Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oznaka kvalitete
-
Kako prijaviti projekt?

Videokonferencija projektnih partnera eTwinning projekta
Uz čitanje riječi rastu 2
19.5.2022.

Marina Arambašić

Gdje pronaći obrazac za prijavu?

 • na gornjoj alatnoj traci kliknuti na projekte


 • na popisu projekata nalaze se svi aktivni projekti
 • ispod naziva projekta nalazi se ocija PRIJAVA ZA OZNAKU KVALITETE

+ Info

1. korak

PITANJA O SUDJELOVANJU

iNFORMACIJE O PROJEKTU

 • Naznačiti prosječnu dob učenika koji su sudjelovali u projektu
 • Broj učenika iz razreda /škole koji su sudjelovali u projektu

Odgovoriti o opciji projekta (izabrati jednu od opcija u nastavku):
 • Projekt Erasmus+ Partnerstvo Ključna mjera 1.
 • Projekt Erasmus+ Partnerstvo Ključna mjera 2.
 • Samo eTwinning projekt

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lacus ex, facilisis quis urna vel, elementum egestas arcu. Suspendisse egestas imperdiet nisl. Ut blandit pulvinar eros a pellentesque. Duis sed pharetra purus. Ut feugiat dolor et ligula mattis congue. Curabitur faucibus commodo magna feugiat auctor. Cras fringilla ut arcu vel cursus. Praesent quis neque vitae neque dictum varius. Donec tempus, nisl id mattis sodales, arcu lorem pharetra dolor, eget porta odio ex in lectus. Proin rhoncus sollicitudin dictum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Duis ultricies purus vel sapien semper, ut lobortis elit tincidunt. Etiam at risus et est tincidunt porta ut vel enim. Pellentesque et arcu imperdiet nulla porta ultrices et scelerisque mi. Quisque cursus, ipsum in efficitur fringilla, velit eros dapibus lectus, eget finibus purus nulla sed sapien. Nulla id vestibulum erat. Nam nec est vel nibh rutrum ornare. Nunc malesuada rutrum euismod. Suspendisse tempus at elit id fermentum. Sed aliquam nisi sed odio pulvinar ornare. Phasellus nibh dolor, consequat in libero rhoncus, posuere sodales sem. Morbi rhoncus turpis quam, in lobortis dui bibendum non. Suspendisse semper vulputate turpis eu sodales.

2. korak

KRATAK OPIS

Sažetak/opis projekta:
 • opisati projekt kroz 1 paragraf (maksimalno 1000 znakova)
 • kroz opis definirati cilj projekta
 • uključenost partnera (broj sudionika)
 • ono što smatrate važnim

LINKOVI NA REZULTATE PROJEKTA


 • unijeti linkove do rezultata dostupnog na mreži koji nisu uključeni u vaš TwinSpace.
 • prostor za linkove ograničen na maksimalno 1000 znakova
 • voditi brigu o tome jesu li posjetitelju, osobi koja pregledava, dostupni svi linkovi i može li ih otvoriti

drugi dokumenti


 • unos dokumenata koji nisu dostupni online, poput tekstova, prezentacija, audio/video snimki, itd.
 • maksimum 3 unosa - ukoliko dodate više od tri prvi unešeni dokument se briše
 • prijedlog dokumenata - privole, kurikulum, plan rada i slično

3. korak

PEDAGOŠKA INOVACIJA I KREATIVNOST

POJASNITI

 • obrazovne ciljeve i pedagoške pristupe koje ste koristili sa svojim učenicima tijekom rada na projektu.
 • kakve ste oblike rada koristili
 • koje ste metode koristili za angažiranje i aktivnost učenika


 • možete spomenuti i ishode koje ste ostvarili
 • povezanost s lokalnom samoupravom
 • ukoliko postoje nagrade istaknuti rad učenika i način na koji ste ih osvojili
 • u opisu maskimalno 2000 znakova

4. korak

INTEGRACIJA PROJEKTA U NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Opisati
 • kako ste integrirali projekt u svoj postojeći nastavni plan i program ili kako ste slijedili multidisciplinarni pristup
 • koje su ključne kompetencije i vještine stekli vaši učenici tijekom rada na projektu
 • u opisu maskimalno 2000 znakova

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje ili u izvornom nazivu, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning, dokument je koji je prihvatila obrazovna politika Republike Hrvatske i koji je inkorporiran u Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, ističe se osam temeljnih kompetencija:

komunikacija na materinjem jeziku – odnosi se na osposobljenost za pravilno i stvaralačko usmeno i pisano izražavanje i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica te jezično međudjelovanje u nizu različitih društvenih i kulturnih situacija: obrazovanje, rad, slobodno vrijeme i svakodnevni život; uključuje također razvoj svijesti o utjecaju jezika na druge i potrebi upotrebe jezika na pozitivan i društveno odgovoran način.

komunikacija na stranim jezicima – odnosi se na osposobljenost za razumijevanje, usmeno i pisano izražavanje i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica na stranomu jeziku u nizu različitih kulturnih i društvenih situacija. Značajna je sastavnica ove kompetencije razvijanje vještina međukulturalnog razumijevanja.

matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji – matematička se kompetencija odnosi na osposobljenost učenika za razvijanje i primjenu matematičkog mišljenja u rješavanju problema u nizu različitih svakodnevnih situacija; prirodoslovna se kompetencija odnosi na osposobljenost za uporabu znanja i metodologije kojima se objašnjava svijet prirode radi postavljanja pitanja i zaključivanja na temelju činjenica; tehnološka kompetencija shvaćena je kao osposobljenost za primjenu prirodoslovnog znanja i metodologije kao odgovor na ljudske potrebe i želje. Osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, također, uključuju razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću te odgovornost pojedinca kao građanina.

digitalna kompetencija – odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnom i društvenomu životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža putem Interneta.

učiti kako učiti – obuhvaća osposobljenost za proces učenja i ustrajnost u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama kako u samostalnom učenju, tako i pri učenju u skupini.

socijalna i građanska kompetencija – obuhvaća osposobljenost za odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, međuljudsku i međukulturalnu suradnju, uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti; samopouzdanje, poštovanje drugih i samopoštovanje; osposobljenost za učinkovito sudjelovanje u razvoju demokratskih odnosa u školi, zajednici i društvu, te djelovanje na načelima pravednosti i mirotvorstva.

inicijativnost i poduzetnost – odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djelo, a uključuje stvaralaštvo, inovativnost i spremnost na preuzimanje rizika te sposobnost planiranja i vođenja projekata radi ostvarivanja ciljeva. Temelj je za vođenje svakodnevnoga, profesionalnoga i društvenoga života pojedinca. Također, čini osnovu za stjecanje specifičnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za pokretanje društvenih i tržišnih djelatnosti.

kulturna svijest i izražavanje – odnosi se na svijest o važnosti stvaralačkoga izražavanja ideja, iskustva i emocija u nizu umjetnosti i medija, uključujući glazbu, ples, kazališnu, književnu i vizualnu umjetnost. Također, uključuje poznavanje i svijest o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj baštini i njihovu mjestu u svijetu. Pritom je od ključne važnosti osposobljavanje učenika za razumijevanje kulturne i jezične raznolikosti Europe i svijeta te za njihovu zaštitu kao i razvijanje svijesti učenika o važnosti estetskih čimbenika u svakodnevnoma životu (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December for lifelong learning (2006/962/EC)).


Sadržaji preuzeti sa stranice:

https://www.gimnazijamarul.hr/marul/o-skoli/


5. korak

SURADNJA MEĐU PARTNERSKIM ŠKOLAMA

 • radni postupak na projektu koji jasno opisuje podjelu zadataka između vas i vašeg partnera

VAŽNO NAZNAČITI:
 • aspekte projekta na kojima ste surađivali
 • aktivnosti na kojima su učenici radili zajedno
 • kako su učenici uspjeli postići izradu konačnog proizvoda projekta ukoliko postoji
 • poveznice do područja na TwinSpace-u koja pokazuju vaše odgovore
 • u opisu maskimalno 2000 znakova

6. korak

UPORABA TEHNOLOGIJE

OPISATI:
 • kako su tehnologiju koristili svi partneri kako bi obogatili aktivnosti na projektu.
 • kako ste riješili pitanja zaštite podataka i autorskih prava


 • na koji način ste obilježili Dan sigurnijeg interneta
 • poveznice do područja na TwinSpace-u koja pokazuju vaše odgovore
 • u opisu maskimalno 2000 znakova

7. korak

REZULTATI, UČINAK I DOKUMENTACIJA

OPISATI:
 • kako ste postigli zadane ciljeve ovog projekta
 • kako ste ocijenili svoj projekt
 • kako ste širili projekt i njegove rezultate
 • u opisu maskimalno 2000 znakova
 • poveznice do područja na TwinSpace-u koja pokazuju vaše odgovore

8. korak

osobni osvrt

Ukratko opisati koji je vaš vlastiti doprinos ovom projektu
 • u opisu maskimalno 2000 znakova


DRUGE NAGRADE (AKO POSTOJE)

Je li ovaj projekt dobio i druge nagrade?
 • ako je odgovor potvrdan navesti nagrade (npr. oznake kvalitete drugih zemalja ili eTwinningove nacionalne nagrade, nagrade na kreativnim natječajima i slično)
 • u opisu maskimalno 2000 znakova

Rok za prijavu

Hvala!!!