Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Matrícula 22-23

IES PORTO CRISTO

matrícula de 1r ESO

Les assignatures que faràs són:


Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Matemàtiques
Geografia i història
Biologia i geologia
Educació física
Música

Has de triar entre:

Atenció educativa

Religió

I també n'has de triar una d'entre:

Taller de consum responsable

Cooperació i serveis a la comunitat

Cultura clàssica

Igualtat de gènere

Alemany

Recursos digitals

Nivells

1r ESO

1

2

3

4

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BATXILLERAT

1

2

2n BATXILLERAT

CLICA SOBRE LA ICONA DE LA LUPA O L'ULL PER SABER MÉS

Les matèries comunes són:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Matemàtiques
Geografia i història
Física i química
(en català o anglès)
Educació física
Biologia i geologia
Tecnologia i digitalització



matrícula 3r ESO

I també n'has de triar una d'entre:

Música

Plàstica

Recursos digitals

Cultura clàssica

Alemany

Introducció a la filosofia

Música

Plàstica

Cooperació i serveis a la comunitat

Has de triar entre:

matrícula 2n ESO

Les assignatures que faràs són:


Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Matemàtiques
Geografia i història
Física i química
(en català o anglès)
Educació física
Tecnologia
Projectes

Has de triar una assignatura entre:

música alemany

I també una entre:

valors ètics religió

Aprenem a fer-nos preguntes i a reflexionar sobre qui som, sobre la nostra relació amb les altres persones i sobre la llibertat.

Aprenem a cercar respostes a certes preguntes que de vegades ens fem, a preguntar-nos el perqué de les coses i a entendre a la persona oberta als altres i al Misteri (que nosaltres anomenem Déu).

Les assignatures que faràs són:


Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Matemàtiques (acadèmiques o aplicades, segons opció)
Geografia i història
Educació física

I hauràs de triar entre les troncals i optatives de les modalitats de 4t:

Ensenyaments acadèmics

Ensenyaments aplicats

matrícula 4t ESO

Condueix als estudis de Batxillerat. Per a la iniciació al Batxillerat

Condueix als ensenyaments professionals. Per a la iniciació a l’FP

Has de triar

dues troncals:

Has de triar una optativa:

VS

4t ESO. Ensenyaments Acadèmics

I també n'has de triar una entre:

Biologia

Física i química

Economia

Llatí

Plàstica

Filosofia

Alemany

TIC

Música

Cultura Científica

Cultura Clàssica

Religió

Comissions

Has de triar

dues troncals:

Has de triar una optativa:

VS

4t ESO. Ensenyaments Aplicats

I també n'has de triar una entre:

Iniciativa a l'activitat

emprenedora i empresarial

Ciències aplicades a

l'activitat professional

Tecnologia

Plàstica

Filosofia

Alemany

TIC

Música

Cultura Científica

Cultura Clàssica

Religió

Comissions

matrícula de 1r Batxillerat

Les assignatures que faràs són:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Matemàtiques (segons modalitat)

Al nostre institut hi ha tres modalitats de batxillerat, pots triar entre:

BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

BATXILLERAT DE CIÈNCIES

Interès pels temes socials, econòmics i polítics. economia, dret, magisteri, treball social...

Interès per àrees com les matemàtiques, la física, la informàtica, la tecnologia, la biologia o la química.

BATXILLERAT GENERAL

Interès per estudis generals, per accedir a un grau superior, per fer unes oposicions ...

Altres modalitats de batxillerat: Arts (Arts plàstiques, imatge i disseny) Arts (Música i arts escèniques)


Educació física
Filosofia
Treball de recerca
Dues matèries de modalitat
Una optativa (o una altra de modalitat)

Clica aquí per consultar les matèries

1r Batxillerat. Matèries

MODALITAT DE CIÈNCIES

Biologia, geologia i ciències ambientals

Dibuix Tècnic I

Física i Química

Història del món

contemporani

Economia

Literatura Universal

MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MODALITAT GENERAL

Economia, emprenadoria i activitat empresarial

OPTATIVES

Programació i tractament de dades

Tècniques experimentals

Història i cultura de les Illes Balears

Alemany

Tecnologia i enginyeria

Clica aquí per fer la tria de matèries

Clica aquí si vols fer alguna matèria a distància

matrícula de 1r Batxillerat

Les matèries estan distribuides en tres blocs.

Has de triar una matèria de cada bloc, tenint en compte que han de ser:
- Modalitat de ciències i ciències socials:
Dues matèries de la modalitat i una optativa o qualsevol de modalitat.
- Modalitat general:
Dues matèries de qualsevol modalitat i una optativa o de modalitat.

Biologia, geologia i ciències ambientals

Dibuix Tècnic I

Física i Química

Història del món

contemporani

Literatura universal

Economia

Economia, emprenadoria i activitat empresarial

Programació i tractament de dades

Tècniques experimentals

Història i cultura de les Illes Balears

Alemany

Tecnologia i enginyeria

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 1

Per tornar a consultar les matèries

Has de triar

dues troncals:

VS

1r Batxillerat Ciències Socials

Has de triar dues específiques:

Història del món

contemporani

Economia

Literatura

Universal

Dibuix Artístic I

Cultura

Científica

Alemany

TIC

Anatomia

Aplicada

Tecnologia

Industrial

Religió

(en xarxa)

(O una troncal de qualsevol modalitat)

Has de triar

dues troncals:

VS

1r Batxillerat Ciències i tecnologia

Has de triar dues específiques:

Biologia i

Geologia

Dibuix Tècnic I

Física i

Química

Dibuix Artístic I

Cultura

Científica

Alemany

TIC

Anatomia

Aplicada

Tecnologia

Industrial

Religió

(en xarxa)

(O una de troncal de la modalitat de ciències i tecnologia)

Has de triar

dues troncals:

VS

1r Batxillerat Ciències i tecnologia

Has de triar dues específiques:

Biologia i

Geologia

Dibuix Tècnic I

Física i

Química

Dibuix Artístic I

Cultura

Científica

Alemany

TIC

Anatomia

Aplicada

Tecnologia

Industrial

Religió

(en xarxa)

(O una troncal de qualsevol modalitat)

Les assignatures que faràs són:


Llengua catalana i literatura
LLlengua castellana i literatura
Anglès
Història d'Espanya
Història de la Filosofia
Matemàtiques (segons opció)


Al nostre institut hi ha dues modalitats de batxillerat, pots triar entre:

matrícula de 2n Batxillerat

BATXILLERAT DE

CIÈNCIES SOCIALS

BATXILLERAT DE

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Has de triar

dues troncals:

VS

2n Batx. Ciències Socials

Has de triar una específica:

Economia de

l'empresa

Geografia

Història de

l'Art

Dibuix Artístic II

Psicologia

Alemany

TIC

Tecnologia industrial II

Has de triar

dues troncals:

VS

2n Batx. Ciències i tecnologia

Has de triar una específica:

Biologia

Física

Dibuix Artístic II

Psicologia

Alemany

TIC

Química

Dibuix Tècnic II

Tecnologia industrial II

Apunta’t a la clase de Religió i podrem descobrir junts, molts de “per què?”
Som na Maria Carrió i som la professora de Religió. Fa ja molts d’anys que em dedico a aquesta hermosa feina d’acompanyar a l’alumnat en la seva descoberta del món i poder recordar-li de com encara avui, és posible viure i fer visibles els ensenyaments d’aquell mestre anomenat Jesús de Natzaret.

Si vols fer-me alguna pregunta la meva adreça electrónica és: mmcarrio@iesportocristo.net.

Religió

Apunta’t a la clase de Religió i podrem descobrir junts, molts de “per què?”
T'acompanyarem en la descoberta del món i poder recordar de com encara avui, és posible viure i fer visibles els ensenyaments d’aquell mestre anomenat Jesús de Natzaret.

Si tens algun dubte pots contactar amb la professora, mmcarrio@iesportocristo.net.

Religió

Apunta’t a la clase de Religió i podrem descobrir junts, molts de “per què?”
T'acompanyarem en la descoberta del món i poder recordar de com encara avui, és posible viure i fer visibles els ensenyaments d’aquell mestre anomenat Jesús de Natzaret.

Si tens algun dubte pots contactar amb la professora, mmcarrio@iesportocristo.net.

Religió

Atenció educativa

L’hora d’atenció educativa es desenvolupa a través del departament d'educació física.

Aquesta sessió setmanal té la finalitat de treballar, a través del moviment i el jo , una sèrie de valors: companyerisme, superació , igualtat , esforç, respecte …

D' altra banda també volem integrar els hàbits saludables : activitat física, alimentació i descans.

Les activitats proposades per aconseguir-ho són de caire dinàmic: circuits funcionals; activitats de psicomotricitat i relaxació; jocs alternatius i populars; xerrades sobre la salut...
En definitiva, un espai educatiu lligat a la salut i els valors.

Taller de consum responsable

Aquest taller parteix de la idea de que les nostres decisions afecten no només al nostre benestar personal, sinó també tenen conseqüències sobre la societat en general. És per això que es treballarà per millorar el nostre benestar i els de la resta de la comunitat. La sostenibilitat i l’anàlisi crític són els pilars fonamentals. Es treballarà el següents aspectes:

- Les relacions financeres. Una educació financera bàsica que li permetrà construir les seves experiències financeres futures, impulsant la presa racional de decisions.
Les finances personals: què són, per què i per a què serveixen? La importància de l’estavi. Els diners. Què són? Quins usos tenen? Targetes bancàries, Entitats financeres, Finances ètiques…
- La planificació d'un pressupost personal , permetrà que l'alumnat adquireixi la capacitat de gestionar un pressupost personal, identificant possibles fonts d'ingressos i planificant despeses personals.
- Fomentar patrons de consum i actuacions responsables i sostenibles.
Per què un consum responsable? Beneficis individuals i socials. Perjudicis mediambientals i socials. Conseqüències de prendre decisions només considerant un preu baix, o de les compres per impuls. La presa racional de decisions. Eficiència domèstica (alimentació, energia, climatització...) Drets del consumidor.. Treball i sostenibilitat: cap a una economia justa.
- Polítiques públiques i objectius de desenvolupament sostenible. La importància de l'Estat del Benestar i el paper que juga en les nostres vides, determinant els drets de les persones consumidores i treballadores, en un marc on es combat la desigualtat i es persegueixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Igualtat de gènere

En l’àmbit educatiu, la igualtat es concreta en el model escolar de la coeducació, una manera d’educar per a l’equitat de condicions, tracte, oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, identitats o orientacions sexuals. En definitiva, un mode de veure, projectar i propiciar una educació sense biaix de gènere, que reconeix les potencialitats i individualitats de tots els alumnes.

A més a més, un dels seus principis és la prevenció de conductes violentes en tots els nivells, especialment de la violència masclista, i el desenvolupament d’un model de relacions afectivosexuals no patriarcals i jerarquitzades, a favor d’unes altres en què es revaloritzin els afectes, el plaer mutu i compartit, i altres sexualitats no heteronormatives.
Treballarem a través de diferents projectes i amb classes dinàmiques els següents aspectes:
1. La construcció social sexe-gènere
2. Les violències cap a les dones
3. La visibilització de la dona
4. Educació sexual integral
5. La diversitat afectivosexual i de gènere

Recursos digitals

En aquesta matèria:

- Assolirem les destreses i tècniques en la utilització de diverses aplicacions, mòbils i ordinadors.
- Adquirirem un coneixement bàsic del funcionament i dels perills de les xarxes socials per ser capaços de fer-ne un ús ètic, segur i crític.
- Treballarem en línia i de manera col·laborativa, així com també crearem i editarem continguts digitals.
- Aprendrem les responsabilitats que tenim com a usuaris i els perills i amenaces a què ens exposem.
- I dissenyarem estratègies per minimitzar aquests riscos.

Recursos digitals

En aquesta matèria:

- Assolirem les destreses i tècniques en la utilització de diverses aplicacions, mòbils i ordinadors.
- Adquirirem un coneixement bàsic del funcionament i dels perills de les xarxes socials per ser capaços de fer-ne un ús ètic, segur i crític.
- Treballarem en línia i de manera col·laborativa, així com també crearem i editarem continguts digitals.
- Aprendrem les responsabilitats que tenim com a usuaris i els perills i amenaces a què ens exposem.
- I dissenyarem estratègies per minimitzar aquests riscos.

Cooperació i serveis a la comunitat

Saps que és molt important el desenvolupament sostenible, que el nostre benestar depèn de l’estat del nostre planeta… Com hi contribueixes?


Saps que la nostra societat és plural, que vivim a un món globalitzat, això presenta avantatges i inconvenients, la convivència no sempre és fàcil… Com hi contribueixes?

El nostre poble, els nostres carrers, el nostre institut són la nostra casa, l’hem de cuidar… Com hi contribueixes?

Si vols ser una persona activa i implicada en la millora del nostre entorn i de la nostra societat apunta’t i contribueix!

Cooperació i serveis a la comunitat

Saps que és molt important el desenvolupament sostenible, que el nostre benestar depèn de l’estat del nostre planeta… Com hi contribueixes?


Saps que la nostra societat és plural, que vivim a un món globalitzat, això presenta avantatges i inconvenients, la convivència no sempre és fàcil… Com hi contribueixes?

El nostre poble, els nostres carrers, el nostre institut són la nostra casa, l’hem de cuidar… Com hi contribueixes?

Si vols ser una persona activa i implicada en la millora del nostre entorn i de la nostra societat apunta’t i contribueix!

Cultura clàssica

En questa optativa investigarem com vivien els clàssics, com era la vida a l’antiga Grècia i a l’antiga Roma.


Coneixerem els seus mites i llegendes, com es divertien, què menjaven i com cuinaven.

D’aquesta manera, veurem la gran influència que han tengut aquestes civilitzacions sobre nosaltres: en quant a llengües, democràcia, filosofia, teatre…

Cultura clàssica

En questa optativa investigarem com vivien els clàssics, com era la vida a l’antiga Grècia i a l’antiga Roma.


Coneixerem els seus mites i llegendes, com es divertien, què menjaven i com cuinaven.

D’aquesta manera, veurem la gran influència que han tengut aquestes civilitzacions sobre nosaltres: en quant a llengües, democràcia, filosofia, teatre…

Per què aprendre Alemany a l’IES Porto Cristo?


- Coneixeràs una llengua i una cultura noves
- Tendràs un auxiliar de conversa (una persona nadiua que t’aproparà a Alemanya, Àustria o Suïssa)
- Podràs fer un viatge a Alemanya a 4t d’ESO (intercanvi amb un institut alemany)
-L’Alemany et servirà per trobar feina en un futur

Per a més informació pots contactar amb el professor, Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Alemany

Per què aprendre Alemany a l’IES Porto Cristo?


- Coneixeràs una llengua i una cultura noves
- Tendràs un auxiliar de conversa (una persona nadiua que t’aproparà a Alemanya, Àustria o Suïssa)
- Podràs fer un viatge a Alemanya a 4t d’ESO (intercanvi amb un institut alemany)
-L’Alemany et servirà per trobar feina en un futur

Per a més informació pots contactar amb el professor, Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Alemany

QUÈ FAREM?

- Fer una classe de música activa.
- Classes de música col·laboratives, on la imaginació i la creativitat són imprescindibles. Una classe de música amb 5 motors essencials:

CREAR - CONÈIXER - INTERPRETAR - COMPARTIR - ESCOLTAR

QUÈ ESPERAM DE TU?
- Molta creativitat
- Col·laboració
- Ganes d’aprendre
- Esforç
- Imaginació
- Confiança
- Implicació

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Esther Martínez(emartinez@iesportocristo.net).

Música

QUÈ FAREM?

- Fer una classe de música activa.
- Classes de música col·laboratives, on la imaginació i la creativitat són imprescindibles. Una classe de música amb 5 motors essencials:

CREAR - CONÈIXER - INTERPRETAR - COMPARTIR - ESCOLTAR

QUÈ ESPERAM DE TU?
- Molta creativitat
- Col·laboració
- Ganes d’aprendre
- Esforç
- Imaginació
- Confiança
- Implicació

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Esther Martínez(emartinez@iesportocristo.net).

Música

Alemany 3r ESO

Per què aprendre Alemany a l’IES Porto Cristo?

- Coneixeràs una llengua i una cultura noves
- Tendràs un auxiliar de conversa (una persona nadiua que t’aproparà a Alemanya, Àustria o Suïssa)
- Podràs fer un viatge a Alemanya a 4t d’ESO (intercanvi amb un institut alemany)
- L’Alemany et servirà per trobar feina en un futur

Per a més informació pots contactar amb el professor, Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Plàstica

QUÈ ET TROBARÀS?

- Bon ambient de feina
- Coneixements que van més enllà de l'art
- Preparació per a batxillerat (Científic, Social, Artístic...) i mòduls mitjans i superiors
- L'aprenentatge d'un llenguatge essencial en la nostra societat

QUÈ ESPERAM DE TU?
- Implicació
- Creativitat
- Esforç
- I molta feina!

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor Alex Garcías (agarcias@iesportocristo.net).

Introducció a la filosofia

Per què naixem? I per què morim? Com es forma el nostre caràcter? Quins són els nostres valors? Per què obeïm? Per què criticam sense construir? Per què no ens demanam el per què del que succeeix? Pensam o deixam que pensin per nosaltres? Llegeixes els comentaris d’instagram o només passes les històries? Pots menjar-te un plat de pasta davant les notícies o directament no mires les notícies?


Si tens ganes de saber què és la vida i de plantejar-te quin sentit té, de mirar-te als ulls i ser sincera amb tu mateixa, de saber com s’han respost totes aquestes preguntes al llarg de la història, t’agradarà venir a les classes de filosofia.
Si necessites saber més coses pots escriure un correu a na M. Antònia Bauçà: mabportell@iesportocristo.net

QUÈ ET TROBARÀS?

- Bon ambient de feina
- Coneixements que van més enllà de l'art
- Preparació per a batxillerat (Científic, Social, Artístic...) i mòduls mitjans i superiors
- L'aprenentatge d'un llenguatge essencial en la nostra societat

QUÈ ESPERAM DE TU?
- Implicació
- Creativitat
- Esforç
- I molta feina!

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Melis (jmmelis@iesportocristo.net).

Plàstica 4t ESO

QUÈ ET TROBARÀS?

- Bon ambient de feina
- Coneixements que van més enllà de l'art
- Preparació per a batxillerat (Científic, Social, Artístic...) i mòduls mitjans i superiors
- L'aprenentatge d'un llenguatge essencial en la nostra societat

QUÈ ESPERAM DE TU?
- Implicació
- Creativitat
- Esforç
- I molta feina!

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Melis (jmmelis@iesportocristo.net).

Plàstica 4t ESO

Música 4t ESO

QUÈ FAREM?

- Fer una classe de música activa.
- Classes de música col·laboratives, on la imaginació i la creativitat són imprescindibles. Una classe de música amb 5 motors essencials:

CREAR - CONÈIXER - INTERPRETAR - COMPARTIR - ESCOLTAR

QUÈ ESPERAM DE TU?
- Molta creativitat
- Col·laboració
- Ganes d’aprendre
- Esforç
- Imaginació
- Confiança
- Implicació

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Esther Martínez(emartinez@iesportocristo.net).

Música 4t ESO

QUÈ FAREM?

- Fer una classe de música activa.
- Classes de música col·laboratives, on la imaginació i la creativitat són imprescindibles. Una classe de música amb 5 motors essencials:

CREAR - CONÈIXER - INTERPRETAR - COMPARTIR - ESCOLTAR

QUÈ ESPERAM DE TU?
- Molta creativitat
- Col·laboració
- Ganes d’aprendre
- Esforç
- Imaginació
- Confiança
- Implicació

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Esther Martínez(emartinez@iesportocristo.net).

En aquesta matèria s'estudien:
- L'evolució de la vida, partint de l'estudi de la cèl·lula i el cicle cel·lular fins a explicar els mecanismes de transmissió dels caràcters hereditaris (llei de Mendel i genètica molecular) i els fonaments bàsics de l'enginyeria genètica i la biotecnologia, l'origen i l'evolució dels éssers vius i de l'ésser humà.
- La dinàmica de la Terra, començant per estudiar l'origen i l'evolució de la Terra, l'estructura i la seva composició, i acabant amb la dinàmica terrestre segons la teoria de la tectònica de plaques.
- L'ecologia i el medi ambient, amb l'estudi dels ecosistemes, els seus components i la seva dinàmica, així com els principals problemes ambientals provocats per l'acció humana.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Maria Antònia LLodrà (mllodra@iesportocristo.net).

Biologia 4t ESO

Alemany 4t ESO

Per què aprendre Alemany a l'IES Porto Cristo?

- Intercanvi amb un institut d'Alemanya.
- L'Alemany és essencial per trobar feina a Mallorca.
- Auxiliar de conversa.
- Escola Oficial d'Idiomes

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Alemany 4t ESO

Per què aprendre Alemany a l'IES Porto Cristo?

- Intercanvi amb un institut d'Alemanya.
- L'Alemany és essencial per trobar feina a Mallorca.
- Auxiliar de conversa.
- Escola Oficial d'Idiomes

Per a més informació pots contactar amb el professor, Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Física i química 4t ESO

Si vols saber més sobre reaccions químiques i com explicar tots els fenòmens que ens envolten.


Pots fer la matèria en català o en anglès.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Esperança Parera (eparera@iesportocristo.net).

Economia 4t ESO

T’agradaria entendre una mica més l’economia? Poder entendre una mica més les notícies, el per què pagam impostos, com s’organitzen les empreses, per què hi ha atur, què és una nòmina, com resoldre problemes ambientals, per què hi ha rics i pobres, què és pot fer per corregir-ho, en mans de qui està...


L’economia és complexa i molt àmplia, en aquesta assignatura farem una introducció que et permetrà entendre nocions bàsiques. T’apuntes?

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Huguet (jhuguet@iesportocristo.net).

VIATJAREM A L'ÈPOCA ROMANA:

- Com eren les ciutats romanes?
- Què es feia al fòrum?
- Com era la família romana?
- I les primeres monedes?
- A què es dedicaven en el seu temps lliure?
- Com es construïen les vies romanes?

CONEIXEREM LES HISTÒRIES MITOLÒGIQUES:
- Quins personatges mitològics coneixes?
- En vols descobrir més?
- I aquella pel·lícula o novel·la amb referències mitològiques?

AQUESTA PARAULA O EXPRESSIÓ ME SONA:
- Quantes paraules utilitzam i, sense saber-ho, tenen procedència llatina!
- Expressions com: “arrencar-se els cabells”, “amor platònic”, “perdre el fil”,
“estar fet un fúria”, “tots els camins porten a Roma”, etc.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Susanna González (smgonzalez@iesportocristo.net).

Llatí 4t ESO

Per què?


Aquesta és la pregunta essencial en una classe de filosofia, i també a la vida. Perquè la ciència es demana "el com" de les coses, i la filosofia el "per què"!

Naixem, i som, curiosos per naturalesa. Ens agrada qüestionar-nos el món, el que ens ensenyen, el que ens obliguen a dir i pensar. Però això necessitam no oblidar que hem de seguir qüestionant-ho tot, com quan érem nins i nines amb els ull plens de vida i de preguntes.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora Maria Antònia Bauçà (maportell@iesportocristo.net).

Filosofia 4t ESO

Per què?


Aquesta és la pregunta essencial en una classe de filosofia, i també a la vida. Perquè la ciència es demana "el com" de les coses, i la filosofia el "per què"!

Naixem, i som, curiosos per naturalesa. Ens agrada qüestionar-nos el món, el que ens ensenyen, el que ens obliguen a dir i pensar. Però això necessitam no oblidar que hem de seguir qüestionant-ho tot, com quan érem nins i nines amb els ull plens de vida i de preguntes.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora Maria Antònia Bauçà (maportell@iesportocristo.net).

Filosofia 4t ESO

TIC és una matèria optativa de 4t d'ESO en la que aprenem el funcionament dels ordinadors i programari a nivell d'usuari.


Va adreçada a lumnes de 4t d'ESO en general que senten interès pel maquinari i especialment el programari dels ordinadors.

Es treballa: Maquinari, processador de text, full de càlcul, edició d'imatges, de so, de vídeo, disseny 3d, seguretat informàtica, blogs.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Joan Umbert (jumbert@iesportocristo.net).

TIC 4t ESO

TIC és una matèria optativa de 4t d'ESO en la que aprenem el funcionament dels ordinadors i programari a nivell d'usuari.


Va adreçada a lumnes de 4t d'ESO en general que senten interès pel maquinari i especialment el programari dels ordinadors.

Es treballa: Maquinari, processador de text, full de càlcul, edició d'imatges, de so, de vídeo, disseny 3d, seguretat informàtica, blogs.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Joan Umbert (jumbert@iesportocristo.net).

TIC 4t ESO

Cultura Científica 4t ESO

Si t’interessa conèixer els darrers avenços en salut, nous materials, astronomia i conservació del medi ambient.


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Maria Paula Vidal (mvidal@iesportocristo.net).

Cultura Científica 4t ESO

Si t’interessa conèixer els darrers avenços en salut, nous materials, astronomia i conservació del medi ambient.


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Maria Paula Vidal (mvidal@iesportocristo.net).

Què farem? Coneixerem els mites i llegendes de l’època clàssica i aprendrem com vivien, què menjaven, com es divertien a l’antiga Grècia i a l’antiga Roma. Si t’agraden les històries de déus i deeses, les llegendes d’herois...aquesta és la teva optativa.


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Marina Fuster (mfuster@iesportocristo.net).



Cultura Clàssica 4t ESO

Què farem? Coneixerem els mites i llegendes de l’època clàssica i aprendrem com vivien, què menjaven, com es divertien a l’antiga Grècia i a l’antiga Roma. Si t’agraden les històries de déus i deeses, les llegendes d’herois...aquesta és la teva optativa.


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Marina Fuster (mfuster@iesportocristo.net).



Cultura Clàssica 4t ESO

Comissions 4t ESO

Salut

Consulta la descripció de cada comissió i si tens algun dubte clica aquí per saber amb qui pots contactar.

Manteniment

Pla Lector

Música

Associació d'alumnat

Hort i jardinet

Convivència i coeducació

Premsa

Festes i

viatge d'estudis

Traducció

Comissions 4t ESO

Salut

Consulta la descripció de cada comissió i si tens algun dubte clica aquí per saber amb qui pots contactar.

Manteniment

Pla Lector

Música

Associació d'alumnat

Hort i jardinet

Convivència i coeducació

Premsa

Festes i

viatge d'estudis

Traducció

Si tens dubtes

sobre les comissions

- Salut: gmascaro@iesportocristo.net

- Manteniment: pandreu@iesportocristo.net
- Festes i viatges d'estudis: lmoreno@iesportocristo.net
- Pla lector: mfont@iesportocristo.net
- Premsa: pquina@iesportocristo.net
- Música: emartinez @iesportocristo.net
- Convivència i coeducació: mabportell@iesportocristo.net
- Associació d'alumnat: abauza@iesportocristo.net
- Tramuntana: rservera@iesportocristo.net
- Traducció: cgil@iesportocristo.net

Si tens dubtes

sobre les comissions

- Salut: gmascaro@iesportocristo.net

- Manteniment: pandreu@iesportocristo.net
- Festes i viatges d'estudis: lmoreno@iesportocristo.net
- Pla lector: mfont@iesportocristo.net
- Premsa: pquina@iesportocristo.net
- Música: emartinez @iesportocristo.net
- Convivència i coeducació: mabportell@iesportocristo.net
- Associació d'alumnat: abauza@iesportocristo.net
- Tramuntana: rservera@iesportocristo.net
- Traducció: cgil@iesportocristo.net

Comissió de Salut

La comissió de salut fomenta un estil de vida actiu i saludable.

Aquesta àrea es desenvolupa en 4 eixos:
- Activitats físiques: entrenaments, esport, rutes,
nordic-walking. bici …
- Activitats de millora de l' alimentació...
- Activitats de primers auxilis.
- Activitats per la millora de la salut mental (relaxació…) i prevenció del consum de tabac.

Comissió de Salut

La comissió de salut fomenta un estil de vida actiu i saludable.

Aquesta àrea es desenvolupa en 4 eixos:
- Activitats físiques: entrenaments, esport, rutes,
nordic-walking. bici …
- Activitats de millora de l' alimentació...
- Activitats de primers auxilis.
- Activitats per la millora de la salut mental (relaxació…) i prevenció del consum de tabac.

Comissió de Manteniment


La Comissió de Manteniment té com a objectiu principal ajudar amb les tasques de manteniment del centre..

Objectius:
- Conèixer les eines adequades per poder treballar; crear un espai per poder emmagatzemar les diferents eines.
- Col·laborar amb els diferents departaments i l’equip directiu (penjadors, pissarres, pintar…).
- Ordenar i netejar diferents zones del centre.
- Mantenir les pistes esportives.
- Manteniment i arranjament de mobiliari

Comissió de Manteniment


La Comissió de Manteniment té com a objectiu principal ajudar amb les tasques de manteniment del centre..

Objectius:
- Conèixer les eines adequades per poder treballar; crear un espai per poder emmagatzemar les diferents eines.
- Col·laborar amb els diferents departaments i l’equip directiu (penjadors, pissarres, pintar…).
- Ordenar i netejar diferents zones del centre.
- Mantenir les pistes esportives.
- Manteniment i arranjament de mobiliari

Comissió de Festes i Viatge d'estudis

Vols ajudar en la organització de les diades i festes a l'institut?

Vols planificar el teu viatge d'estudis?
Saps preparar rutes, transports més adients,...? Què vols visitar?
La idea que es vol dur a terme en aquesta comissió és:
- Participar en la organització de les diferents festes i diades del centre: Tots Sants, Sant Antoni, Sant Jordi ...
- Una vegada triat el destí del viatge d'estudis preparar les possibilitats de coses a fer, itineraris, llocs interessants a visitar,...
- Fer un calendari per dur a terme activitats dins i fora del centre per tal de recaptar doblers per cadascú i així aconseguir financiar-vos part del vostre propi viatge d'estudis (fireta nadal, halloween, loteria de nadal, carnestoltes…..)
- Muntar la teva propia festa de graduació de final de l'ESO amb el sopar, photocall, vídeos,...i tot allò que us faci ganes fer!



Comissió de Festes i Viatge d'estudis

Vols ajudar en la organització de les diades i festes a l'institut?

Vols planificar el teu viatge d'estudis?
Saps preparar rutes, transports més adients,...? Què vols visitar?
La idea que es vol dur a terme en aquesta comissió és:
- Participar en la organització de les diferents festes i diades del centre: Tots Sants, Sant Antoni, Sant Jordi ...
- Una vegada triat el destí del viatge d'estudis preparar les possibilitats de coses a fer, itineraris, llocs interessants a visitar,...
- Fer un calendari per dur a terme activitats dins i fora del centre per tal de recaptar doblers per cadascú i així aconseguir financiar-vos part del vostre propi viatge d'estudis (fireta nadal, halloween, loteria de nadal, carnestoltes…..)
- Muntar la teva propia festa de graduació de final de l'ESO amb el sopar, photocall, vídeos,...i tot allò que us faci ganes fer!



Comissió de Pla Lector

Què és el PLEC? És un projecte de lectura. PLEC= Pla Lector. Per què llegir és viure moltes vides.

L'any que ve iniciarem el Pla lector en tots els nivells que consistirà en 30 minuts de lectura cada dia.
Els dilluns, dimarts i dijous farem lectura lliure (llibres, revistes...).
Els dimecres farem una lectura temàtica, sobre temes de festivitats (Sant Antoni, contra la violència de gènere...) o lectures de departaments.
Els divendres farem jocs (jocs ligüístics, matemàtics, de lògica...).
Ens vols ajudar? Els objectius de la comissió són:
-Fer una campanya publicitària per animar a la lectura (#jopaspàgina).
-Preparar jocs per als divendres.
-Dinamitzar la biblioteca del centre.
-Crear espais lectors.
-Proposar lectures que puguin ser de l’interès de l'alumnat.



Comissió de Pla Lector

Què és el PLEC? És un projecte de lectura. PLEC= Pla Lector. Per què llegir és viure moltes vides.

L'any que ve iniciarem el Pla lector en tots els nivells que consistirà en 30 minuts de lectura cada dia.
Els dilluns, dimarts i dijous farem lectura lliure (llibres, revistes...).
Els dimecres farem una lectura temàtica, sobre temes de festivitats (Sant Antoni, contra la violència de gènere...) o lectures de departaments.
Els divendres farem jocs (jocs ligüístics, matemàtics, de lògica...).
Ens vols ajudar? Els objectius de la comissió són:
-Fer una campanya publicitària per animar a la lectura (#jopaspàgina).
-Preparar jocs per als divendres.
-Dinamitzar la biblioteca del centre.
-Crear espais lectors.
-Proposar lectures que puguin ser de l’interès de l'alumnat.



Comissió de Premsa

En aquesta comissió feim articles d'opinió, notícies, entrevistes en vídeo, reportatges en vídeo i un programa de ràdio.

I cada 2-3 mesos, feim una revista recopil·latòria a canva on es pot veure tot el contingut de la revista IES Porto Cristo ordenat cronològicament.
També feim les següents sortides: reportatges i entrevistes al carrer i un programa de ràdio a Manacor amb Estel de Llevant.
Els objectius de la comissió són:
- Informar a la gent de les activitats, excursions i altres esdeveniments.
- Donar diferents opinions i punts de vista sobre diversos temes.
- Entretenir el públic.
- Aprendre a redactar els diversos gèneres periodístics escrits: articles d’opinions, notícies, reportatges i entrevistes.
- Aprende a gravar i editar vídeos.
- Usar el mitjà radiofònic i audiovisual.
Els alumnes són qui trien els temes que volen tractar (ja sigui a la revista, la ràdio o el documental) sota la supervisió i guia del professor. Igualment, segons els seus interessos, poden triar treballar a la revista, la ràdio o gravar el documental, no estarà ningú obligat a fer cap camp ni tampoc a sortir davant la pantalla si no vol (hi ha moltes feines que també es poden fer: guió, muntatge, gravació, edició…).

Comissió de Premsa

En aquesta comissió feim articles d'opinió, notícies, entrevistes en vídeo, reportatges en vídeo i un programa de ràdio.

I cada 2-3 mesos, feim una revista recopil·latòria a canva on es pot veure tot el contingut de la revista IES Porto Cristo ordenat cronològicament.
També feim les següents sortides: reportatges i entrevistes al carrer i un programa de ràdio a Manacor amb Estel de Llevant.
Els objectius de la comissió són:
- Informar a la gent de les activitats, excursions i altres esdeveniments.
- Donar diferents opinions i punts de vista sobre diversos temes.
- Entretenir el públic.
- Aprendre a redactar els diversos gèneres periodístics escrits: articles d’opinions, notícies, reportatges i entrevistes.
- Aprende a gravar i editar vídeos.
- Usar el mitjà radiofònic i audiovisual.
Els alumnes són qui trien els temes que volen tractar (ja sigui a la revista, la ràdio o el documental) sota la supervisió i guia del professor. Igualment, segons els seus interessos, poden triar treballar a la revista, la ràdio o gravar el documental, no estarà ningú obligat a fer cap camp ni tampoc a sortir davant la pantalla si no vol (hi ha moltes feines que també es poden fer: guió, muntatge, gravació, edició…).

Comissió de Música

La comissió de música té com a propòsit fomentar la creativitat de l’alumnat, gaudir de la música mentre tocam i cream composicions audiovisuals així com participar amb la comissió de premsa en el programa de ràdio.
Vine i demostra la teva creativitat!!

Objectius principals:
- Crear una banda- conjunt musical integrat per alumnes de 4t del centre.
- Interpretar diferents peces musicals conjuntament.
- Ambientar musicalment el centre en les diferents celebracions que es puguin dur a terme al centre (dies assenyalats, dia de la pau, dia de la dona...) i crear audiovisuals per a cada ocasió.
- Seleccionar i organitzar la música per als timbres de canvi d’hora.
- Col·laborar conjuntament amb el programa de ràdio on tenen cabudes notícies del centre, entrevistes, anuncis d’esdeveniments, peticions musicals…


Comissió de Música

La comissió de música té com a propòsit fomentar la creativitat de l’alumnat, gaudir de la música mentre tocam i cream composicions audiovisuals així com participar amb la comissió de premsa en el programa de ràdio.
Vine i demostra la teva creativitat!!

Objectius principals:
- Crear una banda- conjunt musical integrat per alumnes de 4t del centre.
- Interpretar diferents peces musicals conjuntament.
- Ambientar musicalment el centre en les diferents celebracions que es puguin dur a terme al centre (dies assenyalats, dia de la pau, dia de la dona...) i crear audiovisuals per a cada ocasió.
- Seleccionar i organitzar la música per als timbres de canvi d’hora.
- Col·laborar conjuntament amb el programa de ràdio on tenen cabudes notícies del centre, entrevistes, anuncis d’esdeveniments, peticions musicals…


Comissió de Convivència i coeducació

La comissió de Convivència i Coeducació pretén fomentar la convivència i el bon clima del centre ja que pensam que és primordial perquè totes les persones de l’IES Porto Cristo ens sentim a gust en el nostre dia a dia.

Per aconseguir-ho:
- Analitzarem, debatrem i cercarem solucions als principals problemes detectats relacionats amb la Convivència i la Coeducació.
- Coneixerem diferents maneres de resoldre els conflictes (mediació i pràctiques restauratives)
- Col·laborarem amb la Comissió de Convivència i amb la de Coeducació del professorat.
- Prepararem i realitzarem tallers a l’alumnat del primer cicle d’ESO.
- Promourem una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències i promogui la igualtat.

Comissió de Convivència i coeducació

La comissió de Convivència i Coeducació pretén fomentar la convivència i el bon clima del centre ja que pensam que és primordial perquè totes les persones de l’IES Porto Cristo ens sentim a gust en el nostre dia a dia.

Per aconseguir-ho:
- Analitzarem, debatrem i cercarem solucions als principals problemes detectats relacionats amb la Convivència i la Coeducació.
- Coneixerem diferents maneres de resoldre els conflictes (mediació i pràctiques restauratives)
- Col·laborarem amb la Comissió de Convivència i amb la de Coeducació del professorat.
- Prepararem i realitzarem tallers a l’alumnat del primer cicle d’ESO.
- Promourem una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències i promogui la igualtat.

Comissió

Associació d'Alumnat

Et fa ganes participar de l’organització del centre en diferents aspectes? Manteniment, millora d’espais, propostes de tallers extraescolars, …

Això i altres coses és el que pretén aquesta comissió. Dinamitzar la junta de delegats, proposar un calendari de reunions i fer un seguiment de les propostes que sorgeixin.

D’aquesta manera l’alumnat podreu ser més participatiu en les decisions del centre. Tendreu un espai i punt de trobada on podreu dir la vostra opinió!



Comissió

Associació d'Alumnat

Et fa ganes participar de l’organització del centre en diferents aspectes? Manteniment, millora d’espais, propostes de tallers extraescolars, …

Això i altres coses és el que pretén aquesta comissió. Dinamitzar la junta de delegats, proposar un calendari de reunions i fer un seguiment de les propostes que sorgeixin.

D’aquesta manera l’alumnat podreu ser més participatiu en les decisions del centre. Tendreu un espai i punt de trobada on podreu dir la vostra opinió!



Comissió de Traducció

La Comissió de Traducció pretén conferir una visió de la utilitat pràctica de les llengües estrangeres (anglès i alemany) que s’ensenyen a l’institut, i que són molt importants en el nostre entorn. Aquestes llengües no tan sols són rellevants dins l’àmbit turístic, sinó també dins els àmbits empresarial i administratiu.
Objectius:
- Traduir a l’anglès i l’alemany els noms dels diferents espais del centre.
- Redactar alguns articles en anglès i alemany per incloure’ls a la revista del centre.
- Col·laborar amb els professors que organitzen els viatges a Alemanya (4t ESO) i Anglaterra (3r ESO), amb l’objectiu de conèixer prèviament les ciutats i instituts que es visitaran.
- Ajudar a organitzar la visita a la nostra illa dels alumnes que participen en l’intercanvi amb l’IES Porto Cristo.
- Analitzar algunes traduccions absurdes i, fins i tot, còmiques que apareixen a redaccions reals de l’alumnat per tal d’aprendre a utilitzar correctament eines per a la traducció assistida i automàtica.


Comissió de Traducció

La Comissió de Traducció pretén conferir una visió de la utilitat pràctica de les llengües estrangeres (anglès i alemany) que s’ensenyen a l’institut, i que són molt importants en el nostre entorn. Aquestes llengües no tan sols són rellevants dins l’àmbit turístic, sinó també dins els àmbits empresarial i administratiu.
Objectius:
- Traduir a l’anglès i l’alemany els noms dels diferents espais del centre.
- Redactar alguns articles en anglès i alemany per incloure’ls a la revista del centre.
- Col·laborar amb els professors que organitzen els viatges a Alemanya (4t ESO) i Anglaterra (3r ESO), amb l’objectiu de conèixer prèviament les ciutats i instituts que es visitaran.
- Ajudar a organitzar la visita a la nostra illa dels alumnes que participen en l’intercanvi amb l’IES Porto Cristo.
- Analitzar algunes traduccions absurdes i, fins i tot, còmiques que apareixen a redaccions reals de l’alumnat per tal d’aprendre a utilitzar correctament eines per a la traducció assistida i automàtica.


Comissió Hort i Jardinet

L'objectiu es treballar a l´ HORT escolar i al jardinet.

- Produir verdura.
- Mantenir el jardinet i l´hort (llevar herba, sembrar, tallar, regar, podar, compostar, recollir…).
- Seguir desenvolupant el jardinet de Tramuntana, l’objectiu del qual és que els alumnes coneguin els arbres i arbusts propis de la Serra, coneguin la “paret seca”...

Comissió Hort i Jardinet

L'objectiu es treballar a l´ HORT escolar i al jardinet.

- Produir verdura.
- Mantenir el jardinet i l´hort (llevar herba, sembrar, tallar, regar, podar, compostar, recollir…).
- Seguir desenvolupant el jardinet de Tramuntana, l’objectiu del qual és que els alumnes coneguin els arbres i arbusts propis de la Serra, coneguin la “paret seca”...

Iniciativa a l'activitat emprenedora i empresarial 4t ESO

Vols potenciar el teu esperit emprenedor? Vols treballar en equip? Vols generar idees? Vols potenciar les capacitats de lideratge? Vols generar en grup una idea empresarial?


Idò necessitarem: respecte, responsabilitat, implicació, col·laboració i treball. T'apuntes?

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Huguet (jhuguet@iesportocristo.net).

Ciències aplicades a l'activitat professional 4t ESO

Si t’agrada la feina de laboratori i aprendre a partir de l’experiència.


Ciències aplicades és una assignatura a la que es fa un repàs d’alguns dels aspectes més bàsics i necessaris per a comprendre el món i desenvolupar qualsevol activitat professional.
Els continguts de la matèria es distribueixen en tres grans eixos:
Ciència al món laboral, Salut, Medi ambient i sostenibilitat.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora Inès Rosselló (irossello@iesportocristo.net).

Tecnologia 4t ESO

És una matèria optativa de 4t d'ESO en la que aprenem habilitats i coneixements diversos relacionats amb la tecnologia.


Va adreçada a alumnes d'ensenyaments aplicats de 4t d'ESO que tinguin curiositat per ampliar els seus coneixements apresos els cursos anteriors sobre tecnologia.

Farem programació, electrònica (analògica i digital), robòtica, comunicacions, instal·lacions en habitatges, pneumàtica i hidràulica.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Joan Umbert (jumbert@iesportocristo.net).

Literatura Universal 1r Batx

L'assignatura de Literatura Universal consisteix a fer un viatge per totes les literatures existents al món, des d'una punta fins a l'altra del planeta, amb aturades als més importants autors i obres de cada país.


Es tracta de gaudir de la literatura i descobrir autors, llocs, països, obres que ens ampliaran la nostra vida. I els relacionarem amb altres aspectes culturals, com podrien ser la religió, el cinema, la pintura, la música o els videojocs dels nostres dies.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor Pau Quina (pquina@iesportocristo.net) o amb la professora, Marga Font (mfont@iesportocristo.net).


Història del món contemporani

1r Batx

La història és la novela que cada present escriu sobre el seu passat. La història serveix per conèixer-nos millor i per tenir una perspectiva d’allò què ha succeït fins ara. Conèixer el camí que hem recorregut ens ajuda a seguir avançant.


Aquesta matèria va adreçada als alumnes que vulguin cursar el batxillerat social i que tenguin interès pels esdeveniments històrics més importants dels s. XIX i del s. XX.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Marina Fuster (mfuster@iesportocristo.net).

Economia 1r Batx

L’ECONOMIA... tothom parla d’economia, els polítics, a les notícies, als bars,... L’economia va malament, la maleïda economia, la culpa és de l’economia. Què passa amb l’economia? Per què és tan important? QUÈ ÉS L’ECONOMIA?


T’apuntes?

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Huguet (jhuguet@iesportocristo.net).

Biologia i Geologia 1r Batx

Si vols conèixer-ho tot sobre la vida a la Terra i també sobre les profunditats del nostre planeta.


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Maria Paula Vidal (mvidal@iesportocristo.net).

Dibuix Tècnic I 1r Batx

Dibuix Tècnic I és una assignatura de 4h setmanals, a on podreu aprendre a desenvolupar les capacitats de concepció espacial dels objectes i formes geomètriques i potenciar l’observació i la interpretació correcta de les formes tant en la seva concreció bidimensional com en la tridimensional.


El tipus d'alumnat que necessitam és aquell amb ganes de fer feina, motivat per adquirir una visió general per a l'orientació professional cap als estudis relacionats amb el dibuix tècnic (arquitectura, ingieneries...)

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor Àlex Garcías (agarcias@iesportocristo.net).

Física i Química 1r Batx

Aprendràs totes les bases de la Física i la Química i podràs entendre el funcionament de tot allò que ens envolta.


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora Emma Sánchez (esanchez@iesportocristo.net).

Tecnologia i enginyeria

En aquesta matèria aprofundirem alguns del conceptes vistos durant l'etapa d'ESO i ampliarem el nostres coneixements teòrics sobre els materials, els processos de disseny i fabricació dels productes, sempre seguint el procés tecnològic.


També resoldrem problemes i dissenyarem mecanismes de transmissió i transformació de moviment.

I finalment ens introduirem a la programació textual per a la resolució de problemes i control d’autòmats.

Economia, emprenedoria i activitat empresarial

Aquesta matèria tracta d'aportar els conceptes econòmics i empresarials necessaris perquè l'alumne pugui realitzar anàlisis crítiques i fonamentades a partir de l'estudi de casos sobre la realitat econòmica actual, valorar els efectes que provoca en els diferents àmbits de la vida i aprofitar aquests aprenentatges per generar una actitud participativa i compromesa amb la societat.

Tècniques experimentals

Coneixeràs una gran varietat de tècniques de laboratori que s’apliquen en les diverses ciències.

Dissenyaràs els teus propis experiments i desenvoluparàs destreses relacionades amb la recerca d’informació fiable i objectiva.
Per tant adquiriràs competències molt necessàries pel teu desenvolupament personal i professional.

Alemany 1r Batx

Per què Alemany a 1r de Batxillerat?


- Perquè pondera a selectivitat i el percentatge d'aprovats és molt alt (i amb bones notes).
- L'Alemany és essencial per trobar feina a Mallorca.
- Perquè és una etapa en la que notaràs que progresses més ràpidament en l'aprenentatge.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professor Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Anatomia aplicada 1r Batx

Te permetrà conèixer de manera pràctica tots els detalls sobre el nostre cos i el seu funcionament.


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Maria Paula Vidal (mvidal@iesportocristo.net).

Programació i tractament de dades


En aquesta optativa crearem productes informàtics i aplicarem una àmplia i complexa combinació d’eines informàtiques i de comunicacions passant de ser simples consumidors a innovadors.

També ens introduirem a la programació i realitzarem projectes fent control de versions. Tindrem en compte que els programes fets tenguin una bona usabilitat i utilitat, i tractarem les dades de formes diverses, tant amb bases de dades com amb fitxers, fent una documentació correcta per a la posterior consulta i possible modificació de la feina feta.
I finalment utilitzarem simuladors per introduir-nos a les dades massives, la intel·ligència artificial i la realitat augmentada.

Història i cultura de les Illes Balears


Aquesta optativa ens permetrà apropar als alumnes la història, la cultura i les tradicions de les Illes Balears.


Estudiarem els principals esdeveniments històrics i les manifestacions culturals més significatives.

Des de la prehistòria, passant per l’època romana i islàmica i fins l’actualitat ens endinsarem ens els fets i personatges que han marcat la nostra història.

Economia de l'empresa 2n Batx

T’interessa el Món empresarial? En aquesta assignatura analitzarem les empreses des de dintre i des de fora. Quines són les seves principals funcions? Com s’organitzen? Què pretenen? Com ho aconsegueixen? Quins efectes i importància tenen a una societat com la nostra?


Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Huguet (jhuguet@iesportocristo.net).

Geografia 2n Batx

A vista d'ocell les ciutats creixen,la natura reacciona, l'home fa "bé o no tant bé"... A geografia res és estàtic.

T'interessa saber com ha evolucionat i com funciona el nostre país des de diferents perspectives?

Per a més informació pots contactar amb la professora, Laura Moreno (lmoreno@iesportocristo.net).

Història de l'Art 2n Batx

Què és l’art? L’art és un llenguatge propi que manifesta idees i sentiments a través de diferents tècniques i materials. Des de que l’home és home existeix la creació artística.


Què farem? Farem un recorregut per les principals manifestacions artístiques des de L’Antiga Grècia fins l’actualitat.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Marina Fuster (mfuster@iesportocristo.net).

Biologia 2n Batx

Per més informació de l'assignatura contactau amb la professora Maria Paula Vidal (mvidal@iesportocristo.net)

Dibuix Tècnic II 2n Batx

Dibuix Tècnic II és una assignatura de 4h setmanals, a on podreu seguir desenvolupant les capacitats de concepció espacial dels objectes i formes geomètriques i potenciar l’observació i la interpretació correcta de les formes tant en la seva concreció bidimensional com en la tridimensional.


El tipus d'alumnat que necessitam és aquell amb ganes de fer feina, motivat per adquirir una visió general per a l'orientació professional cap als estudis relacionats amb el dibuix tècnic (arquitectura, ingieneries...).

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Àlex Garcias (agarcias@iesportocristo.net).


Física 2n Batx

Per més informació de l'assignatura contactau amb la professora Laura Oliver (loliver@iesportocristo.net).

Química 2n Batx

Per més informació de l'assignatura contactau amb la professora Emma Sánchez (esanchez@iesportocristo.net).

Dibuix Artístic II 2n Batx

Dibuix Artístic II és una assignatura de 4h setmanals. És una optativa on seguirem trasmetrent idees i sentiments, mitjançant el dibuix descriptiu i interpretatiu.


Utilitzareu diferents tècniques plàstiques, materials i suports.

El millor tipus d'alumnat és aquell amb ganes de fer feina, motivat/a pel dibuix i creatiu, i que té com a objectiu carreres creatives tant de la branca social com de la científica com magisteri o arquitectura.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Melis (jmmelis@iesportocristo.net).



Dibuix Artístic II 2n Batx

Dibuix Artístic II és una assignatura de 4h setmanals. És una optativa on seguirem trasmetrent idees i sentiments, mitjançant el dibuix descriptiu i interpretatiu.


Utilitzareu diferents tècniques plàstiques, materials i suports.

El millor tipus d'alumnat és aquell amb ganes de fer feina, motivat/a pel dibuix i creatiu, i que té com a objectiu carreres creatives tant de la branca social com de la científica com magisteri o arquitectura.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb la professora, Joana Maria Melis (jmmelis@iesportocristo.net).



Tecnologia Industrial II

En què consisteix?
A Tecnologia Industrial II aprofundirem alguns dels conceptes vists durant l'etapa d'ESO i ampliarem el nostre coneixement sobre l'electricitat contínua i alterna, màquines i motors (tèrmics i elèctrics), circuits i sistemes lògics i sistemes automàtics.

A qui va adreçada la matèria?
S'adreça a l'alumnat que realitzi el batxillerat en la modalitat de ciències, que tengui pensat seguir amb els estudis superiors relacionats amb la tecnologia.

Per a més informació fes clic sobre la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Joan Umbert (jumbert@iesportocristo.net)

Tecnologia Industrial II

En què consisteix?
A Tecnologia Industrial II aprofundirem alguns dels conceptes vists durant l'etapa d'ESO i ampliarem el nostre coneixement sobre l'electricitat contínua i alterna, màquines i motors (tèrmics i elèctrics), circuits i sistemes lògics i sistemes automàtics.

A qui va adreçada la matèria?
S'adreça a l'alumnat que realitzi el batxillerat en la modalitat de ciències, que tengui pensat seguir amb els estudis superiors relacionats amb la tecnologia.

Per a més informació fes clic sobre la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Joan Umbert (jumbert@iesportocristo.net)

Psicologia 2n Batx

- Entendràs com funciona el nostre cervell i la seva relació amb les emocions

- Reflexionaràs sobre les diferents personalitats i caràcters i el comportament de les persones
- Et qüestionaràs el concepte d'intel·ligència
- I aprendràs a conèixer-te millor

Per a més informació pots contactar amb la professora, Maria Antònia Bauçà (mabportell@iesportocristo.net).

Psicologia 2n Batx

- Entendràs com funciona el nostre cervell i la seva relació amb les emocions

- Reflexionaràs sobre les diferents personalitats i caràcters i el comportament de les persones
- Et qüestionaràs el concepte d'intel·ligència
- I aprendràs a conèixer-te millor

Per a més informació pots contactar amb la professora, Maria Antònia Bauçà (mabportell@iesportocristo.net).

TIC 2n Batx

Què és: Matèria optativa de 2n de batxillerat en la que aprenem el funcionament dels ordinadors i programari a nivell d'usuari avançat.


A qui va adreçada: Alumnes que senten interès pel maquinari i especialment el programari dels ordinadors.

Què es fa: Sistemes operatius, bases de dades, xarxes d'ordinadors, llenguatges de programació.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Joan Umbert (jumbert@iesportocristo.net).

TIC 2n Batx

Què és: Matèria optativa de 2n de batxillerat en la que aprenem el funcionament dels ordinadors i programari a nivell d'usuari avançat.


A qui va adreçada: Alumnes que senten interès pel maquinari i especialment el programari dels ordinadors.

Què es fa: Sistemes operatius, bases de dades, xarxes d'ordinadors, llenguatges de programació.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Joan Umbert (jumbert@iesportocristo.net).

Alemany 2n Batx

Per què Alemany a 2n de Batxillerat?


- Perquè pondera a selectivitat i el percentatge d'aprovats és molt alt (i amb bones notes).
- L'Alemany és essencial per trobar feina a Mallorca.
- Perquè és una etapa en la que notaràs que progresses més ràpidament en l'aprenentatge.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Alemany 2n Batx

Per què Alemany a 2n de Batxillerat?


- Perquè pondera a selectivitat i el percentatge d'aprovats és molt alt (i amb bones notes).
- L'Alemany és essencial per trobar feina a Mallorca.
- Perquè és una etapa en la que notaràs que progresses més ràpidament en l'aprenentatge.

Per a més informació clica damunt la icona de l'ull. També pots contactar amb el professor, Pere Andreu (pandreu@iesportocristo.net).

Gràcies!

Crta. Porto Cristo-Son Servera s/n,

07680 Porto Cristo,
Telèfon: 971 82 04 32 Mòbil: 660 106 138
e-mail: iesportocristo@educaib.eu

Contacte

Tornar al principi