צוות פיקוח תושב"ע . עריכה: יעל ניסנבוים אולפנת גילה, מדריכה ארצית משנה

4

5

א

ב

freepik

6

לחצו פה וקראו את המשנה

ברכות ו,ח-

קראו את המשנה

כֵּיצַד מְבָרְכִין עַל הַפֵּרוֹת?

עַל פֵּרוֹת הָאִילָן - אֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ. חוּץ מִן הַיַּיִן, שֶׁעַל הַיַּיִן - אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן.

וְעַל פֵּרוֹת הָאָרֶץ - אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה. חוּץ מִן הַפַּת, שֶׁעַל הַפַּת אוֹמֵר - הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ.

וְעַל הַיְּרָקוֹת - אוֹמֵר בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בּוֹרֵא מִינֵי דְּשָׁאִים:

משנה בבא מציעא ו,א

הישג 1: מתורה שבכתב לתורה שבע"פ- הקדמה למשנה


במקומות רבים מדריכה התורה אותנו לנהוג ביושר ובהגינות כלפי אחרים. "ועשית הישר והטוב" (דברים ו, יח) – כולל: "כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כולם" (רמב"ן שם).

פרק השוכר את האומנין עוסק במצבים שונים בהם אדם סיכם סיכום מסוים עם מישהו אחר בענייני עבודה, ואחד הצדדים שינה והפר את הסיכום. כתוצאה מהפרת הסיכום נגרמו נזקים. השאלות הם: האם צריך לשלם? מי משלם? מדוע הוא משלם?

המשנה שלפנינו עוסקת במקרה שאדם שכר אומנים או פועלים, אך הם חזרו בהם והפרו את הסיכום

הַשֹּׂוֹכֵר אֶת הָאֻמָּנִין, וְהִטְעוּ זֶה אֶת זֶה

אֵין לָהֶם זֶה עַל זֶה אֶלָּא תַּרְעֹמֶת.

שָֹכַר אֶת הַחַמָּר וְאֶת הַקַּדָּר,

לְהָבִיא פִּרְיָפָרִין וַחֲלִילִים לַכַּלָּה אוֹ לַמֵּת, וּפוֹעֲלִין לְהַעֲלוֹת פִּשְׁתָּנוֹ מִן הַמִּשְׁרָה, וְכָל דָּבָר שֶׁאָבֵד,

וְחָזְרוּ בָּהֶן;

מָקוֹם שֶׁאֵין שָׁם אָדָם, שׂוֹכֵר עֲלֵיהֶן אוֹ מַטְעָן:

אומנים- בעלי מלאכה שהתמקצעו בתחום מסוים כמו נגר, חשמלאי, מתקן מכונות, חייט/ תופרת ועוד. בדרך כלל מסכמים מראש עם האומן כמה כסף תעלה העבודה שהוזמן לבצע, וזה המחיר שמשלמים לו
.
פועלים- אדם שעושה מלאכה שלא מצריכה מיומנות או ידע מוקדם. כמו- סבלות, ניקיון ועוד. לפעמים משלמים לפועל תמורת זמן העבודה- מחיר ליום עבודה או לשעת עבודה, ולפעמים משלמים לו מחיר שנקבע מראש תמורת העבודה שאותה הוא עושה. (קבלנות- בין אם יעבוד לאט ובין אם יעבוד
במהירות

תרעומת- הקפדה בלב שיש לאחד הצדדים מפני שנעשה לו עוול, אך מכיוון שלא נגרם נזק ממשי אין האדם יכול לתבוע את חברו בבית הדין. כאשר יש תרעומת חובה על האדם לפייס את חברו
.
דבר האבד- דבר שאם לא יעשו בזמן הראוי ייגרם נזק, כגון צינור שהתפוצץ, סחורה שתתקלקל אם לא תימכר.

הישג 2: מושגים במשנה

חזרה למרחב

קראו את המשנה והיעזרו בביאורי המילים שלפניכם

וַחֲלִילִים לַכַּלָּה- לשמח את הכלה


למת- כדי לקונן על המת


-להעלות פשתן מן המשרה-

להוציא את הפשתן מהמים שמשרים אותו כדי שיתרכך, ואם לא יוציאו בזמן יירקב

L.

חַמָּר- המוליך משא על החמור

הַקַּדָּר – בעל קרון
פִּרְיָפָרִין-עצים יפים

דָּבָר שֶׁאָבֵד –דבר שאם לא יעשו אותו בזמן הוא יאבד/ יתקלקל


אֵין שָׁם אָדָם-אין בעלי מלאכה אחרים שיעשו זאת


הישג 3- אוצר מילים במשנה

והטעו זה את זה- חזרו בהם לפני .
.שהתחילו לעבוד

תרעומת- טרוניה, הקפדה בלב

חזרו בהן- הפועלים שינו דעתם ואינם רוצים לעשות את המלאכה.

חזרה למרחב

רישא של המשנה

האומנים מטעים זה את זה. (בעלי המלאכה התחרטו וביטלו את העבודה לפני שהתחילו לעבוד)

שָֹכַר אֶת הַחַמָּר וְאֶת הַקַּדָּר,
לְהָבִיא פִּרְיָפָרִין וַחֲלִילִים לַכַּלָּה אוֹ לַמֵּת,
וּפוֹעֲלִין לְהַעֲלוֹת פִּשְׁתָּנוֹ מִן הַמִּשְׁרָה, וְכָל דָּבָר שֶׁאָבֵד, וְחָזְרוּ בָּהֶן;
מָקוֹם שֶׁאֵין שָׁם אָדָם, שׂוֹכֵר עֲלֵיהֶן אוֹ מַטְעָן

סיפא של המשנה

האומנים מבטלים את ההזמנה וגורמים להפסד לבעל הבית

לחצו עלי למשימה

הישג 4- מבנה המשנה

  • :כתבו במחברת
  • . כמה מקרים יש במשנה.
  • . כתבו את המקרים והדינים במשנה

לבדיקת התשובה לחץ כאן

הישג 4- מבנה המשנה

הישג 4- מבנה המשנה

השלימו את הדין החסר

חזרה למרחב

תרעומת הקפדה בלב שיש לאחד הצדדים מפני שנעשה לו עוול, אך מכיוון שלא נגרם נזק ממשי אין האדם יכול לתבוע את חברו בבית הדין. כאשר יש תרעומת חובה על האדם לפייס את חברו.

מטען"- יכול להטעותם, אומר להם שישלם להם יותר ובסוף משלם להם כמו שסיכמו מראש

הישג 5- פרשנות המשנה

לחצו עלי להמשך ההסבר

עיינו בתרשים שלפניכם ובשקף הבא כדי להבין היטב את המשנה , זה יסייע לכם לענות על דף העבודה בפלאפון ב

רישא

שָֹכַר אֶת הַחַמָּר וְאֶת הַקַּדָּר,
לְהָבִיא פִּרְיָפָרִין וַחֲלִילִים לַכַּלָּה אוֹ לַמֵּת,
וּפוֹעֲלִין לְהַעֲלוֹת פִּשְׁתָּנוֹ מִן הַמִּשְׁרָה, וְכָל דָּבָר שֶׁאָבֵד, וְחָזְרוּ בָּהֶן;
מָקוֹם שֶׁאֵין שָׁם אָדָם, שׂוֹכֵר עֲלֵיהֶן אוֹ מַטְעָן

סיפא

הישג 5- פרשנות המשנה

לחצו עלי להסבר הסיפא

בסיפא מדובר גם על פועלים שביטלו את העבודה שהתחייבו לעשות, אך לעומת הרישא, מדובר במקרים שבהם עלול להיגרם לבעל הבית נזק ממשי.

בשני המקרים הראשונים אדם שקבע עם חמר (מי שמוליך משא על חמורו) להביא "פריפרין וחלילים",לכלה או ללוויה, אמנם אין כאן הפסד ממון ממש, אך דברים אלה נצרכים לבעלים באותה שעה ולא לאחר מכן.

בדוגמא האחרונה-"להעלות פשתנו" מדובר בהפסד ממון, כי פשתן שנשאר במים זמן רב מידי יירקב וייהרס כולו.


הדין הוא: כאשר מדובר בדבר האבד (שאז עלול להיגרם לבעל הבית נזק ממשי) יכול בעל הבית לחייב את הפועלים לשלם עבור הפער במחיר שהיה צריך לשלם כאשר העסיק פועלים אחרים יקרים יותר, או להטעות את הפועלים ולומר להם שישלם להם שכר גבוה יותר ולשלם להם כפי שקבע מראש

לחצו עלי להסבר הרישא

אחרי שלמדתם והבנתם את הפרשנות למשנה, חזרו למרחב, ועברו לפלאפון 5ב - לדף העבודה

חזרה למרחב

ברישא מדובר על אדם ששכר בעלי מלאכה, ואחד הצדדים ביטל את העבודה לפני תחילת המלאכה, ובמקרה זה לא נגרם הפסד. הדין הוא שכאשר אחד הצדדים חוזר בו לפני תחילת העבודה, לצד השני יכולה להיות תרעומת אך אין הוא יכול לתבוע נזק ממשי בבית הדין.

שירה רצתה לעבוד בחופש הגדול כדי לממן את המחנה שהיא רוצה לצאת אליו. היו לה שתי הצעות עבודה: לשמור על ילדי משפחת לוין במשך שלושה שבועות, או לעזור בסדר וניקיון אצל משפחת קדם. שירה בחרה בשמירה על הילדים. ערב לפני תחילת העבודה התקשרה אם הילדים ואמרה שבסוף נפתחת קיטנה ליד הבית שלהם והם לא זקוקים לה. שירה פנתה למשפחת קדם אך הם כבר מצאו עובד אחר.

?מה נגרם לשירה כתוצאה מביטול העבודה ברגע האחרון ?

הסבירו כיצד מקרה זה מתקשר למשנה.
?האם קרה לכם מקרה שמישהו התחייב לכם ולא עמד בדיבורו?

- הישג 6 - ערכים ומשמעות

חזרה למרחב